в-к Лечител
в-к Лечител
 

РАКЪТ

Брой: 36, 5 септември 2019 - ЖЕНСКИТЕ БОЛЕСТИ
ЙОГА УПРАЖНЕНИЯТА ПОМАГАТ

Практикуването на йога е възникнало преди около 5000 години в Индия и още тогава е имало за цел достигането на физическо, умствено, емоционално и духовно благополучие. Като форма на физическа активност тази източна практика обединява различни пози и дихателни техники, които са призвани да подобрят физическата форма и яснотата на ума, да понижат стреса и да допринесат за по-добра осъзнатост на тялото и дишането.

От десетилетия йога упражненията се изучават като част от интегративния подход за подобряване на симптомите, свързани с рак, повишение на общото качество на живота по време и след активна терапия на онкологичните заболявания. Повечето международни изследвания показват, че практикуването на йога може да бъде полезно за пациентите и тази древна практика се препоръчва по няколко медицински причини.

Американското дружество за медицинска онкология (ASCO) одобрило препоръките на Дружеството по интегративна онкология (SIO) за интегративна терапия по време и след лечение на рак на гърдата. Експертите потвърдили, че йога упражненията са полезни за намаляване на нивото на тревожност, подобряване на настроението, лечение на депресивните симптоми, нормализиране на съня и качеството на живот при ракови заболявания. А Националната комплексна мрежа за борба с рака (NCCN) включила тази източна практика в своето ръководство за удължаване на живота при някои онкологични болести и за намаляване на свързаните с рака стрес и умора.

Но много от проучванията, включително рандомизираните контролирани изследвания, били ограничени, без стандартизиран дизайн или отчетност. Съвременната наука не може да изясни много детайли, отнасящи се до типа на йога упражненията, честотата или продължителността на сеансите при едни или други диагнози.

Последният систематичен обзор, посветен на изучаването на практикуването на йога при симптоми на рак, включвал 29 рандомизирани контролирани изследвания, проведени по време или след терапията. Повечето, но не всички изследвания показали, че в сравнение с плацебото практикуването на йога подобрява общото качество на живота, намалява умората и стреса по време на лечението, а така също подобрява свързаните с лечението когнитивни нарушения и нарушенията на съня. Това се съгласува с резултатите от изследване, публикувано през 2017 г., в което били анализирани 24 научни работи. Изследователите установили, че в краткосрочна перспектива в сравнение с липсата на терапия йога упражненията дават следните ефекти: подобряват качеството на живот; облекчават нарушенията на съня; снемат умората; намаляват депресията и тревожността. Друг метаанализ на 10 рандомизирани контролирани изследвания, публикуван през 2018 г., установил, че практикуването на йога

снема умората по време на терапията

и след лечението на рак. За съжаление, до днес не е публикувано нито едно рандомизирано контролирано изследване, в което са участвали деца и подрастващи. Но проучвания в друг формат предполагат, че йога упражненията могат да бъдат полезни за тази категория болни, особено в следното: повишаване на активността; подобрение на подвижността и гъвкавостта; облекчаване на тревожността и безсънието; понижаване на дозите на обезболяващите препарати; подобрение на настроението; лечение на гаденето.

За съжаление, има фактори, които пречат на заниманията с йога при боледуване от рак. Редица проблеми, свързани с болестта и терапията, застават на пътя на болните, които желаят да изпробват йога в борбата срещу рака и неговите симптоми. Сред тези трудности са планирането на занятията, необходимостта от пътуване, честите хоспитализации, а така също симптомите – болки, повдигане, световъртеж и др. Ето защо програмите за йога при болните от рак трябва да отчитат особеностите на заболяването. Упражненията следва да бъдат в гъвкав режим, за да се адаптират към потребностите на всеки пациент, и да се провеждат близо до болниците, където всеки пациент може да получи онкологична помощ.

Бел. ред. На тази страница виждате гъбата МЕЙТАКЕ. Талон за намаление ще откриете на стр. 23.

 Никола СТАМЕНОВ


 Брой: 36, 5 септември 2019
 
 
Продукти
 
Витатабс® Фолат
 
КАНДИМИН® (CANDIMIN)
 
СЕРРАФЛЕКС®
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД