в-к Лечител
в-к Лечител
 

Ранното излагане на цигарен дим ускорява биологичното стареене

Брой: 37, 16 септември 2021 - ВЪЗПАЛЕНИЕТО

Излагането на тютюнев дим и сажди по време на вътреутробното развитие и ранното детство е свързано с ускорено биологично стареене. Това е заключението от анализ, проведен от Барселонския институт за глобално здраве (ISGlobal), който за пръв път оцени връзките между излагането на голям брой фактори от обкръжаващата среда през ранния етап от живота и епигенетичната възраст при децата.

Излагането на различни въздействия от околната среда по време на бременността и ранното детство може значително – и понякога необратимо – да промени нашия метаболизъм и физиология, посредством което определя състоянието на нашето здраве по-късно през живота. То може също така да ускори процеса на биологичното стареене, което беше свързано с повишен риск от обменни, сърдечно-съдови и невродегенеративни заболявания. На клетъчно ниво стареенето е продължителен процес, започващ на ранен етап от живота, и може да бъде измерено с помощта на епигенетични часовници. Последните използват нивата на ДНК метилирането в определени региони от генома, за да определят биологичното стареене при един човек.

„Епигенетичният часовник ни позволява да оценим дали нечия биологична възраст е по-голяма или по-малка от хронологичната“, обяснява Мариона Бустаманте, един от авторите на изследването. Няколко проучвания досега показаха връзка между ускоряването на епигенетичното стареене и излагането на определени външни фактори, но повечето бяха проведени при възрастни и се фокусираха върху отделни фактори. При новото изследване екипът на Бустаманте за първи път проучи връзката между така наречения експозом през ранния етап от живота (83 вида пренатално излагане и 103 в ранно детство) и епигенетичната възраст на 1173 деца между 6 и 11 години, участвали в проекта за Човешкия експозом през ранния етап от живота (HELIX), който беше проведен в шест европейски страни, в това число Испания.

След като подбрали най-подходящия епигенетичен часовник за изследването и го настроили за множество фактори, авторите установили, че излагането на тютюнев дим от майката по време на бременността е свързано с ускоряване на епигенетичното стареене. Относно постнаталния експозом анализът показал връзка с два фактора: тютюнопушенето от страна на родителите и нивата на саждите в дома – замърсител, който е резултат от непълното изгаряне на горивата.

Любопитното е, че два други фактора били свързани със забавяне на биологичното стареене: органичният пестицид DMDTP и един вид устойчив органичен замърсител (полихлорираният бифенил-138). Според авторите са необходими по-нататъшни изследвания за обясняване на тези резултати, но в първия случай те биха могли да се дължат на по-високия прием на плодове и зеленчуци, а във втория – на връзката на съединението с индекса на телесната маса.

„Положителната връзка между ускоряването на епигенетичната възраст и излагането на тютюнев дим по време на бременността и ранното детство съответства на предишни резултати, получени при населението в зряла възраст“, казва Бустаманте. Епигенетичните изменения може да засягат пътища, свързани с възпалението, елиминирането на токсините и клетъчния цикъл, с последващ ефект върху здравето.

 Превод от английски
Нели АЛЕКСАНДРОВАБрой: 37, 16 септември 2021
 
 
Продукти
 
Убикапс – убиквинол 50mg
 
Визиобаланс Джуниър
 
Бодифлекс Комби
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД