в-к Лечител
в-к Лечител
 

За първи път у нас подмениха цяла бедрена кост с протеза

Брой: 6, 11 февруари 2021 - Анестезията
Д-р Кирчо ПАТРИКОВ, дм, главен асистент в Клиниката по костна патология и обща ортопедия в ­УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ към Медицински университет в София.

   Здравейте! Наскоро Вие извършихте уникална операция на 13-годишно дете със Сарком на Юинг. Отстранили сте обхванатата от тумор цяла бедрена кост и сте поставили модулна мега-протеза. Kакво представлява Саркомът на Юинг? И колко често се среща?

- Саркомът на Юинг е злокачествен тумор на костите, който води началото си от костния мозък.  Развива се в дългите кости главно при деца и юноши, като при пациенти над 30-годишна възраст се среща изключително рядко. Други чести локализации са тазовите кости. Честота му е между 4 и 10% от всички първични костни тумори. Туморът има 2 много важни характеристики – той е много злокачествен, но пък изключително добре се повлиява от лъчетерапия и химиолечение. Съвременното му лечение е комплексно – мултимодално и се извършва от лекари с различни специалности. Включва провеждане на предоперативна химиотерапия, оперативно лечение и извършване на следоперативна химиотерапия. Лъчелечението също намира място. Всеки един етап е важен, колкото и другите. Т.е. ние извършихме един от етапите, след като пациентката беше перфектно подготвена от колегите онкохематолози.

   Имаше ли друг начин да бъде спасен животът на момичето или този бе единственият?

- Алтернатива на операцията, която осъществихме при пациентката на 13 години, е, от една страна, провеждане само на химиотерапия и олъчване на поразения крайник, което осигурява преживяемост  от 25 до 40 процента в първите 5 години. Втората възможност е да се ампутира крайника на детето през тазобедрената става, което ще го направи инвалид.

   Какво представлява модулната мега-протеза? Човешкият организъм не е статуя. Расте. Развива се. Какво ще се случи с протезата, докато момичето расте? Ще трябва ли да се подменя протезата през определен интервал? Има ли шанс организмът да отхвърли подобна протеза?

- Модулната ендопротеза, с която извършихме реконструкцията на дефекта, получен след отстраняването на обхванатата от тумора кост, е проектирана и изработена в Германия, по наше предложение и е съобразена с размерите на костите точно на тази пациентка, т.е., това е строго индивидуална, „бутикова“ ендопротеза. Тя е модулна, съставена от няколко части, и както предоперативно, така и по време на операцията позволява да се извърши такава реконструкция, че да се  запази дължината на оперирания крайник. Протезата е изработена от титан и частите й са покрити с хидроксиапатит, което ще осигури прирастване на костта към нея. Чрез поставянето на тази мегапротеза се запазват дължината на бедрото, опорността на целия долен крайник, а чрез ендопротезирането на тазобедрената и колянната стави -  и фукционалността му. 

   При поставянето й (на протезата) има ли увредени, засегнати нерви? Ще функционира ли кракът безпроблемно? Има ли шанс след 20-30 години тази протеза да се износи и да се наложи подмяна? Истинските кости имат способността да подновяват клетките си и да служат вярно на човек 90-100 години. А изкуствените?

- По време на операцията се запазиха както нервните, така и съдовите структури на крайника. За целта съставихме и проведохме операцията със смесен екип, в който участваше съдов хирург от Клиниката по съдова хирургия към Трета градска болница. Целта беше да се запазят от нараняване близките до тумора кръвоносни съдове и същевременно да не се наруши цялостта му. По този начин елиминирахме рисковете от увреди, които биха довели до смущения във функциите на крайника.

Ако по време на скелетния растеж оперираният крайник изостане по дължина от здравия, има възможност, след завършване на костния растеж, чрез подмяна на модули от протезата, да се уеднаквят дължините на двата крака.

Отхвърляне на ендопротезата не се очаква, освен ако не настъпи инфекция, тъй като детето е след проведена химиотерапия и е много уязвимо, поради намалените му защитни сили. Затова проведохме и следоперативно антибиотично лечение и пълна изолация в отделна самостоятелна стая.

След преминаване на острия болков синдром в клиниката се проведе рехабилитационен курс, чрез който пациентката се обучи да се придвижва с 2 патерици и да раздвижва тазобедрената и колянната си става. По време на следоперативната химиотерапия, тя ще продължи с рехабилитацията. По този тази се очаква да бъде възстановена до максимална степен фукционалността на оперирания крайник, а 6 седмици след операцията ще й позволим да ходи и самостоятелно, без помощните средства.

Разбира се, след години е възможно ендопротезата да се амортизира и да настъпят усложнения – счупване, разхлабване – неща, които се наблюдават при такива операции. Тогава чрез нови операции се отстраняват проблемите. Но важното сега, в този момент, е запазване на крайника на пациентката и неговата фукционалност. След операцията ние изследвахме степента на повлияване на тумора от проведената предоперативна химиотерапия и получихме отговор за отличен резултат, т.е. пълна некроза на туморната тъкан. По този начин прогнозите за преживяемост на детето нарастват до 90 – 100%.

   В „Аз, роботът“ на Айзък Азимов или в „Междузвездни войни“ отдавна се налага идеята, че един ден човек ще може цялостно да бъде протезиран с технология. Ще може да има изкуствен бял дроб, напълно пълноценна изкуствена ръка/крак. Според Вас колко близо сме до тази идея?

- Относно  Айзък Азимов и „Междузвездни войни“... бъдещето ще покаже.

 

Интервюто взе

Мартина ЗИНОВИЕВАБрой: 6, 11 февруари 2021
 
 
Продукти
 
АНТИПРЕС (ANTIPRESS)
 
ДИНАФОРС® (DYNAFORCE)
 
МИНИ БАЙТС с калций
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД