в-к Лечител
в-к Лечител
 

Какви точно медицински документи се искат за постъпване в училище и градина

Брой: 38, 17 септември 2020 - ЛОШОТО НАСТРОЕНИЕ

Две седмици преди учебната година от Здравното министерство посочиха какви точно медицински документи се изискват при постъпването на децата в училище, детските градини и яслите.  По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар. картон или лична здравна профилактична карта. Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар - по служебен път. Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на ОПЛ – талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега – в 7-дневен срок. При провеждането на задължителна имунизация или реимунизация от Националния имунизационен календар по-късно, данни за нея могат да се предоставят допълнително на училището.

По отношение на децата, които посещават ясли и детски градини: За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи: здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето; отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина; изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; - медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразноболен.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи: здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;  отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла; изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата; изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата; медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен. Децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразноболен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт с такива и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. Допълнително за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити, съобщиха още от Министерство на здравеопазването.

Мартина ЗИНОВИЕВА


Брой: 38, 17 септември 2020
 
 
Продукти
 
Магнезий Марине (Aquamin™Mg)
 
Витатабс®D10 джуниър
 
КРОМИСАН (KROMISAN)
 
Lechitel.BG :::
 
Книга Лечител
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД