в-к Лечител
в-к Лечител
 

7 млн. лева за подобряване на спешната помощ

Брой: 10, 10 март 2022 - ГЛУТЕНОВА НЕПОНОСИМОСТ
От началото на обученията, провеждани по линия на проект №BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), до 18 февруари, петдневно практическо и теоретично обучение преминаха общо 3094 от работещите в центровете за спешна медицинска помощ в страната, в т. ч. лекари, медицински сестри, акушерки, фелдшери, парамедици и шофьори на линейки. Медиците бяха от Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Перник, Сливен и Смолян.
Обученията по ПУЛСС се провеждат в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, а лектори са водещи лекари с богат професионален опит. В програмата са включени теоретични лекции за приложението на медицинския триаж и протоколи за поведение при пациенти със спешни състояния (респираторни нарушения, нарушения в циркулацията, травматични състояния, неврологични нарушения, интоксикации, спешни състояния в детската възраст и др.), както и практически упражнения, свързани с оценка на спешното състояние и прилагането на различни техники за осигуряване и поддържане на проходимост на дихателните пътища, кардиопулмонална ресусцитация и дефибрилация, мениджмънт на травмата, животоспасяващи и животоподдържащи техники при педиатрични пациенти и др.
В изпълнение на проекта надграждащи знания и умения за работа със спешни пациенти ще получат близо 7000 души, работещи в системата на спешната медицинска помощ у нас. Веднага след екипите на центровете за спешна помощ курсове ще преминат и работещите в спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала.
По линия на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, за Националния център за обучение и квалификация са закупени специализирани медицински манекени/симулатори за практическите обучения. Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ.
След трагичните инциденти, възникнали от лутане на линейки с пациенти, най-вече в столицата, с 4 517 060 лв. без ДДС Здравното министерство смята да изгради нова връзка между болниците и линейките на спешна помощ. Според документацията на обявената открита процедура действащата информационна система за регистриране и проследяване на получените обаждания към Спешна медицинска помощ (СМП) успява да обхване и документира статуса на пациента по цялата верига от получаването на повикване до трансфер на пациента към болничното заведение. Въпреки това обаче, има случаи, при които, поради претоварване на болничните заведения, пациентът не се транспортира навреме до заведението със свободен капацитет. Причината е, че екипът на СМП няма адекватна обратна връзка от болниците за свободна леглова база за конкретния случай. В резултат се губи ценно време за обхождане на няколко лечебни заведения.

Мартина ЗИНОВИЕВА


Брой: 10, 10 март 2022
 
 
Продукти
 
ВИЗИОБЛУ СТРОНГ
 
МЕЙТАКЕ
 
САМЕНТО® (SAMENTO)
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД