в-к Лечител
в-к Лечител
 

Прокуратурата хвана хиляди медицински нарушения у нас

Брой: 38, 19 септември 2019 - МАГНЕЗИЯТ

4537 нарушения на договори за медицинска помощ, сключени с НЗОК, откри Върховната административна прокуратура (ВАП), става ясно от съобщение на официалния сайт на ВАП.

Проверката е всеобхватна - на територията на цяла България, уточнява прокуратурата. Проверени са лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), лечебни заведения за извънболнична дентална помощ (ИДП) и лечебни заведения за болнична медицинска помощ (БМП). Общо са направени 1745 проверки.

Най-често не са плащани или доплащани дейности, купени от НЗОК, за здравноосигурено лице, масово се иска потребителска такса без да трябва, има и нарушения на изискванията за налично и технически изправно медицинско оборудване и обзавеждане, както и нарушения свързани с предписване на лекарствени продукти и др.

Чести нарушения на условията и ред по програма „Детско здравеопазване“ са констатирани в 12 области на страната – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Стара Загора. В резултат от проверката са предприети действия за санкциониране на виновните лица, а в някои конкретни случаи материалите от проверката са препращани за предприемане на действия по компетентност от други органи. В хода на проверката на РЗОК – Велико Търново, при един изпълнител на дентална помощ сключил договор с НЗОК са констатирани отчетени и заплатени дентални дейности, които не са извършени. Договорът на изпълнителя с НЗОК е прекратен и преписката е изпратена на Районна прокуратура - Велико Търново. При проверката на РЗОК – Пазарджик е установено неправомерно взимане на такси за избор на лекар/лекарски екип при приети здравноосигурени пациенти по спешност. Преписката е предоставена на вниманието на Изпълнителна агенция „Медицински надзор” за предприемане на необходимите действия. След констатиране на нарушенията от контролните органи са наложени санкции в общ размер от 112 879 лв., като предстои допълнително налагане на санкции в общ размер до 404 395 лв.

В лечебни заведения в областите Ловеч, Плевен и София област са констатирани нарушения, за които предстои издаване на заповеди за налагане на санкция „прекратяване на договора“. Предприети са и мерки за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 706 705 лв.

Мартина ЗИНОВИЕВА


Брой: 38, 19 септември 2019
 
 
Продукти
 
Имуфикс®бета-глюкан 250 mg
 
Витатабс® С дуо – липозомен витамин С 400 mg
 
ФЕМИУЕЛ® (FEMIWELL)
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД