в-к Лечител
в-к Лечител
 

Кръвни липиди увеличават риска от рак на простатата

Брой: 22, 2 юни 2022 - РИГАНЪТ

Нов анализ разкри възможна връзка между повишения риск от рак на простатата и генетични варианти, които обуславят по-високи кръвни нива на транспортиращата холестерола молекула липопротеин А.

Някои рискови фактори за този вид рак не могат да бъдат променяни, като например по-напредналата възраст и африканския произход, за разлика от други, като тютюнопушенето и затлъстяването, върху които би могло да се въздейства. Предишни изследвания предположиха, че по-високите нива на липидите в кръвта също може да са свързани с увеличен риск. Ако това е вярно, то тогава понижаването им теоретично би могло да намали риска от рак на простатата. Но съществуващите доказателства за връзките между липидите в кръвта и този рак не бяха категорични.

За да проучат по-задълбочено въпроса, Анна Йоаниду и нейни колеги от ­Импириъл колидж Лондон анализирали зависимостите между риска от рак на простатата и няколко кръвни липида: липопротеин А, липопротеин с ниска плътност („лош“ холестерол), липопротеин с висока плътност („добър“ холестерол), триглицериди и аполипопротеини А и В. Те взели данни от две големи изследователски инициативи, U.K. Biobank и консорциума PRACTICAL, за да анализират сведения за генома и риска от рак на простата на стотици хиляди мъже.

Изследването се базирало на метод, наречен Менделова рандомизация, така че вместо преки измервания на липидите в кръвообращението, авторите оценили вариации в индивидуалните ДНК секвенции, които са свързани с различни нива на липидите в кръвта. След това те анализирали дали тези генетични варианти са статистически свързани с риска от рак на простатата.

Анализът показал, че тези генетични варианти, които предсказват по-високи кръвни нива на липопротеин А, се свързват с по-висок общ риск от рак на простатата, както и с по-висок риск от напреднал или рано развиващ се рак на простатата. Изследователите не открили никакви значими връзки с никой от останалите кръвни липиди.

Авторите заключават: „Нашето изследване предполага, че хората с по-високи нива на липопротеин А - протеин, който пренася холестерола в кръвта, може да имат по-голям риск от развитие на рак на простатата“.

 Превод от английски
Калина КАМЕНОВА

 Брой: 22, 2 юни 2022
 
 
Продукти
 
Мелатосел® ЛОНГ 1,9 mg
 
Евония – анти сива коса
 
МИНИ БАЙТС с калций
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД