в-к Лечител
в-к Лечител
 

Нова организация ще се бори с рака на белите дробове

Брой: 29, 18 юли 2019 - РАК НА ЧЕРВАТА

Международната асоциация за изследване на рака на белите дробове (IASLC), Guardant Health (иновативна диагностична компания), Глобалната коалиция за рак на белите дробове (GLCC) и фармацевтична компания с офис и в България обявиха създаването на Алианс за борба с рака на белия дроб - партньорство, чиято амбиция е да елиминира рака на белите дробове като причина за смърт. Първата цел на Алианса ще бъде да удвои петгодишната преживяемост при тези пациенти до 2025 година.

На всеки 18 секунди загива един болен с рак на белия дроб. Само през 2018 г. около 1,8 милиона души са починалите от заболяването. 40% от пациентите се диагностират в напреднал стадий, когато ракът е метастазирал. Към настоящия момент само един от всеки пет пациенти с рак на белия дроб е жив пет години след поставянето на диагнозата.

Джесме Фокс, медицински директор на GLCC, заяви: „Алиансът за борба с рака на белия дроб се създава в ключов момент, когато научните постижения осигуряват нови възможности за трансформиране на диагнозата и лечението на болните с рак на белия дроб. Но все още съществуват бариери за подобряване на грижите за пациентите с това заболяване. С този Алианс ние обединяваме усилия, за да отговорим на неотложна необходимост да защитим и насърчим най-добрите решения за пациентите.”

Първоначалните проекти, които ще получат ускорена реализация чрез Алианса, включват:

• Създаване на база данни за скрининг, предназначена да ускори диагностиката и лечението на рак на белия дроб в ранен стадий в мултидисциплинарен формат. Тя предлага отговор на нарастващите доказателства, че скринингът чрез нискодозова компютърна томография води до намалена смъртност. Тази колекция от изображения и данни може да се използва за изграждане на по-добри рискови модели, както и на инструменти за анализ и откриване, като същевременно служи като глобален стандарт за качество на данните. Приложението на изкуствен интелект в бъдеще ще подобри възможността за взимане на информирани решения относно диагностиката и терапията. Алиансът ще съдейства на IASLC за изграждането на банка от компютърно томографски изображения, чрез която данните на пациента ще могат да бъдат проследявани от първоначалния скрининг през първоначално лечение и последващи стъпки.

• Създаване на проектът за основен патологичен отговор. Това ще е сбор от данни от клинични изпитвания и изследвания, които могат да бъдат използвани за валидиране на показатели за ефикасност и идентифициране на биомаркери. Целта е да ускорят разработването на персонализирани терапии, които, приложени по-рано в хода на заболяването, да подобрят прогнозата на пациентите. Алиансът съдейства за обединяването на данни от партниращите групи и проучванията на фармацевтичната индустрия, които могат да се използват от здравните институции по света, когато се обсъждат ключови данни от основополагащи клинични изпитвания.

• Инициативи за грижа за пациентите с рак на белия дроб е конкурс, който ще започне в края на 2019 г. Ще се отправи покана към местните пациентски организации по света да разработят и представят пилотни проекти, които потенциално могат да трансформират грижите за пациентите и да подобрят преживяемостта на местно ниво. Целта е да помогне на местната общност в борбата с рак на белия дроб, да се възползват от мултидисциплинарните добри практики, да обучат пациентите и да осигурят подкрепа за качеството на живота на пациентите по време и след лечението. Комитетът на Алианса за борба с рака на белия дроб ще оценява и избира предложения, които отговарят на критериите за финансиране.

Елица ПАЛОВАБрой: 29, 18 юли 2019
 
 
Продукти
 
МЕНОМАКС®
 
БОДИФЛЕКС® СТРОНГ
 
ВИВАНИЯ крем (VIVANIA)
 
Lechitel.BG :::
 
Биомаре Имуно
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД