в-к Лечител
в-к Лечител
 

Определиха критериите за университетските болници

Брой: 20, 16 май 2019 - ХОРМОНИТЕ

Правителството прие Наредба за критериите за определяне на университетски болници. Целта е да се създадат ясни критерии, на базата на които да се определи кои от лечебните заведения или техни клиники или само отделения, да придобият правата на университетски болници или отделения за срока на одобрението.

За университетски ще бъдат определяни само структури, които реално са обвързани с университет и съответно с обучението на студенти, специализанти и докторанти, както и с осъществяването на научна дейност в по-голяма степен от останалите лечебни заведения.

Като критерии са заложени изисквания като определен минимален процент от лекарския състав да заема академична длъжност, определен минимален процент от лекарските длъжности да са за лекари-специализанти, както и през последните 2 години определен минимален процент от студентите да са провеждали практическата си подготовка в болницата.

В проекта е предвиден също определен минимален брой докторанти да провеждат обучението и изследователската си дейност в лечебното заведение.

Людмила ПАВЛОВА


Брой: 20, 16 май 2019
 
 
Продукти
 
Витатабс холин
 
Витатабс - лактоферин + С
 
Ливерин®
 
Lechitel.BG :::
 
Книга Лечител
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД