в-к Лечител
в-к Лечител
 

С колко болници и лекари разполагаме

Брой: 26, 1 юли 2021 - СЛУХЪТ

Към 31.12.2020 г. в страната функционират 342 заведения за болнична помощ с 54 216 легла, от които 320 болници с 51 991 легла. В сравнение с предходната година лечебните заведения за болнична помощ са се увеличили с едно, а леглата в тях - с 219, или с 0,4%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Заведенията за извънболнична помощ са 2 098 с 1 296 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 149 с 1 935 легла. Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2020 г. многопрофилните болници са 183 с 38 256 легла, или в 57,2% от болниците е съсредоточен 73,6% от легловия им фонд в страната.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2020 г. е 783,9 на 100 000 души от населението и в сравнение с 2019 г. се увеличава със 7,1 пункта (776.8).

А осигуреността с лекари по области варира от 24,3 до 63,4 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници - Плевен (63,4 на 10 000 души от населението), София-град (55,5), Пловдив (51,8) и Варна (50,9). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (24,3 на 10 000 души от населението), Добрич (26,7) и Ямбол (27,3).

Мартина ЗИНОВИЕВА


Брой: 26, 1 юли 2021
 
 
Продукти
 
КОМПЛЕКС против АРТРИТ И РЕВМАТИЗЪМ
 
ИСЛАМАКС (Islamax)
 
Хидроактивен дневен крем с Ройбос
 
Lechitel.BG :::
 
Биомаре Имуно
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД