в-к Лечител
в-к Лечител
 

ДИАБЕТА

Брой: 2, 13 януари 2022 - БОЛКИ В ГЪРЛОТО
Новооткрит хормон може да е важен фактор за разболяване

Изследователи от Центъра за метаболитни изследвания „Сабри Юлкер“ при Харвардското училище по обществено здравеопазване „Т.Х. Чан“ откриха нов хормон, наречен фабкин, който помага за регулирането на метаболизма и може да играе решаваща роля за развитието на диабета от първи и втори тип.

Изследването демонстрирало, че кръвните нива на фабкина са ненормално високи при мишки и хора с който и да е от двата типа диабет. Авторите открили, че блокирането на активността на хормона предотвратява развитието и на двата типа при животните. Фабкинът вероятно играе сходна роля и при хората, и хормоналният комплекс може да е обещаваща терапевтична мишена, смятат учените.

„В продължение на много десетки години ние търсехме сигнала, който докладва статуса на енергийните запаси в адипоцитите, за да предизвика подходящи ендокринни реакции, като например производството на инсулин от бета-клетките в панкреаса – казва старшият автор Гьокан Хотамислигил, директор на центъра „Сабри Юлкер“. - Сега ние идентифицирахме фабкина като нов хормон, който контролира тази решаваща функция чрез много необичаен молекулярен механизъм.“

Много хормони участват в регулирането на метаболизма, като например инсулин и лептин. Фабкинът е различен от традиционните хормони с това, че не представлява една молекула с един определен рецептор. Той е съставен от функционален протеинов комплекс, състоящ се от много протеини, в това число свързващ мастните киселини протеин 4 (FABP4), аденозин киназа (ADK) и нуклеозид дифосфат киназа (NDPK). Чрез поредица експерименти изследователите определили, че фабкинът регулира енергийните сигнали извън клетките. Тези сигнали впоследствие действат посредством семейство от рецептори за контролиране функцията на определени клетки. В случая с диабета фабкинът контролира функцията на бета-клетките в панкреаса, които отговарят за производството на инсулин.

Преди повече от десет години Хотамислигил и негови колеги открили, че протеин, известен като FABP4, се секретира от мастните клетки по време на липолиза – процесът, при който липидите, складирани в мастните клетки, се разграждат, обикновено в резултат на гладуване. Оттогава насам многобройни изследвания показаха връзки между циркулиращия FABP4 и обменните заболявания, включително затлъстяване, диабет, сърдечно-съдови болести и рак. Но механизмът на действие беше неизвестен.

При новото изследване учените демонстрирали, че когато FABP4 бъде секретиран от мастните клетки и навлезе в кръвообращението, той се свързва с ензимите NDPK и ADK, образувайки протеиновия комплекс, който сега беше идентифициран като фабкин. В него FABP4 модифицира действието на NDPK и ADK за регулиране нивата на молекули, известни като ATP и ADP, които са есенциалните единици за енергия в биологията. Изследователите открили, че рецепторите върху повърхността на околните клетки долавят променящото се съотношение между ATP и ADP, карайки клетките да реагират на променящия се енергиен статус. Така фабкинът може да регулира функцията на тези таргетни клетки.

Авторите показали, че произвеждащите инсулин бета-клетки на панкреаса са таргет (мишена) за фабкина и че хормонът е движеща сила за развитието на диабета. Когато те използвали антитяло за неутрализиране на фабкина при мишки, животните не развили диабет. А когато антитялото било приложено при затлъстели мишки с диабет, те възвърнали здравето си.

             Превод от английски
Борислава СТАНКОВА
Брой: 2, 13 януари 2022
 
 
Продукти
 
РЕЛАКСОР ФОРТЕ (RELAXOR forte)
 
ВИВАНИЯ крем (VIVANIA)
 
Кверцетин от японска акация
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД