в-к Лечител
в-к Лечител
 

НАРКОТИК ЛИ СА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ?

Брой: 27, 2 юли 2020 - КАНДИДОЗАТА
Азбучна истина е, че храната играе фундаментална, жизненоважна роля за човешкия организъм. Тя е определяща за неговото физическо състояние, умствено развитие и капацитета на имунната му защита. Дълги години млякото и млечните продукти, благодарение на наличието на редица ценни нутриенти – протеини, липиди, минерални вещества, витамини и т.н., твърдо стояха в списъка на полезните за човека храни. През последните десетилетия обаче в научните среди все по-настойчиво се чуват гласове, които подлагат на сериозни съмнение тази парадигма.

Част от възраженията са свързани с неадекватния състав на млякото на различните животински видове (крави, кози, биволи, овце и т.н.) в сравнение с човешкото, както и с потребностите на човешкия организъм. Всъщност, необясним факт е, че човекът е единственото същество на планетата, което консумира млякото на други животински видове, при това до преклонна възраст.

Ензимът лактаза, който катализира разграждането на лактозата – млечната захар, до съставящите я монозахариди – глюкоза и галактоза, отсъства при почти всички африканци, 90-95% от азиатците, 10-15% от белите северноамериканци и до 10% от европейците. В резултат на това у тях е налице т.нар. лактозна нетолерантност, свързана с по-силно или по-слабо изразени коликообразни болки в коремната област, газообразуване и диария - по-слаба или по-обилна.

Основните възражения към млякото и млечните продукти са свързани с казеина –

млечния белтък, който съставлява 78-85% от протеините на кравето мляко – най-консумираното в света.

През последните десетилетия в арсенала на аналитичната химия навлязоха редица високочувствителни методи, което позволи изследването на състава и физиологичното действие на голям брой природни обекти. В частност, беше установено, че казеинът се състои от няколко фракции - α-, β- и γ-, които се различават по своя аминокиселинен състав. Поради нейната значима физиологична активност вниманието на учените през последните години беше насочено главно към изучаване на една от фракциите - β-казеина. Количеството на тази белтъчна фракция, състояща се от 224 аминокиселини, съставлява приблизително една трета от общото белтъчно съдържание на млякото, т.е. 10-12 г/л в кравето мляко. Беше доказано, че тази фракция се състои основно от две разновидности – А1 и А2, които се различават единствено по една аминокиселина, разположена в позиция 67. А1 β-казеинът в позиция 67 съдържа хистидин, докато А2 β-казеинът – пролин. Смята се, че това различие се е появило преди около 8000 години вследствие на генетична мутация, в резултат на която при някои породи крави в β-казеина пролинът в позиция 67 е заменен с хистидин. Африканските и азиатските крави дават само „праисторическо” мляко от вида А2, докато видът А1 е най-разпространеният тип европейско (с изключение на Франция), американско, австралийско и новозеландско мляко.

На пръв поглед

различието между двете разновидности на β-казеина е незначително, но това съвсем не е така

Тъй като връзката между хистидина и съседната му аминокиселина в А1 β-казеина е значително по-слаба в сравнение с тази на пролина в А2 β-казеина, при нейното разкъсване в хода на храносмилателния процес се образуват белтъчни фрагменти - т.нар. β-казоморфини (БКМ), характеризиращи се с редица важни физиологични въздействия върху човешкия организъм, които през последните години са обект на задълбочени изследвания. С цифра се указва броят на аминокиселините в тези фрагменти, например БКМ7. Количеството на БКМ7, което се освобождава от литър краве мляко съставлява около 0,4 г/л. β-казоморфини са открити и в различните видове сирена, произведени от краве мляко. Най-високо е тяхното съдържание в меките плесенни сирена (например Бри) и по-ниско - в полутвърдите такива (например Гауда). В храносмилателния тракт под действието на ензима дипептидилпептидаза-4 БКМ се разграждат до неактивни дипептиди. Този фермент действа в храносмилателния тракт, както и в някои ендокринни клетки.

Характерна особеност на БКМ е техният опиоиден ефект, дължащ се на способността им да се свързват с опиоидните рецептори в главния мозък. И подобно на известните наркотици (морфин, кокаин, хероин, метадон, канабиноиди и т.н.) той предизвиква удоволствие, успокоение и желание за още и още, но също така и пристрастяване и...абстиненция. Неотдавна по убедителен начин беше доказано, че например сиренето води до пристрастяване при широк кръг хора. От години е известно, че чаша мляко преди лягане има особено благоприятен ефект за добрия сън. Установено е, че БКМ по различен начин действат на децата и възрастните. Поради по-високата проницаемост на кръвно-мозъчната бариера при децата, те са по-чувствителни към действието на тези опиоидни пептиди.

Съществува информация, че наличието на

достатъчно количество БКМ в организма на новородените повишава стремежа им към по-тесен контакт с майката

Това свидетелства за важната роля на тези вещества в постнаталния период при тяхното хранене изключително с майчино мляко. Скорошни изследвания доказват, че ниските нива на БКМ способстват за понижение на привързаността към майката, тревожност, понижен жизнен тонус и забавяне на психическото развитие. Съгласно статистика на Световната здравна организация едва 40% от децата на планетата се хранят само с майчино мляко. Останалите 60% в една или друга степен се изхранват с различни негови сурогати. Тези деца обаче са лишени от необходимото количество БКМ, което се отразява негативно на тяхното психомоторно развитие и формирането на мозъка. Съществуват убедителни доказателства, че БКМ способстват за правилното развитие на централната нервна система на кърмачетата, което е сериозен аргумент в полза на храненето им с майчино мляко възможно по-дълъг период.

Примамлива изглежда идеята за добавяне на БКМ към различните сухи млека за кърмачета с цел стимулиране на развитието на техния мозък и психомоторика. Обаче практикуващите педиатри не бързат с подобно решение, твърдейки, не без основание, че кърменето е сложен емоционално-психически процес на общуване на майката със своята рожба и не може да се замени с просто добавяне на определено, макар и полезно вещество към сурогатното мляко. Всъщност именно общуването на майката с детето способства за поява в млякото на редица вещества, които активно съдействат за формирането на неговата нервна система и даже личностните му характеристики. 

Както вече казахме, при много хора консумирането на мляко води до сериозен дискомфорт в храносмилателната система. Редица учени са на мнение, че това се дължи не само на лактозата, но в значителна степен и на протеина А1 β-казеин. И още преди да са получени достатъчно убедителни доказателства за това твърдение някои фирми чевръсто лансираха на пазара

серия от млечни продукти, получени изключително от „праисторическото”, „истинското” мляко тип А2

Злите езици твърдят, че повечето от изследванията, доказващи значително по-доброто усвояване и липсата на „странични” ефекти при млякото тип А2, са финансирани от млекопреработвателни компании. В интерес на истината следва да признаем, че по-голямата част от предлаганото в търговската мрежа мляко е тип А1. От което са произведени и повечето млечни продукти.

Изказани са редица хипотези, част от тях подкрепени с експерименти с опитни животни, че БКМ7 е причастен към поредица от патологии като сърдечно-съдови, диабет, аутизъм и шизофрения, към нарушаване на функциите на имунната система, че дори и към по-голяма предразположеност към развитие на туморни заболявания.

Опиоидните пептиди – БКМ, на кравето мляко са значително по-активни от тези на човешкото, поради което те оказват по-силно влияние върху организма. За отбелязване е, че при разграждането на А2 β-казеина в храносмилателния тракт се получават значително по-малко БКМ, т.е. млякото тип А2 има значително по-ниска опиоидна активност. 

Очевидно нужни са още редица изследвания за изясняване на физиологичната роля на БКМ в човешкия организъм. Тяхното присъствие в млякото, чието основно предназначение е хранене на новородените, е сигурно доказателство за тяхното полезно действие. Хипотезите за някои негативни въздействия на тези опиоидни пептиди върху възрастните организми са изказани върху неголям брой експерименти, т.е. за тяхното доказване са нужни още много и достатъчно задълбочени наблюдения.

 Доц. д-р Димитър ПОПОВ

 Брой: 27, 2 юли 2020
 
 
Продукти
 
АНТИПРЕС (ANTIPRESS)
 
Меноуел® Салвия
 
АЛЕРМИН® (ALLERMIN)
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД