в-к Лечител
в-к Лечител
 

МЪЖЕТЕ С МЛАДИ ЖЕНИ ЖИВЕЯТ ПО-ДЪЛГО

Брой: 45, 5 ноември 2020 - ГРИПНО ВРЕМЕ

Встъпването в брак се отразява по-благоприятно на здравето и продължителността на живота на мъжете, отколкото на жените, особено ако мъжът е по-възрастен от своята съпруга.

Данните от демографската статистика показват, че мъжът, оженил се за значително по-млада жена, живее по-дълго. Доста време се мятало, че това се отнася и за жените. Но изследването на Свен Дрефал от Института за демография „Макс Планк” показало, че това далеч невинаги е така. Оказало се, че значителната разлика във възрастта между съпрузите се отразява негативно на очакваната продължителност на живота на жената, независимо от това, дали тя е по-възрастна от своя съпруг или по-млада.

От гледна точка на запазването на здравето и очакваната продължителност на живота, на мъжете им е по-лесно да направят избор на спътничка в живота. Критерият е елементарен – колкото по-млада, толкова по-добре. Рискът от смърт на мъжа, който е със 7-9 години по-стар от своята жена, се понижава с повече от 10% в сравнение с тези, които са женени за свои връстнички. И обратно, мъжете умират по-рано, ако техните жени са по-възрастни.

В продължение на много години учените-демографи смятали, че това правило важи еднакво за двата пола. Те предполагали, че в браковете със съществена разлика във възрастта основна роля играе така наречения ефект на „здравия избор” – тези, които си избират по-млади спътници в живота, правят това поради своето природно здраве, а следователно, живеят по-дълго. Освен това смятало се, че младият съпруг оказва важна психологическа и социална подкрепа на по-възрастния партньор и встъпва в ролята на надежден помощник в старческа възраст, удължавайки по този начин живота му.

„Тази теория трябва да бъде преразгледана - заявил Дрефал. – Показателите за здравето, дълголетието и риска от смърт поради разликата във възрастта на съпрузите са нееднозначни”.

Обработвайки данните за над 1,5 милиона съпружески двойки от Дания, ученият отстранил допуснатите математически неточности в по-ранните изследвания и показал, че оптималният брачен партньор за жената се явява мъж-връстник. Мъжът със значителна разлика във възрастта съкращава нейната продължителност на живота, при това в по-голяма степен това става в случаите, когато съпругът е значително по-млад от жената.

Съгласно изследването на Дрефал при жените, встъпващи в брак с партньор, по-млад със 7-9 години, рискът от смърт се повишава с 20%. Теорията за „здравия избор” в този случай не работи. При това здравите жени рядко разглеждат по-младите мъже сериозно, предпочитайки да се омъжат за връстници или такива, които са малко по-възрастни.

„Въпросът дори не е в това, че жената е неспособна да си намери по-млад партньор. Повечето просто не искат”, отбелязал Свен Дрефал.

Твърде съмнително е, че остарявайки, такива жени ще могат да получат значителна психологическа и социална подкрепа от по-младия си съпруг. Мъжете често просто не са в състояние да го направят.

Захари НИКОЛОВБрой: 45, 5 ноември 2020
 
 
Продукти
 
ДЯВОЛСКИ НОКЪТ
 
ВИЗИОБАЛАНС ОПТИ (VISIOBALANCE OPTI)
 
Витамар 1000
 
Lechitel.BG :::
 
Биомаре Имуно
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД