в-к Лечител
в-к Лечител
 

При какви състояния хлорелата помага?

Брой: 24, 16 юни 2022 - ХЛОРЕЛАТА

Подсилва имунната система

Проучвания при лабораторно култивирани клетки и животни демонстрират, че хлорелата е силен модулатор на биологичния имунен отговор. Някои изследвания върху хора също потвърждават въздействието й върху имунитета.

При едно рандомизирано, двойно-сляпо и плацебо-контролирано човешко изследване, проведено в Корея, ежедневният прием на 5 г хлорела във вид на таблетки в течение на 8 седмици довел до ред биологични промени, които предполагат, че това сладководно водорасло може да подсилва имунната система. Участниците, вземащи хлорела, демонстрирали увеличена имунна активност, изразяваща се в повишаване активността на естествените клетки убийци и ранния възпалителен отговор (увеличена серумна концентрация на цитокините интерферон гама, интерлевкин 1 бета и интерлевкин 12).

Друго малко изследване в Япония показало, че мъже, които вземали хлорела, произвеждали повече антитела от други, които приемали плацебо. Антителата се борят срещу чуждите нашественици в тялото, така че тези резултати са доста обещаващи. Било установено, че след 4-седмичен прием на добавка, съдържаща извлечени от хлорела съединения, се повишава отделянето на секреторен имуноглобулин А в слюнката (SigA), което вероятно подобрява мукозната имунна функция при хората.

Действа като антиоксидант

Хлорелата съдържа голям брой съединения с антиоксидантен ефект, между които хлорофил, витамин С, бета-каротин, ликопен и лутеин. Тези антиоксиданти помагат в борбата срещу много хронични заболявания.

Някои от тях, изглежда, намаляват производството на крайни продукти на напредналата гликация (AGEs), които са в основата на много от усложненията на диабета и стареенето като атеросклероза, диабетна микроангиопатия и болест на Алцхаймер.

При лабораторни проучвания и такива при животни бе установено, че хлорелата оказва положителен ефект върху стареенето на гените. При едно изследване предварителното третиране на клетки с нея довело до значително намаляване на ДНК увреждането, което говори за биозащитен ефект срещу атаките на свободните радикали. А при третирани пост фактум клетки увреждането на ДНК също намалявало, което доказва, че Chlorella vulgaris притежава и биорегенериращи свойства. При клетки, изложени на окислителен стрес, дължината на теломерите се понижавала значително, което било придружено и със спад на теломеразната активност. Но тези понижения били предотвратени при предварително и последващо третиране с хлорела. Изследователите заключават, че Chlorella vulgaris проявява най-вече биозащитни ефекти при клетки, получени от млади донори, но оказва предимно биорегенериращ ефект върху клетки от възрастни донори, както демонстрира въздействието ѝ върху увреждането на ДНК, скъсяването на теломерите и понижаването на теломеразната активност.

Друго изследване при хора показа, че 6-седмичният прием на добавки с хлорела повишава нивата на антиоксидантите (като витамин С, витамин Е, глутатион и др.) в кръвта на хронични пушачи – население в повишен риск от окислително увреждане, което засилва вероятността от развитие на рак, сърдечно-съдови и белодробни болести.

В хлорелата се натрупват големи количества лутеин, който беше свързан с предотвратяването и лечението на макулната дегенерация.

Овладява респираторни заболявания

Контролирането на респираторни заболявания като астма и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) често изисква овладяване на възпалението. Хлорелата съдържа съединения, които могат да помогнат за неговото намаляване, в това число и множеството антиоксиданти в състава й. Едно изследване откри, че вземането на добавки с хлорела подобрява антиоксидантния статус на пациентите с ХОББ.

Други проучвания демонстрираха, че тези микроводорасли намаляват респираторните симптоми, в това число кашлица, хрипове и задух.

Може да подобрява аеробната издръжливост

Хлорелата може също така да стимулира по-добрата белодробна функция и издръжливост. Макар че са необходими повече проучвания, едно изследване показа, че тя подобрява кислородните нива в белия дроб, което позволява по-добро снабдяване с кислород на цялото тяло и може да стимулира аеробната издръжливост.

При споменатото изследване група участници в ранна зряла възраст приемали по 6 г хлорела или плацебо дневно в продължение на четири седмици. В края на изследвания период тези от тях, които приемали хлорела, демонстрирали значително подобрена способност да насищат белите си дробове с кислород, което е мярка за аеробна издръжливост. В плацебо групата не се наблюдавали никакви промени по отношение на издръжливостта.

Възможно е този ефект да се дължи на съдържанието на аминокиселини с разклонена верига в хлорелата. Това е група от три аминокиселини, за които редица изследвания са установили, че подобряват аеробната издръжливост.

Помага при хепатит С

Изследване от 2013 година, което беше публикувано в сп. World Journal of Gastroenterology, показа, че хлорелата може да спомага за контролирането на хроничния хепатит С чрез понижаване нивата на възпалението.

На 18 пациенти с тази инфекция бил даван 30 мл екстракт от водораслото 2 пъти дневно и 1500 мг хлорела на таблетки 2-3 пъти дневно. След 12 седмици участниците постигнали значително намаляване на чернодробното възпаление, измерено посредством изследване на аспартат аминотрансферазата (AST) и аланин аминотрансферазата (ALT).

Хлорелата не променила вирусния товар на хепатит С, което значи, че тя не лекува инфекцията, но намалява възпалителните симптоми.

Предпазва от усложнения през бременността

Съществуват известни доказателства, че хлорелата може да намалява риска от потенциално опасното усложнение на бременността, известно като прееклампсия.

През 2010 година изследователи в Япония давали на 70 бременни жени дневна доза от 6 г (6000 мг) хлорела във вид на хранителна добавка или плацебо. Тази терапия започвала между 12-ата и 18-ата седмица от бременността и продължавала до раждането.

В сравнение с плацебо групата, жените, приемащи хлорела, имали значително по-високи нива на хемоглобина през втория и третия триместър, което демонстрира, че тя може да предпазва от анемия. Нещо повече, при тях по-рядко се наблюдавали едем (оток на тъканите), протеинурия (белтък в урината) и гестационна хипертония, което предполага намален риск от прееклампсия.

Освен това хлорелата е безопасен естествен източник на фолат, витамин В12 и желязо, които са особено нужни по време на бременността.

Защитава от деменция

Изследване при мишки през 2009 година откри, че хлорелата играе съществена роля за предотвратяване на свързания с възрастта умствен спад. Това би могло да се дължи на нейните антиоксидантни ефекти върху мозъка. Изследователите стигнали до извода, че продължителният прием на това водорасло може да спира прогресирането на когнитивния спад.

 През 1989 година учени от Медицинския колеж Каназава в Япония провели проучване, за да установят дали хлорелата е ефективна за поддържане на остротата на ума. В него участвали 49 мъже и жени, страдащи от загуба на памет, които били разделени на контролна група и такава, която получавала по 10 таблетки и една „чаена чаша“ екстракт по 3 пъти на ден в течение на 6 месеца. Над две трети от участниците имали полза от приемането на хлорела, но не била установена причината за нейния ефект.

Друго изследване, което беше публикувано през 2013 година, хвърля светлина върху въпроса. В него участвали 12 здрави възрастни хора, като половината от тях приемали по 8 г хлорела на таблетки всеки ден в течение на два месеца. Това им набавяло по 10,67 мг лутеин на ден – малко повече от стандартно препоръчваната доза от 10 мг, което е количеството в половин чаша сготвен спанак. Другата половина от участниците вземали плацебо.

След едномесечен прием на хлорела било установено значително увеличаване нивата на лутеина в кръвта на участниците. Все още не се наблюдавали съществени промени в количествата окислени мазнини в мембраните на червените кръвни клетки (еритроцитите), които са ненормално високи при хората с Алцхаймер.

След два месеца обаче това се променило. Нивата на лутеина в червените кръвни клетки били близо 5 пъти по-високи от първоначалните, измерени при старта на изследването. И още по-впечатляващо, нивото на окислените мазнини в клетъчните мембрани на еритроцитите при хората, приемащи хлорела, били наполовина по-ниски.

Това изследване показва как хлорелата помага за поддържане на мозъчното здраве. Нейният богат запас от лутеин, изглежда, силно допринася за предпазването на еритроцитите от окисляване, което може да способства за запазването на доброто оросяване на мозъка и неговото здраве.

Редуцира риска от хронични болести и рак

Хлорелата съдържа виолаксантин – антиоксидант, който се съдържа и в зеленолистните зеленчуци и за който изследванията показват, че намалява възпалението. Допълнителни проучвания сочат и към други антиоксиданти в малкото зелено водорасло, като например ликопена, които допринасят за този ефект.

Според Световната здравна организация хроничното възпаление може да води до диабет, сърдечни болести, стомашно-чревни заболявания и артрит. Възпалението е водещата причина за смърт в света.

Хлорелата съдържа широк набор от антиоксиданти като омега-3, витамин С и каротиноиди, в това число бета-каротин и лутеин. Тези вещества се борят срещу увреждането на клетките в тялото ни и спомагат за ограничаване на риска от диабет, сърдечни проблеми и рак.

При едно изследване в Малайзия през 2009 година плъхове с предизвикан по химичен път рак на черния дроб (хепатоцелуларен карцином) били третирани с екстракт от хлорела в различни концентрации. След 3 месеца те демонстрирали увеличени нива на каспаза-8 – протеин, стимулиращ апоптозата. При рака този нормален процес на клетъчна смърт е нарушен, което позволява на раковите клетки да се развиват и размножават безконтролно.

Третираните плъхове имали значително по-високи нива на каспаза-8 в сравнение с нетретираните. Нещо повече, нивата се увеличавали успоредно с повишаване на дозата на екстракта от хлорела.

Гледани под микроскоп, чернодробните тъкани, взети от третираните плъхове, демонстрирали далеч по-бавен растеж (пролиферация) на туморните клетки в сравнение с нетретираните.

Борислав СТОЙКОВ и Лина ПОПОВА
Брой: 24, 16 юни 2022
 
 
Продукти
 
ВИТАСЕЛ® Куркума
 
Витатабс® С дуо – липозомен витамин С 400 mg
 
Визиобаланс Джуниър
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД