в-к Лечител
в-к Лечител
 

Над 100 потенциално опасни химикала в пластмасовите играчки

Брой: 13, 1 април 2021 - ЛАЙМСКАТА БОЛЕСТ

Отдавна е известно, че някои вещества, използвани при производството на пластмасови играчки в различни части на света, могат да вредят на човешкото здраве. Трудно е обаче за родителите да избегнат тези играчки, които съдържат химикали, представляващи потенциален риск за техните деца.

Регулациите и изискванията за етикетите в отделните райони и страни са различни, и липсва международно споразумение кои вещества трябва да бъдат забранени за използване в материалите за производство на играчки. В основната си част регулациите и международните списъци на „обезпокоителните химикали“ в играчките са фокусирани върху определени групи с известни вредни свойства, каквито са например фталатите, но не покриват по-широкия кръг от химикали, откривани в пластмасовите играчки.

Сега изследователи от Датския технически университет (DTU) и Мичиганския университет в САЩ, съвместно с Програмата на ООН за околната среда, проучиха този тревожен въпрос, анализирайки данни за функциите и количествата на химикалите в пластмасовите играчки, и определяйки количествено степента на изложеност на децата и потенциалните рискове за здравето им. Те подредили химикалите според нивото на риска и сравнили резултатите със съществуващи списъци на приоритетни опасни вещества от цял свят.

„От 419 химикала, откривани в твърдите, меките и пенообразните пластмасови материали, използвани в детските играчки, ние идентифицирахме 126 вещества, които могат потенциално да вредят на детското здраве посредством ракови или неракови ефекти, в това число 31 пластификатора, 18 забавителя на горенето и 8 ароматизатора. Вредни в нашето изследване означава, че за тези химикали изчислените дози на излагане надхвърлят регулаторните референтни дози или рискът от рак превишава регулаторните прагове на риска. Тези вещества трябва да бъдат направени приоритетни за изключване от употреба в материалите за играчки и заменени с по-безвредни и сигурни алтернативи“, казва Петер Фантке, професор от DTU и главен автор на изследването.

Първият автор Николо Аурисано обяснява, че производителите на играчки обикновено не предоставят никаква информация за съдържанието на химикали в техните продукти и липсват бази данни за състава на играчките. Затова се наложило изследователите да събират и проучват детайлно информацията за химическото съдържание на материалите в тези изделия на базата на данни от тестването на определени играчки, докладвани в 25 рецензирани проучвания.

Николо продължава обяснението си: „Ние комбинирахме докладваното химично съдържание на материалите в играчките с характеристиките на материалите и моделите на употреба на играчките, като например колко дълго едно дете обикновено играе с една играчка, дали я лапа и по колко играчки на дете има в едно домакинство. Използвахме тази информация, за да оценим излагането с помощта на специфични модели, и сравнихме дозите на излагане с такива, под които няма неприемлив риск за децата.“

Изследователите открили, че децата в западните страни имат средно по около 18 килограма пластмасови играчки, което подчертава големите количества пластмаса, с която малчуганите са заобиколени ежедневно.

Химикалите, за които учените установили, че са потенциално опасни за здравето на децата, включват например широко известните фталати и бромирани забавители на горенето, но така също и двата пластификатора бутират TXIB и цитрат ATBC, използвани като алтернативи на някои регулирани фталати.

Тези алтернативи демонстрирали показания за високи неракови потенциали при изложените деца и трябва да бъдат подложени на по-нататъшна оценка, за да се избегнат случаите, в които един вреден химикал се заменя с друга също така вредна алтернатива. Като цяло меките пластмаси причиняват по-голяма изложеност на определени опасни химикали, а на първо място е излагането чрез вдишване, тъй като децата потенциално вдишват химикали, излъчвани от всички играчки в стаята, докато обикновено докосват само по една играчка наведнъж, отбелязва Петер Фантке.

Към безопасна употреба на химикали в пластмасовите играчки

Съществуват много списъци на „обезпокоителните химикали“ за най-различни приложения в продуктите и материалите. Но това, което липсва до момента, е каквато и да е информация относно нивата, при които употребата на химикали в различните им приложения би била безопасна и сигурна. Сега изследователите въвеждат нова мярка за оценка на химическото съдържание на материалите в играчките на базата на степента на изложеност и риска.

Петер Фантке обяснява: „Тъй като едни и същи химикали могат да бъдат открити в различни концентрации в отделните материали за играчки, ние изчислихме „максималното приемливо съдържание на химикали (MACC)“ за всички вещества, за които е докладвано, че са намерени в пластмасовите играчки. Тази информация ще позволи на отговорните органи да разработят еталони за различни химикали при различни приложения, но също така ще помогне и на компаниите за играчки да оценят количеството на химикалите, използвани за определена функция, в сравнение с такива еталони.“

За родителите ще продължава да е трудно да избягват употребата на пластмасови играчки, които може да съдържат вредни химикали, докато регулаторите не включат всички вещества и не разрешат проблема с излагането на играчки, произвеждани извън Европа и внасяни на европейския пазар. Съветът на изследователите е да се ограничи употребата на пластмасови материали като цяло, да се избягват меките пластмасови играчки и непременно да се проветряват добре стаите на децата.

 Превод от английски
Лина ПОПОВАБрой: 13, 1 април 2021
 
 
Продукти
 
Аргисан®
 
БОДИФЛЕКС® СТРОНГ
 
Глюколес
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД