в-к Лечител
в-к Лечител
 

КУРКУМАТА НИ ЗАЩИТАВА ОТ СМЪРТОНОСНИ МУТАЦИИ

Брой: 22, 3 юни 2021 - МИГРЕНАТА

Много хора не знаят, че повечето видове рак са предизвиквани от мутации в гените, регулиращи клетъчното делене. Мутагени постъпват от различни източници, включително тютюневия дим и замърсителите на околната среда. Но мутаген номер едно, предизвикващ рак е нашата диета. За щастие, учените определили някои ефективни методи за детоксикация и минимизиране на въздействието на тези мутагени.

Всеки ден ние се подлагаме на въздействието на токсини от околната среда, започвайки от отработените автомобилни газове и завършвайки с отровите, отделяни по време на химическо чистене на дрехите. Не по-малко вредна роля играят и естрогеноподобните химикали в найлоновите пликове, в които слагаме храната. Тези химически вещества могат да оказват опасно въздействие на самата структура на нашата ДНК.

Храната, приготвена на грил, произвежда мутагенни хетероциклични амини. При печене на продукти, богати на въглехидрати, такива като картофите, се образува акриламид, известен канцерогенен агент. Простото вдишване на въздуха ни подлага на постоянен поток от странични химически продукти от промишлеността.

Заради тези влияния е изключително важно да се предприемат превантивни мерки за усилване на защитата на организма от непрекъснатите атаки на мутагените, които ни заобикалят.

В човешкия организъм има няколко системи за детоксикация на широк спектър от синтетични химикали, известни като ксенобиотици, такива като пестицидите и други чуждородни съединения, които се срещат в околната среда. Тези детоксикиращи системи са способни също да отстранят токсичните крайни продукти от естествените метаболитни процеси, както и бактериалните ендотоксини, изработвани в организма. Двете основни системи, използвани от организма, са известни като Фаза I и Фаза II. Тази двуфазна система е необходима, защото много ксенобиотици са мастноразтворими и трябва да се превръщат във водоразтворими молекули, които след това се извеждат с урината или жлъчката. Но, както и много други процеси в организма, ефективността на тези системи за детоксикация може да се понижи с възрастта. При това някои хора са „бързи” метаболизатори, а други – „бавни”. Това подчертава необходимостта от повишаване на ефективността на фази I и II с помощта на хранителни добавки и поддържането в организма на достатъчно запаси от антиоксиданти и други хранителни вещества, защитаващи черния дроб.

Изследвания открили, че някои хранителни вещества действат като фажни кофактори при детоксикация, а има и такива, които директно усилват Фаза I и Фаза II.

Сред тях особено място заема куркуминът

Този фитонутриент, получен от индийската подправка куркума, е един от най-ефективните антимутагени.

В последните години учени установили, че куркуминът може да помогне и за защита на организма от многобройните мутагени в околната среда. Немалко изследвания показали, че тези екологични токсини често имат пряка връзка с развитието на ракови заболявания. Например, хетероцикличните амини представляват силнодействащи мутагени, образуващи се при готвене на месо и риба. Някои от тези съединения предизвикват тумори при въвеждане в експериментални животни в дози, които хората могат да получат от своето меню. В изследване, проведено от Университета в Пенджаб, Индия, били изучени предимствата на куркумина в противодействието на седем от тези хетероциклични амини. Изследователите открили, че куркуминът потискал мутагенността с 80%.

Няколко изследвания показали, че добавянето на куркумин може да намали вероятността от колоректален рак. В хода на едногодишно изследване на плъхове, проведено от Американския фонд за здравеопазване, учените предизвикали канцерогенеза в дебелото черво с помощта на мутагенния препарат азоксиметан. Петседмични плъхове били разделени на групи, които получавали меню с куркумин и без него. След две седмици гризачите започнали да получават и от препарата азоксиметан. След 52 седмици плъховете били проверени за наличие на тумори на дебелото черво. Резултатите показали, че приемът на куркумин с храната значително понижавал честотата на възникване на тумори на дебелото черво (както инвазивни, така и неинвазивни). Куркуминът също потискал средния обем на туморите на дебелото черво с 57% в сравнение с контролната диета. Учените установили също намаление на нивото на някои простагландини, което показва, че куркуминът частично блокирал метаболизма на арахидоновата киселина, който обикновено предизвиква възпаление.

Куркумата в продължение на векове е имала важна роля в аюрведическата медицина. Тя и днес има репутацията на действено средство за снемане на възпаление и лечение на различни заболявания, от язва до артрит. Освен това, куркумата е много популярно в цяла Азия средство за лечение на стомашни разстройства, има многобройни сърдечно-съдови предимства, отчасти поради това, че понижава нивото на общия холестерол и инхибира окисляването на липопротеините с ниска плътност.

Допълнителни изследвания на същите учени показали, че куркуминът е ефективен и в понижаването на канцерогенезата на дебелото черво дори ако се въвежда само по време на фазата на стимулиране/прогресиране на заболяването. Това е важно откритие, тъй като едно нещо е да се намали експериментално предизвикан рак, когато куркуминът се намира в организма от самото начало, и съвсем друго, ако той се окаже ефективен, когато добавянето започне след като вече се е развил рак. Планът на този експеримент бил подобен на предишния, с изключение на това, че куркуминът бил добавен в контролната диета 14 седмици по-късно, за да се даде време на азоксиметана за развитие на рак в по-напреднал стадий. Независимо от 14-седмичното предимство на препарата, процентът на животните с тумори и броят на злокачествените новообразувания значително се понижили при плъховете, приемащи куркумин, в сравнение с контролната група.

Освен това учените открили свидетелства за

повишена апоптоза,

която представлява по същество програмирана смърт на аномалните клетки. Раковите клетки често са способни да измамят имунната система на организма, която им позволява да остават живи, независимо от тяхната злокачествена природа. Куркуминът допринасял за апоптоза в дозировка само 0,2% от менюто. Фактически, в сравнение с контролната група процентът на клетките, демонстриращи апоптоза, почти се удвоил (9, 2% срещу 5,3%) при животните, които започнали да приемат куркумин преди началото на въвеждане на мутагенния препарат.

Авторите на изследването стигнали до извода, че апоптозата е един от механизмите, с чиято помощ куркуминът изпълнява своята работа, въпреки че способността на куркумата да потиска метаболизма на арахидоновата киселина и да намалява пролиферацията на клетките също са важни фактори. Въпреки това, установената разлика в скоростта на апоптозата подчертава важността на профилактиката, т. е. употребата на куркумин преди мутагените да успеят да предизвикат рак в организма.

Куркуминът доказал своята ефективност и при други видове рак. Две изследвания, проведени от учени от Чиангмайския университет в Тайланд показали, че куркуминът намалява образуването на кожни тумори при мишки след прием на мутагенно химическо вещество.

Експерименти ин витро демонстрирали, че куркумата повишава ефективността на противораковия препарат винбластин против рака на шийката на матката при жени с множествена лекарствена устойчивост и потиска растежа на хормонозависимия и хормононезависимия рак на гърдата.

Куркуминът има различни механизми на действие, което до голяма степен може да обясни неговата висока противоракова ефективност. Той повишава активността на глутатион-S-трансферазата, важен ензим в детоксикационната система на организма, известна като Фаза II. Японско изследване на мишки показало, че пероралните добавки увеличават активността на този ензим със 170% в черния дроб и със 110% в бъбреците. Куркуминът представлява също мощно средство

срещу свободните радикали

Фактически, защитният ефект на куркумина против синглетния кислород бил по-висок, отколкото от добре известните антиоксиданти, такива като липоева киселина, алфа-токоферол и бета-каротин.

Бел. ред. На стр. 23 можете да прочетете за хранителните добавки на „Лечител“ ВИТАСЕЛ® Куркума и КУРКУМА. За тях има и талони за намаление, които важат във всички обекти на „Лечител“.

     Ивелин ПЕНКОВ

 Брой: 22, 3 юни 2021
 
 
Продукти
 
ГУАРАНА ФОРТЕ® (GUARANA forte)
 
Витатабс В12 - 1000 mcg - метилкобаламин
 
Витасел Теломери
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД