в-к Лечител
в-к Лечител
 

Това, което е добро за сърцето, е добро и за мозъка

Брой: 19, 12 май 2022 - СЪРЦЕ И МОЗЪК

Същите рискови фактори, които допринасят сърдечните болести да бъдат водещата причина за смърт в света, способстват и за повишаването на глобалното разпространение на мозъчните заболявания, в това число инсулт, Алцхаймер и деменция. Това показва новата актуализация от 2022 година на Статистиката за сърдечните болести и инсулта на Американската сърдечно-съдова асоциация, която беше публикувана в сп. Circulation. Според специалистите поддържането на здравословно тегло, контролирането на кръвното налягане и съблюдаването на други полезни за сърцето навици може да благоприятства и здравето на мозъка.

Оптималното здраве на мозъка включва неговата функционална способност да изпълнява всички различни задачи, за които отговаря, в това число движение, възприятие, учене и памет, комуникация, решаване на проблеми, преценка, вземане на решения и емоции. Когнитивен спад и деменция често се наблюдават след инсулт и мозъчно-съдова болест, и говорят за влошаване на мозъчното здраве. И обратното, изследвания демонстрират, че поддържането на добро съдово здраве е свързано със здравословно стареене и съхранена когнитивна функция.

Смъртността в световен план от болест на Алцхаймер и други видове деменция се повишава значително – дори повече от смъртността от сърдечни заболявания:

* Над 54 млн. души в света са страдали от Алцхаймер или други деменции през 2020 година – повишение с 37% спрямо 2010 и със 144% за последните 30 години (1990-2020).

* Над 1,89 млн. случая на смърт в света са причинени от Алцхаймер и други деменции през 2020 година, срещу близо 9 млн. от сърдечни заболявания.

* Смъртните случаи от Алцхаймер и други деменции в света са се увеличили с над 44% от 2010 до 2020 година, срещу 21% повишение на смъртните случаи от сърдечни болести.

* Смъртните случаи от Алцхаймер и други деменции са се увеличили със 184% за последните 30 години (1990-2020), а смъртните случаи в резултат на сърдечни заболявания – с 66% за същия период.

„Глобалното разпространение на мозъчните заболявания бързо изпреварва това на сърдечните. Смъртните случаи от Алцхаймер и други деменции са се повишили над два пъти повече през последното десетилетие в сравнение с тези от сърдечни заболявания, и това е нещо, за което трябва да вземем мерки – казва Мичъл Елкинд, досегашният председател на Американската сърдечно-съдова асоциация, професор по неврология и епидемиология в Колежа за лекари и хирурзи „Вагелос“ на Колумбийския университет. - Ние научаваме повече за това, как някои типове деменция са свързани с остаряването, а някои се дължат на лошо съдово здраве. Много изследвания демонстрират, че същите здравословни навици, които могат да помогнат за подобряване на сърдечното здраве на един човек, могат също така да съхранят или дори да подобрят и здравето на мозъка му. Става все по-очевидно, че намаляването на сърдечно-съдовите рискови фактори действително може да помогне на хората да имат по-дълъг и здрав живот, без сърдечни и мозъчни болести.“

В актуализираните статистически данни от 2022 година се посочват някои от тези изследвания:

*   При метаанализ на 139 проучвания хората с хипертония на средна възраст били пет пъти по-застрашени от влошаване на общата им когнитивна способност и около два пъти по-застрашени от понижена изпълнителна функция, деменция и Алцхаймер.

*   Близо половината от всички хора на зряла възраст (47% от 121,5 млн.) в САЩ имат повишено кръвно налягане според данни от 2015 до 2018 година.

*   При метаанализ на лонгитудни изследвания с период на проследяване до 42 години при хората със затлъстяване имало три пъти по-висок риск от деменция.

*   Настоящото тютюнопушене било свързано с 30 до 40% повишен риск от деменция, болест на Алцхаймер и съдова деменция съгласно метаанализ на 37 проспективни изследвания.

Страдането от сърдечно-съдова болест увеличава и вероятността от развитие на мозъчно заболяване:

*   При метаанализ на 4 лонгитудни изследвания рискът от деменция, свързан наличието на сърдечна недостатъчност, бил близо двойно по-висок.

*   При мащабното неврокогнитивно изследване ARIC (с 12 515 участници на средна възраст 57 години) предсърдното мъждене било свързано с по-голям когнитивен спад и риск от деменция в рамките на 20 години.

*   Метаанализ на 10 проспективни изследвания (с общо 24 801 участници) открил, че коронарната болест на сърцето е свързана с 40% по-висок риск от лоши когнитивни изходи, включващи деменция, когнитивно нарушение или когнитивен спад.

Има и значителни разлики по отношение на пола, расата/етноса и обществено-икономическото положение на хората, които са по-застрашени от развитие на мозъчни болести и деменция – индикатор, че социалните детерминанти на здравето също играят роля:

*   От над 54-те млн. случая на Алцхаймер и други деменции в света през 2020 година, близо 20 млн. са били при мъже, срещу почти 35 млн. при жени. Над два пъти повече жени, отколкото мъже, са починали от тези заболявания.

*   Ретроспективен анализ на Системата за наблюдение на поведенческите рискови фактори през 2016 година откри съществени разлики в когнитивния спад при небелите расови и етнически групи в сравнение с белите мъже на зряла възраст сред 20 843 анкетирани, диагностирани с инсулт. Представителите на другите расови и етнически групи по-често докладвали за влошаваща се обърканост или загуба на памет, които допринасяли за невъзможност за участие в ежедневните дейности или затруднения в работата и социалните активности извън дома поне през част от времето. След корекции, отчитащи пола, възрастта, образованието, дохода и наличието на други заболявания, чернокожите хора били 1,5 пъти, а тези от испански произход – над 2 пъти по-застрашени в сравнение с белите да се откажат от изпълнение на ежедневни дейности или задачи в домакинството заради обърканост или влошаване на паметта. При чернокожите имало почти 3 пъти, а при испаноамериканците – над 4 пъти по-голяма вероятност да се нуждаят от помощ при ежедневните дейности в сравнение с белите. Тези открития най-вероятно се дължат на социални детерминанти на здравето, които засягат негативно цветнокожите общности в течение на техния живот, допуска Елкинд.

„Също както сърдечно-съдовите болести, Алцхаймер, деменцията и други когнитивни заболявания са огромно емоционално и икономическо бреме в цял свят – отбелязва Кони Цао, ръководител на екипа, изготвил статистическата актуализация, асистент по медицина в Харвардското медицинско училище и кардиолог в медицинския център „Дяконеса Бет Израел“ в Бостън. - Беше от решаваща важност да добавим тази нова глава относно мозъчното здраве. Данните, които събрахме, хвърлят светлина върху силните връзки между сърдечното и мозъчното здраве, и улесняват стигането до един извод - че това, което е добро за сърцето, е добро и за мозъка.“

През последните няколко години Американската сърдечно-съдова асоциация отпусна над 46 млн. долара за изследвания върху здравето на мозъка. Тя финансира три проекта, които в момента са в ход, за намиране на иновативни начини за разбиране и подобряване на мозъчното здраве и науката за когнитивното нарушение. 3,3 млн. долара бяха отпуснати в сътрудничество с фондацията на Бил Гейтс за разширяване научната основа във връзка с мозъчното здраве и деменцията, както и в подкрепа на глобалния обмен на изследователски данни, който да помогне на учените по света да работят заедно за ускоряването на нови открития, свързани с мозъчното и сърдечното здраве, в това число ранното диагностиране и лечение на Алцхаймер и свързаните с него деменции.

Освен нова информация за мозъчното здраве, статистическата актуализация от 2022 година представя най-новите налични данни за ключови фактори, свързани със сърдечните болести и инсултите в САЩ:

*   Средно в страната някой получава инсулт на всеки 40 секунди. Годишно има около 795 000 нови случая на рекурентен (повторен) инсулт, въз основа на данни от 1999 година.

*   Средно някой умира от инсулт на всеки 3 минути и 30 секунди в Съединените щати. Дневно има около 411 смъртни случая от инсулт въз основа на данни от 2019 година.

*   Около 1 от 4 (24%) души на зряла възраст в САЩ докладват за постигането на достатъчни нива на аеробна и заздравяваща мускулите активност в свободното време, които да отговарят на насоките за физическата активност, според данни от 2018 година.

*   1 от 7 мъже и 1 от 8 жени на зряла възраст в САЩ са настоящи пушачи според данни от 2019 година.

Проследяването на такива тенденции е една от причините Американската сърдечно-съдова асоциация да публикува тази ежегодна актуализация на статистическите данни, предлагайки изчерпателен източник на най-съвременните данни, важни научни открития и оценка на въздействието на сърдечно-съдовите болести в национален и глобален мащаб. Сведенията относно световните тенденции се осигуряват от Проучването за глобалното бреме на болестите на Института за здравни измервания и оценка при Вашингтонския университет.

Бележка на редакцията:
В магазини „Лечител“ и на shop.lechitel.bg може да откриете още подходящи хранителни добавки за доброто здраве на сърцето и на мозъка. А още в този брой на стр. 23 ще прочетете и ще намерите талони за намаление за Комплекс кръвно налягане ХИДОКАР, Убикапс – убиквинол и Витамар 1000.

Елица ТАНЧЕВАБрой: 19, 12 май 2022
 
 
Продукти
 
ПробиМакс 8®
 
ФЕМИГЛАНДИН GLA+E (FEMIGLANDIN GLA+E)
 
БОДИФЛЕКС® СТРОНГ
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД