в-к Лечител
в-к Лечител
 

Адекватната първа помощ спасява животи

Брой: 14, 6 април 2023 - СОВИ СРЕЩУ ЧУЧУЛИГИ
Д-р Живка ДИМИТРОВА е началник на отдел „Здравна политика и първа помощ“ в дирекция „Социално-здравна политика“ в Секретариата на НС на Българския червен кръст (БЧК). Лекар с над 38-годишен опит в областта на обучението на различни групи от населението по Първа долекарска помощ.

• Здравейте, д-р Димитрова. Моля, обяснете как трябва да действаме, ако имаме случай на човек с тежко изгаряне? Трябва ли да отлепим обгорелите дрехи, да даваме на пострадалия вода, да се опитаме да се погрижим за раните…?
– Ако сте свидетели на инцидент от топлинен или химически агент с пострадали хора, запазете спокойствие. Гледката не е от най-приятните, но още по-неприятно ще стане, ако изпуснем и малкия шанс да им помогнем. Кое е първото и основно правило? То е – пазете себе си! Първата задача на оказващия първа помощ е да се убеди, че ситуацията е безопасна за него. Трябва да се разбере какво точно се е случило. Да се прецени ситуацията и да се провери за евентуални опасности (огън, електричество и др.). Безопасността на спасителя е приоритет! Никога не влизайте в горящ обект. Отдалечете се от зоната на пожара и стойте на безопасно разстояние. Ако сте в горяща сграда, напуснете я незабавно! При възможност помогнете и на останалите да я напуснат.
Много често възрастните хора забравят за електрическите уреди – включени електрически печки, котлони и др. Никога не докосвайте пострадалия, докато той е още в контакт с източника на напрежение. Помнете, че течности и предмети, които са в контакт с пострадалия, също могат да бъдат проводници на електричество. Изключете бушоните! Трябва да се знае, че понякога единственото, което можете да направите, е да се обадите на тел. 112 за медицинска помощ.
Тежестта на едно изгаряне се определя от дълбочината на проникване и площта на поражението. Според дълбочината на засягане на кожата различаваме четири степени на изгаряне.
При първа степен имаме само зачервяване на кожата, съпроводено с болка. При втора степен наред със зачервяването се образуват и болезнени мехури, пълни с прозрачна течност. При трета степен кожата е бледа до бяла или в зависимост от увреждащия агент – кафява до черна. Получава се умъртвяване на кожата (некроза). При четвърта степен имаме овъгляване с некроза както на кожата, така и на подлежащите тъкани.
При изгарянията от трета степен обикновено се налага оперативно лечение, а при четвърта степен често и ампутация при засягане на крайник. Освен от дълбочината на проникване прогнозата при изгаряне се определя и от площта на поражението на кожата. Тя се изразява в проценти спрямо телесната повърхност. Познати са много методи за измерването й, но засега най-пригоден е „методът на деветките“, който е удобен и бърз за ориентиране. Според този метод: главата и шията представляват 9% от повърхността на тялото, всеки горен крайник – 9%, предната повърхност на тялото – 18%, задната повърхност на тялото – 18%, всеки долен крайник – 18% и кожата на половите органи – 1%. При по-ограничени изгаряния обикновено се използва и методът на дланта. Дланта на всеки човек представлява около 1% от телесната му повърхност.
Прогнозата при едно изгаряне зависи не само от площта и дълбочината. От значение е и локализацията на изгарянето – изгарянията на лицето протичат по-тежко. Изгарянията при възрастни над 65 г. имат по-сериозна прогноза, защото са на фона на придружаващи заболявания.
Естествено, при пожар хората трябва да бъдат изведени от сградата. При запалване на дрехите същите трябва да се загасят. Това може да стане с потапяне или обливане със студена вода; покриване или завиване с платнище или одеяло, но не трябва да се забравя, че при завиване „през глава“ има опасност от задушаване от пушечните газове.
При по-малки изгаряния е необходимо мястото да се охлади със студена чешмяна вода или да се направят студени компреси с кърпа или марля, докато изчезне болката! Важно е да бъдат премахнати украшенията (пръстени и гривни) и дрехите около засегнатия участък. Ако те са залепнали, не правете опит да ги махате!
Не поставяйте върху засегната кожа мазни кремове и олио, тъй като задържат топлината! Не пукайте мехурите, ако не се спукат спонтанно! Превръзка е необходима, само когато изгарянето е в дълбочина – втора и трета степен.
При обширни изгаряния пострадалият трябва задължително да се транспортира в най-близкото лечебно заведение, след третиране на изгарянето със студена чешмяна вода и превръзка. Ако сте сигурни, че няма други увреждания, можете да дадете обезболяващи лекарства!
При ограничени изгаряния от I степен, при които има само зачервяване на кожата, след охлаждане на течаща студена вода кожата може да се намаже с крем или лосион против слънчево изгаряне. Това значително успокоява болките и зачервената кожа.
При съмнение за вдишване на дим, пострадалият трябва незабавно да постъпи в болнично заведение! Много е важно.
Ако изгарянето е причинено от химически агенти, основните фактори, които определят тежестта му, са концентрацията и времето на действие на химическия агент.
• А какви са правилните действия при травми, причинени от химически агенти?
– Първата помощ при химическите изгаряния цели прекратяване действието и намаляване на концентрацията на химичния агент. Това се постига чрез обилно промиване със студена вода – под  душ или струя. Локално киселините се неутрализират с 2-5% разтвор на натриев бикарбонат (сода бикарбонат), а основите с 1% разтвор на оцетна киселина (оцет). Раните се превързват с марля и бинт, а пострадалият се насочва към здравно заведение.
• Ако станем свидетели на катастрофа и пред нас има пострадал с премазан крайник, как следва да постъпим?
– Нещастията по пътищата на страната възникват неочаквано, по всяко време и на различни места. Те обикновено са съпроводени с наранявания и състояния, често заплашващи живота на пострадалите. При такива ситуации най-важна е помощта, която се оказва в първите минути след инцидента. Тя в повече от случаите се извършва от очевидци на произшествието или от хора, които се намират в близост до него. Затова е необходимо повече хора у нас да знаят как да окажат първа долекарска помощ. Ако сте свидетели на пътнотранспортно произшествие (ПТП), е необходимо да се спазват основните стъпки по веригата на първата помощ: осигуряване на безопасност (поставяне на светлоотразителен триъгълник на достатъчно разстояние от опасността), обличане на светлоотразителна жилетка, оглед на автомобила, оценка състоянието на пострадалите и вземане на незабавни мерки за тежко пострадалите, обаждане на тел. 112, продължаване на първата помощ до идването на екип на спешна медицинска помощ (СМП).
Наличието на съзнание е сигурен белег на живот. Загубата на съзнание е съществен показател за тежко общо състояние. В това положение човек е безпомощен и беззащитен.
Първата помощ при счупване се състои от обездвижване на увредения крайник или засегнатата част на тялото. Първо, трябва да се прецени общото състояние на пострадалия (сърдечна дейност, дишане, загуба на съзнание). Пострадалият не бива да се мести, освен ако това не е жизненонеобходимо. Много често пътните инциденти са съпроводени със счупване на крайниците, причинени от директно или индиректно силово въздействие. Те са съпроводени със силна болка на мястото на счупването или около него, трудност или невъзможност за движение, оток и посиняване мястото на счупването. Може да се наблюдава и нараняване, съпроводено с кръвотечение. При тези  случаи първо се спира кръвотечението, после се обработва счупването. При големи хора кръвозагуба над 1 литър се счита за тежка и носи опасност за живота!
Счупването на кости на крайника може да бъде закрито (без нарушаване на целостта на кожата) или открито – с нарушаване целостта на кожата.
Трябва да се обездвижи крайникът. Ако очаквате скоро да пристигне спешна помощ, не обездвижвайте наранения крайник сами!
• Обяснете по-подробно как следва да се извърши обездвижване на крайник?
– Обездвижваме засегнатия крайник с помощта на шина. При липса на такава използваме тялото на пострадалия, например горния крайник може да се прикрепи към гръдния кош, свит под прав ъгъл в лакетната става; долният увреден крайник може да се прикрепи към здравия с помощта на превръзки с триъгълни кърпи, колани, вратовръзки, шалчета и др. Превързваме здраво, за да предпазим засегнатия участък от движение по време на транспорта. Трябва да избягваме твърде стегнатите превръзки, тъй като може да се наруши нормалното кръвообращение.
При обездвижване на счупен крайник е важно да се обхванат две съседни стави (ставата под и над мястото на счупването). При счупване на бедрото се обездвижват всички стави от мишницата до глезена.
При установено счупване в рамките на първата помощ в никакъв случай не се прави опит за наместване на счупените кости. Когато се касае за открито счупване и от раната се показват костни фрагменти, да не се прави опит за наместването им, те се покриват със стерилна превръзка и счупената кост се обездвижва.
• Истината е, че колкото и добре да е подготвен един човек, дори хората със стабилна психика могат да се паникьосат в критични моменти и да не реагират адекватно. Колкото и неочаквано да бе, през 2022 г. няколко души в София починаха, защото бяха ударени от мълния. В страната имаше още случаи. Как се оказва първа помощ на човек, поразен от гръм?
–  Ударите от мълния по хората са наистина рядкост, но могат да причинят сериозни наранявания на човешкия организъм. Рискът от удар от мълния зависи от регионални, сезонни фактори и фактори на времето. Нараняванията при ударите от мълния достигат своя пик през летните месеци. Повечето такива инциденти се случват на открито при хора, занимаващи се със земеделие, туризъм, риболов и др. Установено е, че наранявания от мълния се срещат и на закрито. Като механизъм за нараняване се приема, че ако мълния удари например къща, електрическата енергия може да бъде предадена чрез водопроводни тела като мивки, душове или тоалетни.
Ако се окажете в ситуация, в която има поразен от мълния човек, много важно е да не изпадате в паника, за да можете да му помогнете.
Трябва да проверите основните жизнени показатели на пострадалия: съзнание, дишане и кръвообращение. Ако той е в съзнание и може да се придвижва, необходимо е да се премести на безопасно място – постройка,  автомобил или друго защитено място.
Ако пострадалият не е в съзнание, няма дишане и пулс, се пристъпва към съживяване: той се поставя по гръб и се започва с редувания на 30 извънгръдни притискания на сърцето, с честота поне 100 притискания за 1 минута и 2 обдишвания (вдухвания) уста към уста или уста към нос. Същевременно трябва да се потърси помощ на тел. 112. Съживяването продължава, докато пострадалият започне да диша или пристигне СМП.
При поразяване от мълния много често има изгаряния на различни участъци по тялото и крайниците. Възможно е да се наблюдават рани и счупвания на кости поради силния мускулен спазъм от протичането на ток през тялото. Ако се възстанови дишането  и сърдечната дейност на пострадалия, до идването на СМП е необходимо да се предприемат мерки и за тези наранявания. Изгорените участъци се обработват със студена вода или студени компреси до изчезване на болката. Ако има мехури, те не трябва да се пукат! Изгорелите участъци се покриват  със стерилна марля, чист чаршаф или кърпи.
При съмнения за счупване на крайници е необходимо те да бъдат обездвижени със стандартни (шини) или подръчни средства, за да не предизвикат допълнителни наранявания.
При наличие на кръвотечение от рана, трябва да се направи  кръвоспираща превръзка. След това трябва по най-бързия начин да се транспортира до лечебно заведение, където да се окаже медицинска помощ.

За да се предпазите от мълния, е добре да знаете следното:

при гръмотевична буря не трябва да заставате под единично дърво, защото то ще привлече заряда на мълнията;

не трябва да се хващате или да се подпирате за метални предмети (огради, мрежи, тръби и др.), защото електричеството много бързо се разпространява по метала и може да бъдете поразени  от мълнията;

ако сте на открито, незабавно трябва да се скриете в постройка или автомобил (автомобилът е метална кутия, която предпазва, като поема тока). Ако няма къде да се скриете, трябва да застанете на най-ниското място в района, клекнали на земята със събрани крака. Така мълнията ще удари по-високо разположен хълм, скала или предмет;

не носете чадър, по-добре да се намокрите, отколкото да ви удари гръм!

избягвайте говоренето по GSM!

излезте от водата, ако плувате. Водата е проводник!

не стойте до високи сгради. Отдалечете се от тях, от високи дървета и паметници!

ако по време на гръмотевична буря сте в сграда, стойте далеч от прозорци и врати, не влизайте в контакт с неща, които са включени в ел. мрежа, като компютър, телевизор, домакински уреди и др.


Брой: 14, 6 април 2023
 
 
Продукти
 
Колоник плюс Ливър клийнър
 
КУРКУМА (Curcuma)
 
ЖИНЗЕМАКС®
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД