в-к Лечител
в-к Лечител
 

ДОРИ ДЕЦАТА СТРАДАТ ОТ ДЕФИЦИТ НА ЖЕЛЯЗО

Брой: 28, 15 юли 2021 - ЖЕЛЯЗОТО

Едно от първите места в структурата на патологиите в детска възраст неизменно заема точно дефицитът на желязо. По данни на американски експерти, недостигът на това вещество води до

понижаване на умственото развитие почти при 40% от бебетата в света,

както и предизвиква нарушения на здравето и намаляване на работоспособността при приблизително 500 милиона жени. А желязодефицитната анемия е отговорна за смъртта на повече от 60 хиляди новородени в света всяка година. За съжаление, тъжната статистика остава непроменена в последните години: от нарушения, свързани с дефицита на желязо, страда 1/5 – 1/6 част от населението на Земята. И това са предимно деца.

Дефицит на желязо възниква дори в плода. Натрупване на запаси от този микроелемент настъпва основно в двата последни месеца от вътреутробния живот. Това означава, че всички недоносени бебета, точно както и децата, родени в срок, но с дефицит на телесна маса, имат недостатъчно формирано депо за желязо или практически нямат такова.

Запасът от желязо на здравото бебе стига за първите няколко месеца, и към края на първото полугодие се изчерпва.

Понякога дори, както посочвал още в средата на миналия век професор А. Ф. Тур, се стига до пълно изчерпване. Именно в този период нуждите на детския организъм от желязо са особено големи, тъй като той се съдържа в протеина миоглобин, сходен по своята структура с хемоглобина. Без тези вещества е невъзможен нормалният растеж на мускулната маса и костната тъкан.

Както се оказва, потребностите от желязо са твърде високи именно тогава, когато запасите са изтощени, а постъпването отвън, с храната, е ограничено. Та нали основният негов източник – месната храна – започва да се употребява не по-рано от шестмесечна възраст. Но до този момент основен хранителен продукт за детето е кърмата, а тя съдържа сравнително неголямо количество желязо. Дори при популярното днес изкуствено хранене със смеси неговото получаване е твърде ограничено.

Към това следва да се добавят още някои особености. От раждането и до 2,5-3 месеца костният мозък е в състояние на ниска функционална активност, а в кръвта на детето поначало циркулират еритроцити, образувани още преди раждането и имащи редица отличия. Това явление се нарича физиологичен минимум. Състоянието още не е свързано с дефицит на желязо и, съответно, не изисква употреба на специални препарати.

Една от широко разпространените заблуди – опитите да се „лекува” физиологичния минимум, е резултат от неправилното разбиране на тези процеси и, съответно, те се оказват неуспешни. Напълно естествено е, че нуждите на костния мозък от желязо в този период не са големи. Но с растежа на детето към края на първото полугодие от живота костният мозък функционира вече по-активно и неговите нужди от желязо нарастват. Едновременно се увеличават и другите загуби на този микроелемент, при ограничени възможности за постъпване отвън. Така се стига до това, че детето живее практически с нулев баланс на желязо. Запасът от веществото, който то получава от храната, веднага се включва в обменните процеси, и само постепенно, към 1,5-2 години, се формира депо за желязо. Основно в черния дроб във вид на съединение – феритин. Всички тези особености създават условия и предпоставки, че

именно в ранна детска възраст възниква желязодефицитно състояние

В частност, то възниква при рахит, пре- и интранатални кръвозагуби, всякакви видове дистрофии, протеиново-енергийна недостатъчност, остри нарушения на храносмилането, повторни възпалителни състояния и др.

Има такова понятие като „полидефицитни състояния”, сред които водещо място заема именно дефицитът на желязо. Нерядко той се проявява в началото не с желязодефицитна анемия, а с предходен стадий, наречен латентен дефицит на желязо, на който се падат до 70% от тази недостатъчност. И задачата на педиатъра е правилната диагностика именно в този стадий на абсолютния желязодефицит.

В някои страни от латентен дефицит на желязо страда всяко трето дете. Ако той не бъде диагностиран своевременно и не започне неговото лечение, рано или късно, понякога след няколко години, в растящия организъм ще се развие желязодефицитна анемия.

А какви са особеностите в обмяната на желязото при по-големите деца? Към двегодишна възраст и след това депото за желязо в организма вече е окончателно формирано. То циркулира в организма по принципа на „затворената система”. Обемът на този микроелемент, съставляващ в съвкупност при възрастните и подрастващите до 5-6 грама, се извежда от организма. Толкова, съответно, се усвоява в червата от хранителните продукти. Отчитайки тази стабилност на циркулацията на желязото, може да се допусне, че само нарушенията на храненето в качеството на единствена причина рядко водят до развитие на дефицит.

Причините за нарушаване на обмяната на желязо могат да бъдат повече от една. По-често недояждането, като твърде актуален фактор, се съчетава с патология на стомашно-чревния тракт, кръвозагуби, нарушения на ендо кринната система, а така също с неизлекуван по-рано латентен дефицит на желязо.

Последният фактор все по-често става твърде важна причина за анемия при подрастващите, както и при бременните жени, когато нуждите от желязо нарастват съществено. Оттук следва важният извод за необходимостта от по-разностранно изследване на децата и подрастващите, страдащи от дефицитни състояния, за изясняване на причините за тяхното възникване.

Изобилието от съдържащи желязо препарати и средства за профилактика понякога затруднява оптималния избор във всеки конкретен случай. Ако лечението на желязодефицитното състояние се провежда правилно и под лекарски контрол, то профилактиката на тази патология може да бъде задача и на родителите на детето, което изисква спазване на някои сравнително прости правила и принципи.

Първото необходимо условие е адекватно на възрастта пълноценно хранене, включващо достатъчно количество животински протеини – месна храна, а така също пресни плодове и зеленчуци.

 Владимир ЙОНЕВ

 Брой: 28, 15 юли 2021
 
 
Продукти
 
ФЕМИГЛАНДИН® GLA+E (FEMIGLANDIN GLA+E)
 
Имуфикс®бета-глюкан 250 mg
 
АГАРИК БЛАЗЕЙ
 
Lechitel.BG :::
 
Биомаре Имуно
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД