в-к Лечител
в-к Лечител
 

Инсулта

Брой: 51, 17 декември 2020 - ФЕРОМОНИТЕ
Протеин в кръвта може да прогнозира изхода след съдовия инцидент

Изследователи от клиниката Мейо във Флорида откриха, че биомаркер в кръвта може да определя степента на увреждане на мозъка от различни видове инсулт и да предсказва прогнозата за пациентите.

Става дума за така наречения неврофиламентен лек протеин (NFL), който изобилства в невроните на мозъка. Когато те бъдат увредени от инсулт или други неврологични заболявания, NFL се освобождава в гръбначно-мозъчната течност, обливаща мозъка, и оттам в кръвта. Според изследователите отделеното количество от протеина е показателно за степента на невронното увреждане в мозъка. Инсултът е водеща причина за смърт, но симптомите варират значително от временни и неинвалидизиращи до тежко и трайно увреждане.

„Оценяването на тежестта на инсулта и колко добре се очаква да се възстановят пациентите е важно за тях и за техните близки - казва Таня Гендрон, първи автор на доклада от изследването. – Надеждното предсказване прогнозата на пациента е важно и за грижата за него, защото на тази основа се взимат решения относно лечението и рехабилитацията. Ние искахме да определим дали количеството NFL в кръвта на пациентите може да бъде използвано за предсказване на тяхната прогноза след инсулт - било то исхемичен, произтичащ от блокиране на притока на кръв към мозъка от тромб, или хеморагичен, настъпващ в резултат на спукване на слаб кръвоносен съд и кръвоизлив в мозъка.“

При ретроспективното изследване бил използван кръвен тест за измерване на концентрациите на NFL в кръв, взета от 314 души, претърпели инсулт, и 79 здрави участници. Това позволило да се определи дали той е повишен след мозъчен удар. Било проучено също и дали концентрациите му са показателни за тежестта на инсулта и евентуалното възстановяване. За тази цел били изследвани връзките между нивата на NFL и степента на мозъчно увреждане, както и неврологичния, функционалния и когнитивния статус на пациентите в момента на вземане на кръвните проби. Авторите проучили също дали нивата на този протеин биха могли да прогнозират бъдещото възстановяване, предсказвайки надеждно изходите и оцеляването след инсулта. За да потвърдят откритията си, изследователите използвали подобен подход и за оценка на NFL като прогнозен биомаркер при две допълнителни групи пациенти с инсулт.

„Открихме, че нивата на NFL в кръвта действително предсказват тежестта на инсулта – казва Ленард Петручели, един от старшите автори на доклада. – Установихме, че по-високите нива прогнозират по-лоши функционални изходи и по-кратка преживяемост след инсулт. Така беше и при исхемичния, и при хеморагичния инсулт. Нашето изследване определя NFL като обещаващ прогнозен биомаркер за инсулт.“

Понастоящем се използват образни изследвания за определяне на увреждането от инсулта. Макар че кръвен тест за NFL все още не е наличен за клинична употреба, изследователите се надяват, че в бъдеще лекарите ще могат да намалят използването на образни изследвания, като на тяхно място прилагат кръвен тест за NFL за по-добро определяне на най-подходящото лечение.

 Превод от английски
Дария НИКОЛОВАБрой: 51, 17 декември 2020
 
 
Продукти
 
КАРТИМАРЕ MСМ® (CARTIMARE MSM)
 
БАКТОСАН (Bactosan)
 
НЕОЖЕЛЯЗО (NEORAUTA)
 
Lechitel.BG :::
 
Биомаре Имуно
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД