в-к Лечител
в-к Лечител
 

Училище в разгара на пандемия

Брой: 46, 12 ноември 2020 - ДИАБЕТЪТ
Скъпи читатели,
Тази публикация е подготвена за вестник „Лечител“ на 16 октомври 2020 г. За съжаление, образователната система е една от най-засегнатите в ситуацията с коронавируса. Както всичко около нас, условията в училищата се променят не с дни, а с часове. Може би от подготвянето до отпечатването на броя ще се променят още редица факти, засягащи образователния процес у нас.
Още през август, когато учебната година не беше стартирала, поставихме въпроси пред водещата образователна институция - как ще протече учебната година, на какви правила ще разчита образователната система, кой ще плаща тестовете за коронавирус при съмнения за болно дете в класа, ще се затварят ли цели училища, ако има серия от заразени, ще бъде ли образованието на ниво, ако учениците учат дистанционно?
Настоящата статия предоставя коментар от Пресцентъра на Министерството на образованието и науката относно базовите мерки в училищата, които се предприемат за борба с коронавируса и са винаги актуални при присъствено обучение, за да бъдат предпазени и децата, и учителите.

 Пандемията от Covid-19 и последвалите мерки за нейното ограничаване наложиха нови подходи на работа в редица сектори, включително и в системата на образованието и науката. През месец март, в началото на извънредното положение, училищата преминаха към обучение в електронна среда от разстояние. Този метод на педагогическо взаимодействие има своите предимства и недостатъци. Политиката на Министерството на образованието и науката (МОН) е да използва електронното обучение като алтернатива на присъственото. Електронизацията на света е неизбежна и образователните системи се променят успоредно с нея. Съвременното образование се стреми да предоставя повече електронни ресурси на учениците и учителите. МОН също работи в тази посока, за осигуряване на безплатно и визуализирано образователно съдържание по учебните програми.

Обучението в електронна среда разкри допълнителни възможности като по-добра визуализация на учебните материали, директен достъп до съдържание, използване на видеоканали, споделяне на файлове и др. Онлайн обучението представлява полезно допълнение към традиционното преподаване. Недостатъците на този вид обучение имат социален аспект. Образованието преди всичко е социализация и възпитание, а тези процеси не могат да се прилагат ефективно в електронна среда. Отделно редица научни изследвания отчитат, че продължителното взаимодействие с екраните не е подходящо за деца в предучилищна възраст.  Затова е необходимо да се търси баланс между присъственото и електронното обучение.

Водени от убеждението, че

обучението в реалната класна стая и прякото взаимодействие с учителите са най-добрата и незаменима алтернатива

беше взето решение за присъствено стартиране и провеждане на образователния процес във всички училища в страната. Министерството на образованието и науката съвместно с представители на Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации изготвиха насоки за работа на система в условия на Covid-19. Най-общо насоките предлагат комплекс от общи (задължителни )и препоръчителни мерки, въз основа на които всяко училище да направи своята комбинация и да приложи най-адекватния подход за безопасност.

Сред задължителните мерки в училищата са дезинфекция, проветряване, носене на лични предпазни средства в общите закрити части на учебната сграда. Необходимо е учителите, които преподават на ученици в повече от една паралелка или клас, да бъдат с маска или шлем. Нужно е максимално ограничаване на контактите между децата от различните паралелки. Препоръчителните мерки се обсъждат и приемат от педагогическите съвети. Те се прилагат доколкото и където е възможно.

Пандемията от Covid-19 постави нови предизвикателства пред системата на образованието. Съзнавайки, че няма абсолютно безопасна среда, трябва да направим така, че доколкото е възможно училищата да останат максимално безрискова среда. Затова те трябва да продължат с изпълнението на мерките за намаляване на  рисковете от предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция на образованието.

Във всеки случай на заболял или със съмнения за Covid-19 е необходима реакция съгласно здравните правила. Училищата имат готовност при указания от здравните власти да превключат на обучение в електронна среда от разстояние. При необходимост могат да предоставят допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравни причини или карантиниране.

В създалата се ситуация системата на образованието има възможност да използва кризата за прилагане на иновиции и подобряване на педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и взаимодействащи училищни общности между учители, родители и ученици.

 На този етап регионалните здравни инспекции определят лицата, на които следва да бъдат направени тестове. От 1 ноември се очаква личните лекари да могат да издават направления за PCR тестове на своите пациенти.

PCR тестът може да покаже отрицателна проба към момента на тестване, но симптомите да се проявят след няколко дни. При проява на грипоподобни симптоми – родителите се обаждат на личния лекар и той трябва да предприеме необходимите действия.

Пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН)Брой: 46, 12 ноември 2020
 
 
Продукти
 
СЕРРАФЛЕКС®
 
Хидроактивен дневен крем с UV-филтър
 
ПИКНОГЕНОЛ® (PYCNOGENOL)
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД