в-к Лечител
в-к Лечител
 

Учени показват как изглежда самотата в мозъка

Брой: 3, 21 януари 2021 - АПАТИЯТА

Изминалите празници бяха самотни за много хора при продължаващото социално дистанциране заради COVID-19 и затова е много важно да разберем как изолацията се отразява върху здравето ни. Ново изследване показа един вид „отпечатък“ в мозъка на самотните хора, който ги прави различни във фундаментални отношения чрез изменения в обема на различни мозъчни региони и начина, по който те комуникират помежду си в мозъчните мрежи.

Екип изследователи проучиха данни от изследвания с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), генетична информация и психологически самооценки на близо 40 000 души на средна и напреднала възраст, които доброволно предоставили сведенията си за включване в UK Biobank – база данни с отворен достъп за учени в областта на здравето в цял свят. След това екипът сравнил ЯМР изследванията на хората, които съобщавали, че често се чувстват самотни, с тези на други, които не страдали от самота.

Данните показали няколко разлики в мозъка на самотните хора. Те били концентрирани в така наречената „мрежа по подразбиране“ – комплекс от региони, свързани с вътрешните мисли като припомняне, планиране, представяне и мислене за другите. Учените открили, че при самотните хора мрежите по подразбиране са по-силно свързани помежду си и изненадващо при тях имало повече сиво вещество в тези региони. Самотата се свързвала и с разлики във форникса – сноп нервни влакна, който пренася сигналите от хипокампуса към мрежата по подразбиране. При самотните хора неговата структура била по-добре запазена.

Ние използваме мрежата по подразбиране, когато си спомняме за миналото, представяме си бъдещето или мислим за едно хипотетично настояще. Фактът, че структурата и функцията на тази мрежа е позитивно свързана със самотата, би могъл да се дължи на това, че за самотните хора е по-вероятно да използват своето въображение, спомени за миналото или надежди за бъдещето, за да превъзмогнат социалната си изолация.

„В отсъствието на желани социални преживявания, самотните хора може да са склонни към насочени навътре мисли като припомняне или представяне на социални преживявания. Ние знаем, че тези когнитивни способности се опосредстват от мозъчните региони на мрежата по подразбиране - казва Нейтън Спренг от Монреалската неврологична институтска болница (The Neuro) на университета „Макгил“, водещ автор на изследването. – Така че този засилен фокус върху мисленето за себе си и вероятно представянето на социални преживявания би ангажирал естествено основаните на паметта функции на мрежата по подразбиране.“

Самотата все повече бива призната за сериозен здравен проблем и предишни изследвания демонстрираха, че по-възрастните хора, които са самотни, са по-застрашени от когнитивен спад и деменция. Разбирането на това, как тя се проявява в мозъка, може да е ключово за предотвратяването на неврологични заболявания и за намирането на по-добри лечения.

„Ние тепърва започваме да разбираме отражението на самотата върху мозъка. Разширяването на познанията ни в тази област ще ни помогне по-добре да оценим спешната необходимост от намаляване на самотата в съвременното общество“, казва Данило Бздок, изследовател от The Neuro и Квебекския институт по изкуствен интелект, и първи автор на проучването.

 Превод от английски
Катя МАНОЛОВАБрой: 3, 21 януари 2021
 
 
Продукти
 
Витасел® РQQ (пиролоквинолин квинон - ПКК)
 
Витатабс® Мега В
 
ДИБУС (DIBUS)
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД