в-к Лечител
в-к Лечител
 

Шумът от трафика забавя когнитивното развитие при децата

Брой: 31, 4 август 2022 - КОЖАТА

Шумът от пътния трафик е разпространен проблем в големите градове, чието отражение върху детското здраве остава слабо разбрано. Сега ново изследване, проведено в 38 училища в Барселона, показа, че шумът от трафика в училище оказва пагубен ефект върху развитието на работната памет и вниманието при учениците в началния курс. Изследването е проведено под ръководството на учени от Барселонския институт за глобално здраве (ISGlobal) като част от проекта BREATHE и е обхванало 2680 деца на възраст между 7 и 10 години.

За да оценят потенциалното въздействие на шума от трафика върху когнитивното развитие, изследователите се фокусирали върху две способности, които се развиват бързо по време на предпубертета и са решаващи за ученето и резултатите в училище: вниманието и работната памет.

Вниманието включва процеси като избирателно ангажиране с определени стимули или концентриране върху определена задача за продължителен период от време. Работната памет е системата, която ни позволява да държим информация в ума си и да боравим с нея за кратък период. Когато имаме нужда непрекъснато и ефективно да обработваме сведения, съхранени в работната памет, използваме така наречената комплексна работна памет.

Практическата работа по изследването била осъществена в течение на 12-месечен период през 2012 и 2013 година, по време на който участниците правили когнитивни тестове четири пъти. Целта на тези тестове била не само да се оцени работната памет и вниманието, но и да се изследва тяхното развитие във времето. През същия този период били измервани и нивата на шума пред 38-те училища, участващи в проучването, както и на техните спортни игрища и вътре в класните стаи.

При завършването на едногодишния период на изследването откритията показали, че прогресирането на работната памет, комплексната работна памет и вниманието било по-бавно при децата, учещи в училища с по-високи нива на шум от трафика. Така например увеличение с 5 децибела на нивата на външния шум водело до развитие на работната памет с 11,4% по-бавно от средното, на комплексната работна памет – с 23,5% по-бавно от средното, и на вниманието – с 4,8% по-бавно от средното.

Разлики между вътре и вън от класната стая

При анализа на външния шум в училищата по-високото му средно ниво и по-големите колебания в нивата му били свързани с по-слабо представяне на учениците на всички тестове. Вътре в класната стая по-голямото колебание в нивата на шума също се асоциирало с по-бавен прогрес в хода на годината на всички когнитивни тестове. Но децата, изложени на по-високи средни нива на шум в класната стая в течение на годината, се представяли по-зле от учениците в по-тихи класни стаи само на теста за внимание, но не и на тестовете за работната памет.

„Това откритие предполага, че пиковете на шума вътре в класната стая може да са по-пагубни за невроразвитието от средното ниво на децибелите – коментира водещият автор на изследването Мария Форастер. – Това е важно, защото подкрепя хипотезата, че характеристиките на шума може да оказват повече влияние от неговите средни нива, въпреки факта, че текущата политика се базира единствено на средните децибели.“

„Нашето изследване подкрепя хипотезата, че детството е уязвим период, по време на който външни стимули като шум могат да засягат бързия процес на когнитивното развитие, който протича преди юношеството“, обяснява Жорди Суньер, друг от авторите на изследването.

Излагане на шум у дома

Изследователите използвали карта на шума от автомобилния трафик в Барселона за 2012 година, за да оценят средното ниво на шума в дома на всеки от участниците. В този случай обаче не била наблюдавана връзка между шума в района на местоживеенето и когнитивното развитие.

„Причината може да е, че излагането на шум в училище е по-вредно, тъй като засяга уязвими периоди на концентрация и свързани с учене процеси – казва Мария Форастер. – От друга страна, докато шумът беше измерен в училищата, нивата му в домовете на децата бяха оценени с помощта на карта на шума, което може да е по-неточно и във всички случаи отразява само външния шум. Това също може да е повлияло върху резултатите.“

Изследването добавя още доказателства за ефектите от трафика върху когнитивното развитие на децата, които досега бяха наблюдавани в училища, изложени на самолетен шум и свързано с трафика замърсяване на въздуха. Авторите подчертават необходимостта от по-нататъшни проучвания на влиянието на шума от трафика при други групи население, за да се определи дали откритията може да важат и за други градове и условия.

 Превод от английски
Дария НИКОЛОВАБрой: 31, 4 август 2022
 
 
Продукти
 
УРИСАН® Пробимакс
 
БЕТАМАКС®
 
Имуфикс®бета-глюкан 250 mg
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД