в-к Лечител
в-к Лечител
 

Геомагнитните бури – поредната заплаха?

Брой: 46, 12 ноември 2020 - ДИАБЕТЪТ

Доц. д-р Петя ТРИФОНОВА,

учен от департамент „Геофизика“ на Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН (НИГГГ-БАН).

 •   Преди години пострадахме от толкова тежка геомагнитна буря, че излъчването на Оскарите от САЩ не стигна до Европа. Кога са наблюдавани най-тежките геомагнитни бурии през последното десетилетие? Каква е била тяхната сила? 

- Геомагнитните бури са сериозна заплаха за технически съоръжения като електрически мрежи, телекомуникационни системи и мрежи за спътникова навигация (GPS). Осведомеността на индустрията за геомагнитни бури е нараснала в последно време, но точната оценка на риска и методите за защита са все още в начален стадий за почти всички уязвими сектори.

По време на силна геомагнитна буря е напълно възможно да бъдат нарушени комуникациите – да пропаднат телефонните връзки и интернетът. Предполагам, че това се е случило и по време на обявяването на наградите Оскар.

Последната много сериозна буря се случи през периода октомври-ноември 2003 г. Най-малко седем спътника произведоха електронни грешки, три – получиха нарушения на соларните захранващи системи в резултат на повишената радиация, а при един е установена промяна в орбитата. Авиационните комуникации са нарушени след 19-и октомври в продължение на 18 дни. Самолетните маршрути на север и на юг от 35° географска ширина са изложени на сериозно радиационно облъчване за пътниците и екипажа. Установени са проблеми при железопътните (електронни) сигнализации в Русия. Докладвано е за значително увреждане на трансформатори и електрическата мрежа в Южна Африка.

Всичко това показва, че проблемите в техниката могат да са доста сериозни и сега, когато светът става все повече и повече зависим от новите технологии и се оказва, че всъщност вместо да се предпазваме, ние ставаме по-уязвими.

   А какво представлява геомагнитната буря?

- Геомагнитните бури представляват големи и резки смущения в стойностите на Земното магнитно поле, причинени от взаимодействието му със слънчевия вятър. Важно е да се знае също, че собственото магнитното поле на Земята, което се генерира в нейното ядро, създава своеобразен щит на нашата планета, при липсата на който слънчевият вятър щеше да отнесе целия атмосферен слой на Земята. Както се е случило на Марс преди много години.

Когато се наблюдава изригване от някоя от активните области на Слънцето, в междупланетното пространство се отделя поток от плазма, който се изстрелва със скорост между 600 и 900 км/сек. Обикновено, около два дни са необходими на този поток да достигне Земята. Въпреки образуваният от земната магнитосфера щит, този поток успява да проникне през полярните области и да предизвика образуването на мощни токови системи около екватора и полярните кръгове. Тогава се наблюдават и красивите полярни сияния, дължащи се на взаимодействието на слънчевите частици с молекулите на въздуха. Формира се и магнитна буря. Тя е най-силна около полюсите и екватора, заради генерираните токове и отслабва на средни географски ширини, където се намира и територията на България. Поради тази причина ние сме допълнителни защитени от най-силните наблюдавани промени на магнитното поле.

В България геомагнитното поле се регистрира в една от най-старите обсерватории на Балканския полуостров – „Геомагнитна обсерватория Панагюрище“ (PAG). Обсерваторията разполага с най-съвременна апаратура и подава данни в реално време както към световните центрове за данни, така и към интернет страницата на НИГГГ-БАН за информация на всички потребители:

http://data.niggg.bas.bg/magn_data1/dailymag_bg.php

Денонощно се следят стойностите на магнитното поле и се изчислява т. нар индекс на смутеност. Данните, които се получават в продължение на повече от 80 години се използват за научните изследвания на специалистите от НИГГГ-БАН.

   Тази година мина с едни от най-слабите подобни бури от много години насам. Но през септември имаше поне 2. Какво можем да очакваме от Слънцето? Това затишие беше ли „затишие пред буря”? 

- Известно е, че активността на Слънцето се променя през 11 годишни периоди, наречени Слънчеви цикли. В края на 2019 г. приключи 24-я цикъл, който беше и един от най-слабите досега. Всеки цикъл се характеризира с по-слаба слънчева активност в началото и в края си и повишена активност в средата на цикъла. Ето защо ние можем да очакваме повишаване на силата и честотата на магнитните бури между 2024 и 2028 година.

Силата на магнитните бури се определя със степени и се означава с т. нар. К-индекс. Степените на този индекс се изменят от 0 до 9, като при стойности над 4 имаме магнитна буря.

През последните 11 години в България са регистрирани 46 средно силни геомагнитни бури (К–индекс 6) и седем силни (К–индекс 7).

Последното силно събитие, регистрирано на територията на страната, е през периода 07-08 август 2017 г.  

2018 година е била сравнително спокойна в геомагнитно отношение със само 4 умерени магнитни бури. 2019 и 2020 г. са също много спокойни в геомагнитно отношение. Наблюдавани са единични слаби бури, които са били и доста кратки – по 1-2 дни.

Леко засилена беше активността на Слънцето в края на август и дните между 24-28 септември, когато беше регистрирана и последната магнитна буря. Следващото по-сериозно смущение на нашето магнитно поле бе през периода 20-28 октомври, когато бяхме изложени на влиянието на същата активна област на слънчевата корона, която ни засегна през септември.

   Могат ли геомагнитните бури да повлияят на реколтата? 

- Продължителността на магнитните бури обикновено е доста кратка – не повече от 3-4 дни. Само при силните магнитни бури се създават условия за по-продължителни негативни явления от порядъка на 2-3 седмици. От тази гледна точка, малко вероятно е смущенията на магнитното поле да окажат влияние на реколтата.

Трябва да се отбележи обаче, че стойностите на магнитното поле на територията на България са изключително благоприятни за развитието на много растения, включително и билки и по този начин благоприятстват за плодородието на нашите земи. Редица наблюдения показват, че лечебните свойства на много от билките, набрани на територията на нашата страна превъзхождат качествата на билките, расли в други части на Земята. Смята се, че една от причините за този ефект е именно големината на магнитното поле, която е различна за различните части на нашата планета.

Магнитното поле е изключително важно както за хората, така и за всички останали живи организми. Всички основни органи в човешкото тяло (сърце, мозък, нервна система) имат собствено магнитно поле, което няма как да не се влияе от стойностите на полето в окръжаващата ни среда. Добре известен е и фактът, че много животински видове като например прелетните птици и мигриращите животни използват за ориентир именно магнитното поле и съответно се наблюдават проблеми с „вградените“ им компаси, когато на Земята се установи няколко дневна магнитна буря.

   Защо са опасни за хората с високо кръвно тези бури? И вярно ли е, че „волята на Слънцето” изменя волята на хората? (Визирам твърденията на лекари, че магнитните бури действат зле и върху хора с психични проблеми, на лабилните психически хора).  

- Клинично установено е, че магнитните бури предизвикват промени на физиологичните параметри като пулс и кръвно налягане, може да причинят аритмии, главоболие, смущения в съня. Психолози твърдят, че бурите се отразяват и на хората с психични проблеми, като при някои се установява повишаване на безпокойството, докато при други обратно – чувстват се по-добре. Сложно е да бъде установено еднозначно влияние на магнитните смущения, тъй като здравното състояние на всеки човек е твърде специфично. Проблемът се усложнява и от съвременния начин на живот, който е свързан с много ангажименти, стрес и постоянни притеснения от различно естество.

Знае се, че има хора, които са по-предразположени да усещат промените на времето, атмосферното налягане и магнитните бури. Те се наричат метеочувствителни и усещат и най-малките отклонения от нормалните стойности на околната среда.

Психиатрите съобщават, че при здравите хора най-честите проблеми са свързани със съня. Възможно е той да е накъсан, да има чести пробуждания и невъзможност от повторно заспиване. Това разстройва секрецията на естествен мелатонин и на другия ден се наблюдават главоболие, отпадналост, умора и световъртеж.

При хората със здравни проблеми може да се наблюдават резки колебания в кръвното налягане и ритъма на сърцето. Обикновено се установява повишаване на кръвното и пулса, но може да се получи и обратния ефект – намаляване на кръвното налягане, при което се стига до колапс. Тези ефекти, придружени от недоспиване биха могли да доведат до повишено психично напрежение и да увеличат опасността от по-сериозни здравни проблеми.

   Има ли начин да се предпазим от лъченията? Какъв?

- Трудно е да изолираме влиянието на магнитното поле, защото неговите вълни са навсякъде. Както вече споменах, когато то е спокойно и няма много резки изменения в неговите стойности, магнитното поле е много важно за нормалното функциониране на всички живи организми. Ето защо, през периодите на магнитни бури се препоръчва на хората, които имат хронични заболявания или просто не се чувстват добре да не се натоварват, да не забравят да приемат предписаните им медикаменти и ако не се чувстват добре – да се консултират с лекар.

Магнитното поле около нас се разпространява под формата на вълни. Известно е, че тези вълни могат да се изолират с така наречения „Фарадеев кафез“, който представлява клетка, направена от метални проводници. Тъй като голяма част от жилищата, в които живеем имат железобетонни конструкции, арматурата вградена в тях изпълнява частично ролята на Фарадеевия кафез и изолира част от магнитното поле. По този начин до голяма степен се намалява ефекта от рязко изменение на полето, който се наблюдава по време на магнитна буря. Това е и причината някои специалисти да съветват хората с хронични заболявания да си останат вкъщи в бурните дни.

Много важно е да не се разчита само на прогнози, а да се проверява дали наистина има магнитна буря и дали тя е установена на територията на нашата страна, защото често силните смущения остават само около екватора и полярните области. Тази проверка може да се направи на интернет страницата на НИГГГ-БАН като се види стойността на изчисления К-индекс в момента  http://data.niggg.bas.bg/magn_data1/dailymag_bg.php, както и на страницата ни във Фейсбук https://www.facebook.com/nigggbas

Графиката на К-индекса използва цветовете на светофара. При стойности от 0 до 3, стълбчетата на индекса са оцветени в зелено (полето е спокойно), при 4 е жълта (внимание) – имаме наблюдавани смущения на полето и при стойности от 5 нагоре е червена – регистрирана е буря.

На картинката е показано как изглежда графиката на К-индекса, с информация дали полето е спокойно, смутено или бурно. Записът е на една от умерените магнитни бури, достигнали до територията на страната през 2015 година, когато беше пикът на предишния слънчев цикъл.

 Интервюто взе

Мартина ЗИНОВИЕВА


Брой: 46, 12 ноември 2020
 
 
Продукти
 
АЦЕРОЛА без захар (ACEROLA) 75мг
 
Фосфохолин Актив Мемори
 
БРОКОЛИ
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД