в-к Лечител
в-к Лечител
 

ПОСКЪПВАНЕТО НА ПАРНОТО Е ПОРЕДНАТА ФАЛШИВА НОВИНА

Брой: 26, 25 юни 2020 - ИНСУЛТЪТ
Доц. д-р Иван ИВАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ (КЕВР)

 
Доц. д-р Иван Иванов завършва Техническия университет в София. През 1976 г. защитава докторат в областта на техническите науки. От 1982 г. е доцент в Техническия Университет – София, а от 1995 г. е ръководител на катедра “ЮНЕСКО”. Автор е на повече от 60 научни статии и доклади, на монографии, учебници и учебни пособия на български и френски език.
Избиран е за народен представител в 38-то, 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание. През четирите си мандата е бил в ръководствата и член на редица парламентарни комисии. Като парламентарист е бил заместник-председател на Делегацията в Интерпарламентарния съюз и на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. 
На 2 април 2015 г. бе избран от 42-то Народно събрание за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Интервю на главния редактор на „Лечител” Атанас ЦОНКОВ с Иван ИВАНОВ, председател на КЕВР

 • Г-н Иванов, да започнем с актуалната тема – какви ще бъдат цените на топлинната енергия от 1 юли?

- Потребителите на парно отопление и топла вода трябва да бъдат спокойни – цените категорично ще бъдат по-ниски от миналогодишните. Основната причина за това е промяната в договора за доставка на природен газ от „Газпром“. В продължение на години българските потребители на природен газ заплащаха нереално висока цена за синьото гориво. В резултат едва 3% от домакинствата у нас са газифицирани. Подобно беше положението в още седем източноевропейски страни. По тази причина ЕК започна наказателна процедура срещу „Газпром“ и задължи руския доставчик да намали цената.

Договореното намаляване с 42,78% от 1 април 2020 г. спрямо цената в предшестващия месец март е наистина впечатляващо?

- „Газпром“ упорито настояваше за по-малко намаление. Наложи се в преговорите да се включат представители на Европейската комисия, пред чиито аргументи „Газпром“ отстъпи.

Какви изводи можем да си направим от тази газова сага?

- Постигнатият резултат показа:

• Голямото значение на членството на България в ЕС, благодарение на което успяхме да договорим справедливи за страната ни цени на природния газ;

• Големите финансови загуби на страната ни, която дълги години плащаше на „Газпром“ цени за природния газ, значително по-високи от пазарните. „Приятелското“ отношение на Русия към България се оказа абсолютен мит.

Но нали „Газпром“ пое ангажимента да върне надвзетите суми на страната ни?

- Да, единствено за периода от предшестващите осем месеца – от 5.08.2019 до 31.03.2020 г. А за годините преди това - нищо. В крайна сметка „Газпром“ възстанови на „Булгаргаз“ 202 милиона лв. надвзети приходи.

Тези пари ще бъдат ли върнати на крайните потребители?

- Да, до последния лев. На „Булгаргаз“ е забранено да формира печалба от тези възстановени средства. Бяха приети промени в Закона за енергетика, които позволиха на КЕВР да определи нови, по-ниски цени на природния газ за всеки изминал месец от август 2019 г. до март 2020 г. Това бе направено въз основа на новата, по-справедлива формула за цената, която отчита преди всичко цените на европейските газоразпределителни центрове, т.нар. хъбове, а не само цената на петролните деривати – мазут и газьол.

КЕВР изпълни ангажимента си в предвидения в закона едномесечен срок и предостави на „Булгаргаз“ новите, по-ниски цени на газа за всеки от изминалите осем месеца. Това позволи общественият доставчик да изчисли сумите, които трябва да възстанови на бизнес потребителите, пряко присъединени към газопреносната мрежа и на крайните снабдители, които от своя страна трябва да възстановят надвзетите суми на крайните потребители на природен газ. Това ще се случи с първата фактура след направените изчисления.

Г-н Иванов, хората, които ползват централно парно отопление се притесняват дали и на тях ще бъдат възстановени надвзети суми?

- Разбира се, на тях също ще бъдат възстановени надвзетите суми. Причината е, че почти всички топлофикации работят с основно гориво природен газ. По такъв начин цената на природния газ пряко влияе върху цената на топлинната енергия. Тези потребители ще получат дължимите им суми при изготвянето на годишните изравнителни сметки. Това се налага поради факта, че в София 400 хиляди от общо 430 000 абонати са на прогнозен годишен отчет и при тях е технически невъзможно всеки месец на първо число топломерите да бъдат отчитани, тъй като тогава „Топлофикация-София“ ще трябва да назначи цяла армия от около 5000 инкасатори. Техните заплати ще се включат в цената на парното и ще я увеличат значително.

Докога ще продължава да действа системата на прогнозен отчет?

- Съществува нормативен акт, който задължава от тази година при новото строителство да се поставят само топломери с дистанционно отчитане, което ще позволи месечно определяне на дължимите сметки. За всички останали 400 хиляди абонати е определен срок до 2027 г. за подмяна на техните топломери с такива с дистанционен отчет. Тогава ще бъде възможно да се прекрати сегашната система на прогнозен отчет и абонатите ще получават ежемесечни фактури за потребената от тях топлинна енергия, така както сега получават фактури за ток.

Дотук изяснихме, че хората ще си получат надвзетите пари. А колко са те?

- Експертите на КЕВР изчислиха, че за периода от август 2019 до март 2020 г. средното за страната намаление на цената на топлинната енергия е 10%. Това означава, че 10 на сто от сумата, която през този период хората за заплатили, ще им бъде възстановена. Искам обаче да уточня, че това важи само за клиенти, ползващи услуги на топлофикация, закупила природен газ от „Булгаргаз“, чийто доставчик е „Газпром“, който е задължен да възстанови надвзетите суми. Описаната процедура не се прилага, ако съответната топлофикация е получавала природен газ от друг доставчик, който няма задължение да възстановява средства.

Г-н Иванов, хората недоумяват защо парното отопление за изминалия период намалява само с 10 на сто, след като цената на природния газ се понижава с над 42%?

- Непрекъснатото изтъкване на намалението от 42% е спекулативно. Нека да е ясно – понижението на цената на природния газ с 42% се отнася единствено при сравнение между цените за март 2020 г. (по старата методика) и април 2020 г. (по новата методика). Среднопретегленото намаление на цената на газа от август 2019 до март 2020 г. е около 25 процента. От друга страна, цената на природния газ определя около 65% от цената на топлинната енергия, а когато газът рязко поевтинява – не повече от 50%. Освен това в цената, която хората плащат за парно, участват разходи за ремонт и поддръжка на топлопреносната мрежа, за изграждане на абонатни станции и, разбира се, за заплати на работещите в топлофикациите, които често по цели нощи отстраняват възникнали аварии по мрежата. Съвкупността от тези причини определя намалението на цената за страната с 10%, а за Топлофикация - София – с 11%.

Нека се върнем към началото на нашия разговор. Вие заявихте, че цената на парното отопление през новия отоплителен сезон ще бъде по-ниска от тази през изминалия сезон, но само преди седмица медиите шумно обявиха, че цената на топлинната енергия скача с 22,3%, което притесни хората. Министър-председателят Бойко Борисов дори нахока КЕВР, че върши „глупости“ и поиска смяна на състава му.

- Новината за повишението на цената на парното отопление беше активно мероприятие, което целеше да предизвика възмущение у хората, да създаде недоверие към работата на КЕВР и да доведе до социален протест. За съжаление, премиерът показа завидна некомпетентност и самият той се включи в тази манипулация.

Каква е истината? По-горе посочих, че е технически невъзможно да се извършва ежемесечен отчет на потребяваната от домакинствата топлинна енергия. По тази причина, след промяна в Наредбата за регулиране цената на топлинната енергия експертите на КЕВР бяха задължени да определят прогнозна годишна цена на тази енергия, която да е постоянна за целия едногодишен период от 1.07.2020 до 30.06.2021 г. Определянето на тази прогнозна цена изискваше задълбочен анализ на резултатите от сключените сделки за продажба на природен газ за година напред на водещите газови хъбове в Европа. Установено беше, че цената на природния газ ще нараства по две основни причини: очакваното значително по-голямо потребление на газ през идващия есенно-зимен сезон, което ще доведе до по-голямо търсене на суровината, а оттам – и до повишаване на нейната цена. Втората причина са прогнозите за постепенното възстановяване на индустриалните производства в Европа, които рязко намалиха своя капацитет през месеците на пандемия от коронавируса.

Това също ще засили потреблението и ще повиши цената на природния газ. Въз основа на всички изходни данни КЕВР определи прогнозната годишна цена на топлинната енергия. В разрез с правилата на математиката и на здравия разум някои злонамерени анализатори сравниха тази цена с цената за май 2020 г., когато изобщо не се ползва парно отопление и поради пандемията цената достигна исторически минимум. И казаха: скок с 22,3%. Абсолютна манипулация. Математиката ни учи, че не може да се сравняват величини, които не са еднородни. Не може годишна прогнозна цена да се сравнява с месечна цена, защото годишната цена отчита изменението на цената през четирите годишни сезона, а месечната - за май, е валидна единствено за месеца с най-ниска цена.

Единственото коректно сравнение е между прогнозната цена за периода 1.07.2020-31.06.2021 г. и годишната цена за отминалия период 1.07.2019 – 30.06.2020 г. Именно това сравнение неоспоримо показва, че през предстоящия отоплителен сезон хората ще плащат с 15 процента по-ниски цени. Това е истината. След фалшивата новина започнахме да обясняваме как цената ще намалее, но уви - при някои хора вирусът на недоверието беше проникнал много дълбоко. Надявам се интелигентните читатели на в. „Лечител“ да са разбрали подробното ми обяснение.

Премиерът Борисов заговори за смяна на състава на КЕВР…

- Мандатът на сегашния състав изтече в началото на април т.г. Своевременно информирах депутатите за това, тъй като новият състав трябва да бъде избран от Народното Събрание. Съобщих, че не съм кандидат за следващ мандат, но законът изисква да изпълнявам функциите си до избора на нов състав. Надявам се изказването на Бойко Борисов да ускори избора на нов председател и на четирима членове на КЕВР.

Как оценявате изминалите 5 години, през които ръководихте КЕВР?

- Когато преди 5 години застанах начело на КЕВР, българската енергетика беше в колапс: огромна междуфирмена задлъжнялост, технически фалит на НЕК, който нямаше средства да заплаща произведената електрическа енергия от термичните централи в Маришкия басейн, както и от възобновяеми източници. По тази причина централите нямаха средства да плащат на мините за произведените въглища. Миньорите заплашваха с национална стачка. В КЕВР преди мен за 2 години бяха сменени петима председатели и ситуацията се движеше от „трън - та на глог“. Моите приятели и колеги ме разубеждаваха да не приемам предложения ми пост. Заявяваха, че управлението на ГЕРБ иска при следващия скорошен провал да си измие ръцете с мен – десен политик и бивш заместник-председател на ДСБ.

Не ги послушах, приех поста. И нямаше следващ провал. Работих всеотдайно за българската енергетика – а по този начин за България. Още през първата година съвместните усилия на Комисията по енергетика, Министерство на енергетиката и КЕВР доведоха до финансово стабилизиране на енергийната система. Постановихме, че всички потребители са длъжни да заплащат една и съща добавка „Задължение към обществото“. Едрият бизнес организира стачка след това решение, защото дотогава той плащаше 2,5 пъти по-ниска цена на тази добавка, спрямо битовите потребители. Това не беше справедливо. Устояхме нашето решение. По-нататък създадохме нормативните условия за либерализацията на пазара на едро на електрическа енергия: заработи Българската енергийна борса, последователно извадихме на свободния пазар всички производители с над 1 МВт инсталирана мощност. Оказваме решителна подкрепа за създаване на регионална свързаност на електроенергийната система на България със съседните страни, което ще доведе и до силен регионален пазар на електроенергия. Осигуряваме нормативно диверсификацията на газовите доставки за страната ни чрез интерконекторите с Гърция, Сърбия, Румъния и Турция, което ще повиши енергийната сигурност на страната. Не на последно място, КЕВР е безспорен лидер в регионалното сътрудничество между енергийните регулатори, защото инициирахме и създадохме Регионален форум на регулаторите от Балканите с участието на девет страни. През цялото време КЕВР отстояваше своята независимост. Не се поддадохме нито на политически, нито на корпоративен, нито на уличен натиск. Превърнахме независимостта на КЕВР в гаранция за справедливи и балансирани решения на Комисията.

Но най-важното е, че през изминалите 5 години КЕВР винаги приемаше своите решения в пълно съответствие със законите и подзаконовата нормативна уредба. Стараехме се с решенията винаги да защитаваме обществения интерес. Показателен пример в това отношение са ценовите ни решения за електроенергията за бита. Изменението на цената на тока за 5 г. е два пъти по-малко от натрупаната инфлация за същия период. По такъв начин подпомагахме българската индустрия да бъде конкурентноспособна, а повишението на доходите на домакинствата - да изпреварва значително повишението на цените на тока.

Това е моят последен разговор с медии в качеството ми на председател на КЕВР. Радвам се, че го провеждам с г-н Атанас Цонков, когото високо ценя като приятел и публицист. Удоволствие е, че този разговор беше проведен в редакцията на уважавания и високо ценен от мен в. „Лечител“.
Брой: 26, 25 юни 2020
 
 
Продукти
 
Тоник с Ройбос
 
ВИВАНИЯ крем (VIVANIA)
 
ФЕРОМАКС тоник стронг (FERROMAX Tonic Strong)
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД