в-к Лечител
в-к Лечител
 

ГлюкоМедикс е подходящ при диабет от втори тип и метаболитен синдром

Брой: 23, 9 юни 2022 - КУРКУМАТА

ГлюкоМедикс (GlucoMedix®) e 100% натурално фитолечебно средство, смес от водно-етанолови екстракти от листа на стевия (Stevia rebaudiana) и кора на пентацикличен хемотип на Котешки нокът (Uncaria tomentosa), познат още и като Саменто.

Stevia rebaudiana, чиято родина е Южна и Централна Америка, се използва традиционно от местните жители срещу редица медицински състояния, между които и диабет. Сладкият й вкус се дължи на стевиоловите гликозиди, в това число стевиозид, ребаудиозиди А-Е, стевиолбиозид и дулкозид А. Билката съдържа и фитостероли като стигмастерол, бета-ситостерол и кампестерол, както и флавоноиди, дитерпени, тритерпени и др. Изследвания, както при животни, така и при хора, разкриха различни фармакологични ефекти на стевията и стевиоловите гликозиди, в това число понижаващ високото кръвно налягане и повишените нива на липидите и глюкозата в кръвта, поради което билката беше предложена като възможен лек за метаболитен синдром и диабет от втори тип.

Саменто е екстракт от редкия пентацикличен хемотип на U. tomentosa, който не съдържа ТОА (тетрациклични оксиндол алкалоиди). Този тип, при който преобладават пентацикличните оксиндол алкалоиди (POA), може да помага за поддържане на кръвната захар, метаболизма, сърдечно-съдовата и имунната функция.

GlucoMedix се произвежда от американската компания Nutramedix чрез специализиран патентован процес на екстракция, оптимизиращ съставките на билките в тяхното естествено, непреработено състояние за получаване на широкоспектърна концентрация.

Понижава кръвната захар и нуждата от медикаменти при диабет от втори тип: изследване при пациенти

Списание Clinical Phytoscience в началото на тази година публикува резултатите от амбулаторно ретроспективно изследване при шестима пациенти с диабет, които приемали орално по 2 мл GlucoMedix, разреден с вода, 2-3 пъти дневно. Нивата на кръвната им захар били документирани в началото и после в течение на цялото изследване, докато приемали екстракта.

По време на третирането с GlucoMedix, със или без препоръки за промени в диетата, всичките шестима пациенти демонстрирали понижения в нивата на глюкозата в кръвта. При старта на изследването четирима от тях приемали един или повече медикаменти срещу хипергликемия по лекарско предписание като глибенкламид, метформин, вилдаглиптин или инсулин. При двама пациенти бил постигнат значителен спад на кръвната захар от 50 и 70 мг/дл наред с прекратяване на дотогавашните им лекарствени терапии с глибенкламид плюс метформин или с вилдаглиптин. Друг пациент, третиран с инсулин, постигнал понижение на кръвната захар с 50 мг/дл, междувременно спирайки приема на метформин, и впоследствие успял да намали прилаганата доза инсулин наполовина. Така при трима пациенти GlucoMedix премахнал напълно или частично необходимостта от фармацевтични или биологични терапии за постигането на съществени понижения в нивата на глюкозата.

Авторите заключават, че при това изследване за принципно доказване на действието GlucoMedix се оказал ефективно средство за лечение на хипергликемията при хора с диабет от втори тип. Тази напълно естествена фитотерапия може да бъде използвана с благоприятен ефект в комбинация със съществуващи фармацевтични или биологични лечебни режими, а в някои случаи може и да отмени напълно или отчасти нуждата от тези терапии. Тези ин виво резултати предполагат, че натуралният продукт може да служи като алтернатива на монотерапиите или мултимодалните терапии за регулиране на хипергликемията.

Що се отнася до възможните му механизми на действие една от вероятностите според авторите е да повишава абсорбирането на глюкозата в тъканите и/или секрецията на инсулин от панкреаса при диабетиците. Отвъд това въз основа на предишни изследвания върху фито веществата в Uncaria и Stevia GlucoMedix би могъл и да потиска ензимната катализа на комплексните въглехидрати, да регулира кортизола и оста хипоталамус-хипофиза-надбъбречна жлеза и/или да оказва фармакологични ефекти върху други механизми на действие.

Известно е, че стевиоловите гликозиди повлияват диабета от втори тип при хората. Освен това стевиозидът е силен подсладител без никакви калории. Така продуктите, получени от стевия, могат да постигат понижаване на кръвната захар по най-малко два начина: (1) като заместител на захарта, намалявайки приема на захар с храната, и (2) като фармакологични активни съставки, оказващи влияние върху глюкозната хомеостаза.

Екстрактите от Uncaria имат потискащо въздействие върху алфа-глюкозидазата и алфа-амилазата – ензими, които катализират хидролизата на комплексните полизахариди като хранителната скорбяла и ендогенния гликоген. Този ензимен антагонизъм би могъл да понижава кръвната захар, която произлиза от хранителни и/или ендогенни прекурсори. Нещо повече, екстрактите от Uncaria показват способност за понижаване нивата на глюкозата при мишки и плъхове. Освен това билката оказва ефект върху имунната система, но дали това може да влияе и върху регулирането на кръвната захар, засега не е известно.

Намалява хипергликемията, хиперлипидемията и хипертонията при плъхове без токсични ефекти: лечение за метаболитния синдром

През март тази година в списание BMC Complementary Medicine and Therapies беше публикувано ин виво изследване при плъхове, което оцени фармакологичните ефекти и токсичността на търговския водно-етанолов екстракт GlucoMedix за употреба при лечението на метаболитния синдром.

Фармакологичните оценки установиха понижаване на предизвиканите по химичен път хипергликемия, хиперлипидемия (повишени нива на холестерола и триглицеридите) и хипертония, всички те съпътстващи метаболитния синдром. Острата токсичност и 28-дневната подостра (субакутна) токсичност бяха оценени при дози, по-високи от използваните при изследванията на ефикасността.

Острата орална токсичност била изследвана при плъхове със затлъстяване и екстрактът не пораждал никакви остри токсични или смъртоносни ефекти, като средната летална доза LD50 (количеството погълната субстанция, което убива 50% от изследваната извадка) надвишавала 5000 мг екстракт на килограм тегло. Подострата орална токсичност била оценена при плъхове в течение на 28 дни при дневни дози до 2000 мг/кг, без да се установят никакви токсични ефекти или отклонения от нормалната клинична химична или хематологична картина.

Дневни дози от 250 до 1000 мг/кг били използвани за определянето на лечебните ефекти при плъхове с хипергликемия, хиперлипидемия и хипертония. Хипергликемията била намалена в зависима от дозата степен след 28 дни или по-малко. Плъховете с хиперлипидемия показали зависими от дозата понижения на холестерола и триглицеридите след 21 дни. Освен това GlucoMedix предизвиквал зависимо от дозата намаляване на систолното и диастолното артериално кръвно налягане при плъхове с хипертония след 28 дни.

В заключение, това изследване при плъхове разкрива, че натуралният фитолечебен продукт GlucoMedix е безопасен и ефективен лек за хипергликемия, хиперлипидемия и хипертония. Очаква се този екстракт да повлияе върху множество аспекти на метаболитния синдром, без никаква акутна или субакутна орална токсичност при хората. Макар че много лекарства се предписват за лечението на отделни компоненти на метаболитния синдром, не съществува лекарствено средство, което да лекува едновременно и трите изследвани състояния.

Различни фармакологични механизми на действие може да способстват за благоприятния ефект върху кръвната захар, липидите, триглицеридите и кръвното налягане вследствие от употребата на GlucoMedix. Стевията и стевиоловите гликозиди може да понижават нивата на глюкозата и липидите в кръвта, както и артериалната хипертония. Клинични изпитвания при хора демонстрираха, че тези съединения повлияват диабета от втори тип. Има доказателства и за възможна полза по отношение на хипертонията при хора. Друго изследване при плъхове, хранени с високовъглехидратни и богати на мазнини диети, показа, че стевиозидът и листата от стевия на прах предизвикват значително понижаване на кръвната захар след четири седмици прием. Новото изследване съответства на тези предишни открития, предполагайки, че стевиоловите гликозиди допринасят за цялостната ефикасност на GlucoMedix.

За екстрактите от Uncaria също беше демонстрирано, че понижават нивата на глюкозата при плъхове и мишки. Както беше обяснено по-горе, едно от възможните обяснения за този ефект е потискането на ензимите алфа-глюкозидаза и алфа-амилаза, които са катализатори на хидролизата на комплексните въглехидрати. Бъдещите изследвания ще покажат какви са точните механизми на действие, които допринасят за установените благоприятни ефекти на фитопродукта GlucoMedix.

Бел. ред. Продължаваме темата и в следващия брой, където ще прочетете за конкретни случаи на пациенти, повлияли се от приема на ГлюкоМедикс.

 Превод от английски
Елица ТАНЧЕВА
Брой: 23, 9 юни 2022
 
 
Продукти
 
Пикногенол - регенериращ гел (PYCNOGENOL)
 
ДИЕТ ФИБРА МЮСЛИ (DIET fibra Muesli)
 
УБИГОЛД® Q10 150 mg
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД