в-к Лечител
в-к Лечител
 

Щастието не е в подаръците

Брой: 50, 12 декември 2019 - ОЧИТЕ

Цвета ТАМАНОВА

 Нашият живот е едно безкрайно търсене и опит за достигане на нещо толкова абстрактно, което сме нарекли „щастие“. В едни моменти имаме чувството, че сме заляти от него и сме го постигнали, а в други се усещаме така далече от това да сме щастливи. Въпреки това не се отказваме и продължаваме да го очакваме и търсим отново и отново и ако го постигнем, искаме да го задържим завинаги. Да си поставим такава цел пред нас предвещава сигурно разочарование, защото е нереална и съответно – непостижима. Само по себе си да достигнем състояние на щастие, от което да не излезем повече, би довело до това да го обезценим и би го направило безсмислено.

Ако зададем въпроси, свързани с основните цели на хората, много от тях биха посочили, че едно голямо желание, към което се стремят е да са богати или да получат

слава и популярност,

да преуспеят, да имат власт и възможности, материални облаги и т.н.

Рекламите и социалните мрежи непрекъснато около нас пропагандират идеята за безметежно и пълно с удоволствия ежедневие. Ние като че ли на моменти го имаме, но и не съвсем. Не съвсем, защото онова, което имаме не е неизменно, а напротив – то е динамично, със своите върхове и падове и ни кара да се чувстваме по много и различни начини.

 Чувството на униние, тъгата и състоянието на депресия много често са свързани с наложените представи за това кой човек е щастлив и успял. Тези стереотипи, наложени в нашето съвремие, съвсем естествено биха могли да се различават от онова, което човек реално има в своя живот. Ако това стане фокус на неговото възприятие, то за него животът ще бъде несправедлив, враждебен и ощетяващ. Такъв начин на мислене е несъвместим с усещането за щастие. А ако на мястото на това бъдат определени собствени, уникални стандарти за щастие и удовлетворение в своето ежедневие, ако мисленето в крайност бъде заменено с реален поглед над онова, което в действителност всеки човек има, ще бъдат открити множество причини за радост и задоволство.

Разбира се, колкото човек се чувства по-сигурен, стабилен здравословно, материално и финансово, това неминуемо се отразява на усещането му за благополучие и щастие. Съвсем не е случайно, че населението на едни държави, за които са характерни много сурови условия за живеене, като  Финландия и Норвегия,  вече няколко години оглавяват

класацията на най-щастливите хора на планетата

Политиката с фокус към отделния човек там е с доказани резултати.

Да се чувстваме обгрижени и защитени е потребност, която е сравнително базова и е валидна за всеки човек.

И въпреки всичко подсигурените в материално отношение хора съвсем не са задължително щастливи. След като човек получи едно базово ниво на сигурност и задоволяване на потребностите, основна роля в това да се чувства щастлив играят съвсем други фактори. Можем да открием именно там причината защо хора с ограничени финансови и материални възможности понякога са много по-позитивни, емоционални и преживяват себе си като щастливи.

Ако щастието е нещо, което търсим, е важно да уточним, че, от една страна, това означава, че сме активни, правим нещо, задвижили сме се към това състояние. От друга страна, е важно да си дадем сметка къде го търсим. Бихме могли да го търсим извън нас, например в придобиването на едни или други материални неща или предизвикани усещания. В този случай реално сме много уязвими, тъй като сме в положение, в което зависим от някого или от нещо, за да бъдем щастливи. Всеки човек би могъл да си спомни, че е преживявал много силно вълнуващи моменти от съприкосновение с изкуство, досег с красота, вкус, физическа активност и много други източници на удоволствия, които преживяваме без отлагане, „тук и сега“ веднага. Това, което е характерно за тези състояния е тяхната краткотрайност и от тук следва желанието да бъдат отново и отново провокирани сетивата, чрез които ги изпитваме, както и да увеличаваме въздействието им. Това е така, защото удоволствието, което е само на чувствено равнище не съдържа в себе си процеса мислене и когато сме в състояние на отсъствие на удоволствените стимули, бихме могли да чувстваме

скука, апатия, празнота и загуба

Можем да направим и друг избор. Достатъчно е да се опитаме да погледнем на щастието и неговото достигане чрез създаването на качествена и пълноценна връзка с другите хора. Добрите взаимоотношения, които има един човек с другите, ще го направят по-щастлив и по-здрав. Хора свързани със семейство, роднини и приятелски кръг са много по-щастливи и имат шанс да живеят по-дълго и по-удовлетворено. Тогава, когато човек се чувства изолиран и самотен, изживява това състояние като физическа и душевна болка. За съжаление, в съвременния живот все повече хора се чувстват именно изолирани и самотни, защото човек би могъл да се чувства самотен и между хората, и сред колегите си, и в партньорските взаимоотношения. От тук стигаме до извода, че всъщност въпросът за свързаността с хората е в пряка зависимост не от това колко приятели имат или дали са в партньорски взаимоотношения, а по-скоро

какво е качеството на връзката

помежду им. Любовта и близостта са духовни феномени и не се влияят качествено от материалното, от онова, което е достъпно за сетивата. Важно е да уточним, че сега, когато сме в момент на трескаво търсене на подарък за празниците, не трябва да забравяме онова, което има силата да докосне душата на близкия и обичания човек.

Конфликтните взаимоотношения, както и тези, които са на основата на отхвърляне, подценяване, незачитане и изолация са токсични за здравето и психиката. Ако човек живее сред кръг от хора, които го приемат и обичат за това, което той е, той ще се чувства сигурен и защитен от непредвидените обстоятелства, с които ще го сблъсква животът му.

Това от своя страна неминуемо се отразява и то в значителна степен на самочувствието и цялостната представа на човек за него самия, на какво е способен, какво би могъл да постигне и с какво да се справи. Пълноценните взаимоотношение мотивират и вдъхновяват, дават усещане за дълбок смисъл, провокират въображението и фантазията на човек като по този начин стават източник на желания, а зад всяко желание се крие удоволствие, което има възможността на донесе усещане за щастие.

Бихме могли да се опитаме да открием капаните за собственото ни нещастие, които ние самите, понякога съвсем неосъзнато, си поставяме пред себе си. Ето един пример за това: ако сме фокусирани върху онова, което е извън нашия контрол или извън нашите възможности. Много е важно да имаме предвид, че ние всъщност можем да определяме посоката на собствените си мисли. Ако някой има силното желание да се реализира като спортист, човек на изкуството, манекен или пилот и т.н., но за тази мечта са необходими определени физически характеристики и дарби, които в неговия случай са недостатъчни, то пред този човек има избор. Той би могъл да започне да се преживява като жертва и да живее в постоянно недоволство и нещастен. Омагьосаният кръг на неговите негативни мисли върху онова, което няма или не може да бъде, ще се превърне в източник на ниска самооценка, неудовлетвореност, обвинения и самообвинения. Това е и сигурен начин да бъде пропуснато всичко онова, което той всъщност в действителност притежава.

Има и друга възможност. Да се опита да насочи своите мисли в различна от тази посока. А именно: към онова, в което той има дадености, добър е и наистина е точно за него. Това ще направи мечтата му реална и осъществима.

Щастието в резултат на въвлеченост и отдаденост може да бъде постигнато тогава, когато сме ангажирани с нещо, в което ние самите виждаме смисъл и по този начин това е ценно за нас. Това, разбира се, не винаги е леко и безпроблемно и нерядко изисква моментното удоволствие „тук и сега“ да бъде отложено в името на успешното постигне на желаната цел.

Собствените постижения са източници на щастие. Това да не спираме развитието си, да научаваме нови неща и да трупаме нов опит е вълнуващо, съответно наситено с положителни емоции. Да правим нещо ново или да посетим нови места, ни превръща в изследователи и откриватели, а ежедневно такива сме били, когато сме били деца. Именно децата са в по-голямата част от времето си вдъхновени и въодушевени, съответно щастливи с усещането за постигнато благополучие.

Тук е важно да споменем, че търсенето и гоненето на щастието на всяка цена ще предопредели това, че ще бъдем твърде фокусирани в нещо, което не притежаваме. Онова, към което се стремим, всъщност не е част от нашия живот, поне все още не е, т.е. ще останем с усещането за това, че нямаме щастие в живота си. Освен това, въвлечени в този свой стремеж, хората стават егоцентрични и не могат да осъществят истинска, пълноценна близост с другите.

Липсата на конкретна цел,

значима за нас, ще доведе до това да загубим смисъла, ще компрометира и връзката ни с останалите хора. Ако постигаме своето развитие през призмата на това, което правим за някого, то удовлетворението, признанието и, разбира се, печалбите са неща, които неминуемо ще получим.

Нашето щастие зависи до голяма степен от нас, то е наша отговорност. Външните фактори всъщност са определящи за него, само ако се откажем да бъдем творци на живота си и го оставим да се случва под чужди влияния и въздействия. Това е въпрос на личен избор, който правим всеки ден.

И за финал обобщавайки всичко казано до тук ще си позволя да цитирам британския философ Джон Стюард Мил:

„Само онези хора са щастливи, които са устремили духа си към цел вън от своето собствено щастие. Например да направят другите щастливи, да допринесат нещо за човечеството, да извършат някое дело, но не като средство, а като идеал. Реализирайки този стремеж, ние намираме щастието.

Удоволствията в живота са достатъчни да го направят приятен, когато ги откъсвате мимоходом, без да ги правите главна цел на живота. Опитате ли се да ги направите такива, те изведнъж ще се окажат недостатъчни. Те не издържат на строг изпит. Попитайте се дали сте щастливи и вие преставате да бъдете такива. Има само едно средство да бъдеш щастлив, а то е: да си поставиш за цел на живота не щастието, а нещо друго, далечно от него“.Брой: 50, 12 декември 2019
 
 
Продукти
 
ЗЕЛЕН ЧАЙ Небесен храм (GREEN TEA)
 
РЕЛАКСОР
 
АГАРИК БЛАЗЕЙ
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД