в-к Лечител
в-к Лечител
 

Жлъчните киселини помагат за регулиране на чревния имунитет и възпаление

Брой: 6, 6 февруари 2020 - ИМУНИТЕТЪТ
Възможно ли е жлъчните киселини – разтварящите мазнините сокове, отделяни от черния дроб и жлъчния мехур, да играят роля и за имунитета и възпалението?

Отговорът изглежда е „да“ според две отделни изследвания върху мишки, проведени от Харвардското медицинско училище. Откритията и от двете показват, че жлъчните киселини стимулират диференцирането и активността на няколко типа Т-клетки, участващи в регулирането на възпалението и свързани с появата на възпалителни условия в червата. Те разкриват също, че чревните микроби са решаващи за трансформиране на жлъчните киселини в сигнални молекули за имунната система.

Изследванията насочват към възможни терапевтични пътища за въздействие върху чревното възпаление – процес, стоящ в основата на автоимунни състояния като възпалителните чревни заболявания (ВЧЗ).

Първото изследване под ръководството на имунолога Джун Ху разкрива, че жлъчните киселини упражняват имуномодулиращия си ефект, взаимодействайки с имунните клетки в червата. Щом напуснат жлъчния мехур и изпълнят задълженията си във връзка с разтваряне на мазнините, те си проправят път надолу по храносмилателния тракт, където чревните бактерии ги модифицират в имунорегулиращи молекули. Модифицираните жлъчни киселини след това

 активират два класа имунни клетки

– регулаторни Т-клетки (Treg) и ефекторни помощни Т-клетки, и по-специално Th17, всеки от които отговаря за модулиране на имунния отговор посредством възпиране или стимулиране на възпалението.

При нормални условия нивата на провъзпалителните клетки Th17 и противовъзпалителните Treg се уравновесяват помежду си, поддържайки определена степен на защита срещу патогените, без да причиняват твърде много увреждащо тъканите възпаление. Тези клетки играят ключова роля при чревни инфекции. Th17 подклаждат възпаление, за да потушат инфекцията, докато Treg потискат възпалението, след като заплахата вече е утихнала. Неограничавано, действието на Th17 би могло да доведе до анормално възпаление, което стимулира

развитието на автоимунни заболявания

и уврежда червата.

При опитите си изследователите използвали недиференцирани, или наивни, Т-клетки от мишки и ги изложили последователно на действието на различни продукти от обмяната (метаболити) на жлъчните киселини. Експериментите показали, че две от тези молекули оказват различни ефекти върху Т-клетките – едната стимулирала диференцирането на Treg, а другата потискала това на Th17. Когато авторите ги приложили при мишките, те наблюдавали нивата на Th17 и Treg да спадат и да се покачват респективно. Освен това открили, че двата странични продукта на жлъчните киселини присъстват и в човешки изпражнения, в това число на хора с възпалителни чревни заболявания. Това откритие предполага, че същият механизъм е наличен и при хората.

„Нашите открития идентифицират важен регулаторен механизъм при чревния имунитет, като показват, че микробите могат да видоизменят жлъчните киселини и да ги превръщат в регулатори на възпалението“, казва Ху.

Ако бъдат потвърдени при други изследвания, тези резултати могат да положат основа за създаването на терапии с малки молекули, които са насочени към клетките Treg и Th17, като средство за контрол на възпалението и лечение на автоимунни заболявания, засягащи червата.

Второто изследване, с ръководител Денис Каспър, се фокусирало върху подтип противовъзпалителни Treg, образуващи се в дебелото черво под въздействие на чревните микроби. За разлика от тях, повечето други имунни клетки се зараждат в тимуса.

Ниските нива на регулаторните Т-клетки в дебелото черво бяха свързани с развитието на автоимунни състояния като ВЧЗ и болест на Крон.

Експериментите на Каспър и екипа му показват, че чревните микроби и диетата работят заедно за модифициране на жлъчните киселини, което от своя страна се отразява върху концентрациите на Treg в дебелото черво на мишките. Те демонстрирали също, че ниските нива на тези клетки, породени от липса или дефицит на сензори за жлъчните киселини, правят животните податливи на развитие на възпалителен колит – състояние, наподобяващо ВЧЗ при хората.

За да подложат на проверка хипотезата, че

 чревните бактерии преобразуват жлъчните киселини,

произвеждани в отговор на консумацията на храни, в имунни сигнални молекули, учените деактивирали гени за тяхното преобразуване при различни чревни микроби и след това вкарали модифицирани и немодифицирани микроби в тялото на мишки, специално отгледани с черва без наличие на микроорганизми. Животните, чийто чревен тракт бил населен от микроби без гени за преобразуване на жлъчните киселини, имали забележимо по-ниски нива на Treg.

След това изследователите хранили мишките с богата на хранителни вещества или минимално питателна храна. Животните с нормални микробни популации в червата си, които получавали минимална храна, имали по-ниски нива на Treg в дебелото черво и на жлъчните киселини от тези, които се хранели богато. Но тези с лишени от микроорганизми черва, които получавали питателна храна, също имали ниски нива на Treg – откритие, което показва, че са нужни както чревни микроби, така и стимулирани от храната жлъчни киселини, за да се модулират нивата на имунните клетки.

За да проверят дали жлъчните киселини са пряко свързани с имуноклетъчната регулация, изследователите смесили различни техни молекули с питейната вода на животните с ниски нива на Treg и минимална диета. След няколко седмици нивата им на провъзпалителните Treg клетки се увеличили.

И накрая учените дали на три групи мишки съединение, което предизвиква колит. Едната група била хранена с минимална диета, втората – с питателни храни, а третата била на минимална диета, но пиела вода с молекули на жлъчните киселини. Както се очаквало, само животните от първата група развили колит. Експериментът потвърдил, че жлъчните киселини играят решаваща роля за регулирането на Treg, чревното възпаление и риска от колит.

„Резултатите ни демонстрират елегантно тристранно взаимодействие между чревните микроби, жлъчните киселини и имунната система – казва Каспър. – Нашето изследване показва, че е възможно да се мисли за използването на определени чревни бактерии като средство за променяне на риска от заболяване.“

Бел. ред. На тази страница виждате ИМЮН ОУЛ. Талон за намаление ще намерите на предпоследната страница.

             Превод от английски Катя МАНОЛОВА
Брой: 6, 6 февруари 2020
 
 
Продукти
 
ЗЕЛЕН РОЙБОС (GREEN ROOIBOS)
 
Лимфодекс детокс
 
Вивания® GLA+E
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД