в-к Лечител
в-к Лечител
 

Пожизненият ТЕЛК за над 30 болести влиза в сила

Брой: 7, 16 февруари 2023 - КАЛЦИЕВ ДЕФИЦИТ
Над 30 заболявания вече могат да получат пожизнено решение от лекарските комисии. Тези промени в ТЕЛК вече са публикувани в „Държавен вестник” в наредбата за медицинската експертиза.
С новите разпоредби се облекчават редица срокове и изисквания при освидетелстването на намалена работоспособност. Освен това се връща старият принцип на определяне на степента, при който се вземат предвид всички заболявания. Има някои допълнителни казуси към правото на пожизнен ТЕЛК. Пожизнен срок на решението вече ще се дава и при някои видове сколиоза, както и при някои хронични нервни болести. Също така лица с психични заболявания могат да ползват чужда помощ при степен на увреждане над 80%, като до сега беше над 90%, като определянето на чужда помощ ще зависи от естеството на заболяването и загубата на базисни социални и ключови умения. Най-важните промени предвиждат пожизнен ТЕЛК за хиляди пациенти със социално значими заболявания като диабет тип 2, аутистични разстройства, а също за множествена склероза и др. За пръв път се предвижда освидетелстване от ТЕЛК и съответните права, произтичащи от това, след първата година от прекаран инфаркт, както и при поставена клапа или направен байпас. При определянето на слухова загуба влиза в сила изцяло нова класификация според последните стандарти на Световната здравна организация (СЗО). Добрата новина за хората с увреждания е, че започналите и неприключили до 31 януари процедури по извършване на медицинска експертиза се довършват по реда на новите правила, ако са пред ТЕЛК, но ако са пред НЕЛК - по досегашния ред. Хората, които са освидетелствани и преосвидетелствани до влизането в сила на промените, и те са по-благоприятни за тях, могат да поискат преосвидетелстване.

Каролина НОВАКОВА


Брой: 7, 16 февруари 2023
 
 
Продукти
 
Витатабс К2 + D3
 
УРИСАН® Пробимакс
 
ВИТАТАБС Актив В натурал
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД