в-к Лечител
в-к Лечител
 

ТОКСИЧНИТЕ СМЕТИЩА СЪКРАЩАВАТ ЖИВОТА

Брой: 27, 8 юли 2021 - ФАГОТЕРАПИЯТА

Продължителността на живота в районите, прилежащи до замърсени зони, е с 15 месеца по-малка. Изследването, в което учени оценили смъртността около сметищата за токсични отпадъци в САЩ, било публикувано в списание Nature Communications.

Това, че животът в близост до източници на замърсяване на околната среда е опасен за здравето, не е новина. Но да се оцени тази опасност в количествено изражение – например да се изчисли с колко в резултат на това може да се съкрати продължителността на живота, е доста сложно. Това е свързано и с факта, че на хората, които живеят недалеч от такива опасни зони, въздействат много други фактори, способни да предизвикват болести и да отнемат години живот.

По-рано много изследвания показвали, че животът близо до сметища с токсични отпадъци може да увеличава риска от смърт. Например, изследване, обхващащо 28 европейски страни, открило повишена смъртност в районите, разположени до зони с бензиново замърсяване. Но точното оценяване на тяхното влияние на продължителността на живота се било неизпълнима задача.

Учени от Хюстънския университет и Тексаския университет в Остин успели да изчислят как се съкращава живота в резултат на обитаване в близост до зони на екологично бедствие. В изследването те анализирали данните за здравето на хора, живеещи около хиляди замърсени зони, признати от Агенцията за защита на околната среда в САЩ. Това са сметища и участъци с ненадлежно погребани отпадъци, места на технологични катастрофи и течове на химикали. Според авторите на изследването в радиус до 1,6 км от такива сметища живеят милиони деца.

Изследването показало, че животът в близост до зона на заразяване е свързан с намалена продължителност на живота примерно с 15 месеца в сравнение с показателите за хората от други региони. В своите изчисления учените отчели различни фактори (демографски данни, социално положение и други), които влияят на състоянието на здравето на хората, живеещи до опасни места.

„Ние получихме изчерпателни доказателства за това, че източниците на антропогенно замърсяване могат да увеличават смъртността в прилежащите селища. Близостта дори до един такъв обект е свързана със значително съкращаване на продължителността на живота”, заявил Ханади Рифай от Хюстънския университет, съавтор на изследването.

Както посочили учените, не бива да се забравя също, че опасността от сметищата може да се увеличава във връзка с природните катаклизми, например наводнения и пожари. Те очакват, че с времето тези явления ще стават все повече във връзка с климатичните промени.

Симеон НИКОЛОВБрой: 27, 8 юли 2021
 
 
Продукти
 
ВИТАСЕЛ® Куркума
 
Витатабс Мулти
 
ЛИКОФОРС ПЛЮС
 
Lechitel.BG :::
 
Книга Лечител
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД