в-к Лечител
в-к Лечител
 

Безконтролният прием на лекарства причинява стомашно кървене

Брой: 19, 12 май 2022 - СЪРЦЕ И МОЗЪК
Д-р Христо ВЪЛКОВ е специалист по гастроентерология. От 2017 г. работи в клиника по гастроентерология на ­УМБАЛ “Царица  Йоанна - ИСУЛ“, като от 2019 г. е и асистент в Катедра „Гастроентерология“ към Медицински университет-София.
Член е на управителния съвет на асоциацията на младите гастроентеролози в България. Взема активно участие в редица научни проекти и програми. Има множество публикации, активно участва с научни доклади в национални и международни форуми, свързани с гастроентерологията.

• Д-р Вълков, коронавирусът, макар и в период на затишие сега, доведе до редица изменения в здравеопазването, в развитието на болестите, а и в психиката на пациентите. В редакцията ни постъпиха данни, че поради страх от заразяване много хора са пили безконтролно медикаменти. До какво може да доведе това? С кои медикаменти се злоупотребява?

- Да, наистина едва ли има сфера от живота, която да не е била повлияна от COVID-19 пандемията. Този новооткрит вирус изправи пред изключително изпитание цялата лекарска общност и временно промени някои медицински парадигми. Изминаха повече от две години от първия регистриран случай в Китай, но въпреки множеството натрупани литературни данни и продължаващите проучвания за ефективността на определени медикаменти, лечението на COVID-19 в домашни условия е преобладаващо симптоматично. Вероятно именно несигурността относно правилния терапевтичен подход към това вирусно заболяване генерира известен страх и притеснение у хората и повлиява неблагоприятно психиката и на самите заразени с вируса. Трудно ми е да предположа с какви групи медикаменти биха злоупотребили хората, за да се предпазят от заразяване с вируса. Може би малко повече конкретика бих могъл да дам за безконтролното приемане на медикаменти сред хора, които вече са се разболели с COVID-19. Част от болните с COVID-19, стремейки се бързо да потиснат симптомите на вируса, започват прием на комплекс от медикаменти. Някои от тези лекарства са ненужни, а други се приемат в дози, които имат потенциално вреден ефект за организма. Mедикаментозни злоупотреби при разболелите се от вируса биха могли да се получат с достъпните и неизискващи задължително предписание от доктор лекарства. Такива са ацетилсалициловата киселина и другите видове нестероидни противовъзпалителни медикаменти, както и ацетаминофен. Въпреки добре известният им аналгетичен и антипиретичен ефект, неконтролираният им прием във високи дози, както и прекомерно продължителната им употреба във времето могат да имат неблагоприятен ефект за организма. Ние като гастроентеролози сме добре запознати с възможността при лечение с ацетилсалициловата киселина и другите нестероидни противовъзпалителни медикаменти да се прояви като страничен ефект увреждане на гастроинтестоналния тракт със сформиране на ерозии, язви и това да доведе до кръвоизливи. Особена рискова група за изява на такъв тип усложнения от тези медикаменти са възрастните хора, които често приемат като редовнa терапия и други лекарства за намаляване на риска от образуване на кръвни съсиреци. От друга страна, приемът на ацетаминофен в много високи дози и продължителната му употреба могат да доведат до чернодробно увреждане.

Тревожна тенденция, наблюдавана в периода на COVID-19 пандемията, е и необосновано високата честота на прием на антибиотици сред болните с вируса. Преждевременното стартиране на антибиотици при хората с COVID-19 и честото комбиниране на различни групи от тях може да доведе като страничен ефект изявата на тежка диария. В нашата клинична практика зачестяват случаите на така наречения псевдомембранозен колит като усложнение на антибиотичната терапия особено за сметка на  болни, прекарали COVID-19 инфекция. Симптомите при това заболяване варират в широки граници и могат да включват коремна болка, температура, диарични изпражнения с примеси на слуз и кръв, като в редки случаи могат да се наблюдават и тежки животoзастрашаващи усложнения. Способността за ефективно лечение на заболяването при липса на тежки усложнения налага необходимостта от своевременно разпознаване и диагностиране на това състояние.

Друго рядко усложнение на антибиотичната терапия е антибиотик-асоциираният хеморагичен колит, който също може да се прояви с изхождане на кръв. Подозирането на това състояние налага преустановяването на приема на антибиотика. Освен че част от медикаментите в хода на симптоматичното лечение на COVID-19 могат да доведат до кървене от стомашно-чревния тракт, все по-актуална става и теорията за способността самия вирус директно да уврежда гастроинтестиналния тракт с последваща изява на кръвоизливи, независимо от приема на лекарства.

След като веднъж вече пациентите са допуснали тази грешка (безконтролния прием на медикаменти) и са увредили своя организъм (имат кървене) – какво е лечението?

- Анамнезата за самата медикаментозна злоупотреба, както и, разбира се, клиничната симптоматика са от определящо значение за терапевтичния подход при пациента. Но нека да се спрем по-задълбочено на кръвоизливите от страна на гастроинтестиналния тракт. Оказва се, че най-честите причини за кървене от горната част на гастроинтестиналния тракт при заразени с вируса болни са язвите на стомаха и на дванадесетопръстника. При кръвоизлив от стомашно-чревния тракт основната роля в лечението играе гастроентерологът. Той прецизно трябва да оцени общото състояние на болния с кървене и да прецени дали ще се опита да спре кървенето само с медикаменти или на фона на тях ще проведе и ендоскопско изследване. При съмнение за кървене от горната част на гастроинтестиналния тракт и по преценка на гастроентеролога може да се проведе езофагогастродуоденоскопия. Този метод позволява да се огледат хранопроводът, стомахът и дванадесетопръсникът при пациента и при наличие на източник на кървене същият може да се третира ендоскопски. Тук е редно да кажем, че в Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ“ разполагаме и с иновативен ендоскопски апарат, наречен спирален ентероскоп. Тази минимално инвазивна техника ни позволява да огледаме и тънките черва при пациента, които дълги години представляваха сляпа зона за гастроеонтеролога, и при наличие на кървене от тази зона можем да се опитаме да го спрем.

Стомашното кървене с какви симптоми се изразява? Как човек да разбере, че е стигнал до това състояние?

- Симптомите при кървене от стомаха могат да варират в широки граници. Част от пациентите могат да имат мелената, която представлява наличието на катраненочерни, често диарични изпражнения със специфична миризма. Понякога болните могат да имат и хематемеза, което означава повръщане на кръв. Тези прояви са признак обикновено на по-обилно кървене и могат да бъдат съпроводени с прояви на изразена слабост от страна на пациента, спадане на кръвното налягане и ускорение на сърдечната честота. В някои случаи е възможен и сценарий, при който наличието на кървене от стомаха да остане скрито, като единствените прояви при пациента могат да са хроничната умора, както и наличието на желязодефицитна анемия при провеждането на лабораторни изследвания.

Кои са най-тежките усложнения, до които може да доведе стомашното кървене?

- Едно от най-тежките и животозастрашаващи усложнения, които могат да се наблюдават при пациенти с масивен кръвоизлив от стомаха, е развитието на хеморагичен шок. Това състояние настъпва при загуба на голямо количество кръв и може да доведе до мултиорганна недостатъчност и смърт. Други усложнения на язвената болест, освен кръвоизливите, са например перфорация на стомаха с развитие на перитонит или пенетрацията, при която язвата инфилтрира и засяга съседен близко разположен орган.

Във Вашата практика (в областта на гастроентерологията) до какви изменения доведе коронавирусът? Излязоха ли на преден план заболявания, за които бяхме отвикнали да чуваме? Кои са те?

- След отпускането на хватката на вируса и разрешаването на плановия прием ние отчитаме доста неприятна тенденция, а именно драстично увеличение на новодиагностираните при нас онкологични заболявания на гастроинтестиналния тракт за кратък период от време. Също така за голямо съжаление впечатление прави и по-напредналият им стадий на откриване. Вероятно потенциалният страх на хората да посещават болнични заведения и медицински лица в разгара на пандемията има като негативна последица забавянето на диагностиката на злокачествените заболявания. Още в началото споменах за псевдомембранозния колит, който пък е тясно свързан с употребата на антибиотици. Отчитаме и повишаване на честотата на последния особено сред пациенти, прекарали COVID-19 и лекувани дълго време с антибиотици.

Хората, прекарали ковид, трябва ли да пият определени вещества в ролята на профилактика? Кои? По колко и за какъв период – за да няма негативни последствия вместо здравни ползи?

- Едва ли има единно становище по този проблем. Необходимостта от профилактичен прием на медикаменти след прекаран COVID-19 до голяма степен вероятно зависи от самата тежест на протеклата инфекция и наличието или отсъствието на симптоми на така наречения „пост-COVID-синдром“. Ако болният е прекарал тежко COVID-19 и се налага да продължи да приема кортикостероиди, ацетилсалициловата киселина и другите видове нестероидни противовъзпалителни медикаменти, е редно профилактично да се приемат гастропротектори (антисекреторни медикаменти). Тук визирам H-2 рецепторни антагонисти и инхибитори на протонната помпа (ИПП). Тези медикаменти ще предотвратят увреждането на стомашната лигавица и съответно ще редуцират риска от образуването на язви. Ако се налага по някаква причина след прекараната инфекция да се продължи приемът на антибиотик, уместно е това да е успоредно с пробиотик. Така ще се намали рискът от развитието на диария. Възможно е някои хора след прекаран COVID-19 да изявят и симптоми от страна на гастроинтестиналния тракт като гадене, чувство за парене зад гръдната кост, коремна болка и промени в ритъма на дефекация. В тези случаи също може да се наложи лечение според типа оплаквания.

Благодарение на натрупания опит, в случай че пандемията се завърне с пълна сила, имате ли препоръки за пациентите и за здравните власти как да процедират?

- Моята препоръка към хората е да продължат да спазват противоепидемичните мерки. В случай че пандемията се завърне с пълна сила, апелирам към хората да не се страхуват да потърсят лекарска помощ, ако сметнат за необходимо. От друга страна, съветът ми към тези, които лекуват COVID-19 инфекцията в домашни условия, е да са в непрекъснат контакт със своя общопрактикуващ лекар и да не провеждат самолечение. Понякога привидно безопасни лекарства, когато се приемат в несъобразени дози, могат да бъдат вредни за организма.

 

Интервюто взе

Мартина ЗИНОВИЕВАБрой: 19, 12 май 2022
 
 
Продукти
 
ВИЗИОБАЛАНС® (VISIOBALANCE)
 
Витасел – алфа-липоева киселина
 
ЕХИНАМАКС® (ECHINAMAX)
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД