в-к Лечител
в-к Лечител
 

Новата заплаха: Електронните цигари и наргилета

Брой: 38, 23 септември 2021 - ВАКСИНИТЕ: ЗА И ПРОТИВ
Проф. д-р Елисавета ПЕТРОВА, дмн, е специалист по пневмология, фтизиатрия и професионални болести с над 40 години опит.
Повече от 30 години преподава „Професионални болести” в Катедрата по професионални болести в Медицински университет София и години наред провежда англоезично обучение на чуждестранни студенти в Медицинските университет в Плевен и в София.
Автор е на над 250 научни труда и ръководител на множество научни проекти. Тя е и дългогодишен член на Българското научно дружество по белодробни болести. От 2008 г. е председател на новосформираното Българско научно дружество по професионални болести. Част е от екипа на ДКЦ Вита.

• Здравейте! Световните здравни издания често пускат информация относно новите видове цигари – електронните. Според много учени те са по-безопасни от обикновените. Вярно ли е? Не съдържат ли химикали, които засягат зъбите, устната лигавица, белите дробове?

- Пушенето на електронни цигари (във вид на лули, контейнери, цигари, писалки и др.) става все по-разпространено напоследък, както сред възрастните, така и при подрастващите, най-често заради широко рекламираните устройства, напр. JUULs. Независимо от формата си, електронните цигари водят до увреждания на различни органи и системи, свързани със състава на аерозола, отделян от устройствата. Нараства броят на проучванията за съдържанието на аерозола, отделян при пушене на електронни цигари.

• Има различни видове ново „пушене“. Има системи за нагряване на тютюна, електронни цигари и електронни наргилета, които могат да бъдат закупени дори на касите на супермаркетите. Можете ли да ни кажете каква е разликата между тях? До каква степен са опасни?

- Отделяният аерозол при пушене на електронни цигари обичайно съдържа никотин, ароматизиращи субстанции (диацетил), летливи органични съединения (формалдехид, пропиленгликол, глицерол), тежки метали (никел, калай, олово) и понякога - допълнително тетрахидроканабинол, компонент на канабиса и др. Многобройни са вредните ефекти на аерозолните компоненти при употреба на електронни цигари. Те увреждат различни органи и системи в човешкия организъм, като:

• Предизвикат дразнене на лигавиците на горни дихателни пътища (нос, гърло, уста, очи).

Причиняват уврeждания на белите дробове по типа „облитериращ бронхиолит“.

Имат канцерогенен ефект върху белите дробове, черния дроб, бъбреците.

Увреждат сърдечно-съдовата система.

Причиняват забавяне в развитието на мозъка при деца, юноши, млади хора.

При допълнително, нелегално добавяне на канабис към течността в устройствата възникват психични отклонения.

Електронните наргилета също отделят редица токсични субстанции, като никотин, СО, алдехиди (формалдехид), акролеин, полиакрилни хидрокарбанати, кобалт, хром, живак с вредно въздействие върху човешкия организъм. Известно е, че пушенето на наргиле в продължение на 20-80 минути се равнява на инхалиране на никотин от 100 изпушени цигари.

Ефектите от пушене на електронно  наргиле са:

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Хемодинамични сърдечно-съдови увреждания.

Спиране развитието на плода при бременни.

Зачестяване заболяемостта от инфекциозни болести – туберкулоза, Епщайн-Бар вирусни инфекции, гъбични инфекции и др.

Канцерогенен ефект върху белите дробове и др.

Пушенето на електронни цигари и наргилета не е по-безопасно от тютюнопушенето. Употребата на електронни цигари и електронни наргилета води до нова зависимост. Замяната на една с друга зависимост е неприемлива. Новите типове пушене не могат да се използват като стъпка за отказване от тютюнопушенето.

• Дълги години пушенето на наргиле, било то обикновено или не, бе разрешено за деца. Има ли законово възрастово ограничение сега? Могат ли да пушат и лица под 18 години?

- На 11.11.2020 г. у нас беше направено изменение в „Закона за защита на детето“, с което беше въведена забрана на електронни цигари и наргилета при непълнолетни със съответни конкретни ограничителни мерки.

• Как човек може да откаже цигарите? Елекронните наргилета/цигари (с и без никотин) могат ли да помогнат на пушача да се откаже от навика или точно обратното – да задълбочат зависимостта?

- Тютюнопушенето е поведение, определено от множество фактори, включващи личностни характеристики, психологически баланс, социална среда и др., специфични за всеки отделен индивид. Отказването от тютюнопушенето е трудна и важна стъпка, свързана с формиране на мотивация на индивида чрез прилагане на различни подходи за постигане на ефект.

В основата на създаването на мотивация за спиране на тютюнопушенето стои убеждаването, че спирането на пушенето е стъпка в негова полза, а не заради околните.

Важен момент в прекратяването на зависимостта към цигарите е преодоляването на стереотипните поведенчески механизми чрез персонализирани консултации и подкрепа от специалисти, работещи в специализирани кабинети, клиники и обществени организации. Промяната на когнитивно-поведенческия тип при пушачите се постига чрез промяна на отношението на човека към навика тютюнопушене.

Следващата стъпка при прекратяване на тютюнопушенето е ребалансиране на мозъчната химия за кратък времеви период чрез предоставяне на допаминовите рецептори на дозирани количества никотин под формата на пластири, дъвки, спрейове и др. Това трябва да се проследява и контролира от лекар специалист. 

Последната стъпка е прилагането на медикаментозна терапия с редица лекарствени средства, като: Bupropion Zyban, въздействащ върху допаминовите рецептори, Vereniclinе (Champix или Chantix), блокиращ никотиновите рецептори и намаляващ удоволствието от тютюнопушене, Цитизин (Tabex), свързващ никотиновите рецептори и намаляващ симптомите на никотиновата зависимост.

• Има ли храни/вещества, които да помогнат на пушача да детоксиккира организма си?

- Не съществуват специфичен хранителен режим и вещества за детоксикация при тютюнопушене, но употребата на рационална невисококалорична храна с антиоксидатен ефект (състояща се от достатъчно зеленчуци, плодове, богати на растителни белтъци, влакнини, витамини) допринася за доброто функциониране на организма и предпазване от повишаване на телесното тегло при прекратяване на тютюнопушенето.

В крайна сметка, в основата на прекратяването на пушенето стои мотивираното персонално решение на индивида. В помощ на това идва и изграждането на нов стереотип на живот чрез въвеждане на програма за рационален двигателен режим и хранене. Включването на физически упражнения, фитнес, плуване и др. подпомагат психоемоционалния статус и предпазват човека от повишаване на телесното тегло след отказването на цигарите.

 Интервюто взе
Мартина ЗИНОВИЕВАБрой: 38, 23 септември 2021
 
 
Продукти
 
ХЛОРЕМАКС® (CHLOREMAX)
 
Витасел – алфа-липоева киселина
 
Комплекс за храносмилане Кубирол
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД