в-к Лечител
в-к Лечител
 

Създадоха нова дирекция за правата на пациентите

Брой: 34, 26 август 2021 - ЗАЩО НЕ ОТСЛАБВАМЕ?

На заседание Министерският съвет одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването (МЗ), с които се създава нова дирекция за защита на правата на пациентите.

За първи път от самото създаване на МЗ, в състава му ще има структура, пряко отговаряща за правата на пациентите

Тя е реална крачка към това пациентът да застане в центъра на здравната система. Решението е в синхрон и с Конституцията, в  която се казва, че държавата защитава потребителя, който в случая е пациентът, заявяват от здравното ведомство.

Новата дирекция ще помогне не само в контрола по спазването на правата на пациентите, но също така ще може да разработва методологии, програми, стратегии, както и да предлага промени в нормативни актове. МЗ се надява да допринесе за подобряване на качеството на медицинските дейности, улесняване на достъпа на пациентите и намаляване на доплащането.

Функциите на новата Дирекция „Защита правата на пациентите“, съгласно Правилника са следните:

• Подпомага министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, свързани със защита правата на пациентите;

• Участва в разработването на проекти на нормативни актове, стратегически документи и мерки от национално значение, необходими за прилагането на законодателството на Европейския съюз, свързани с правата на пациентите;

• Координира и участва в подготовката на рамкови позиции, указания, анализи, информация и становища във връзка с правата на пациентите от компетентност на министерството;

• Координира участието в срещи и форуми, организирани от институции на Европейския съюз, свързани с обмяна на опит и сътрудничество в областта на правата на пациентите;

• Разработва и съгласува национални програми, стратегии и планове в областта на защита правата на пациентите;

• Планира, организира, подпомага и координира цялостната дейност на министерството в областта на защита правата на пациентите;

• Подготвя материали, документи и становища, извършва анализи и предлага мерки за подобряване и защита на правата на пациентите;

• Организира извършване на последваща оценка на въздействието при прилагане на законодателството в областите на компетенции на дирекцията;

• Участва в проверки по сигнали и в разглеждането на предложения, свързани с дейността на дирекцията;

• Изготвя анализи на нормативната уредба, свързани с правата на пациентите и  предложения за промени;

• Участва в разработването на системи за оценка на качеството и на резултатите от медицинските дейности, извършени от лечебните заведения;

• Изготвя анализи на проведени проучвания относно удовлетвореността на пациентите;

• Предоставя консултативна помощ по проблемите, свързани с правата на пациентите.

Веднага след обнародването на промените в Държавен вестник ще бъдат обявени конкурси за всяка от длъжностите в новата дирекция.

 Мартина ЗИНОВИЕВА

 Брой: 34, 26 август 2021
 
 
Продукти
 
ПРОСТАМАКС (PROSTAMAX)
 
ДИАБЕТИЧНА СЕРИЯ „ДИЕТ НАТУР”
 
РЕДАСИН® СТРОНГ
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД