в-к Лечител
в-к Лечител
 

НЗОК: Не забравяйте здравноосигурителната си книжка по време на летния отпуск

Брой: 31, 4 август 2016 - ВИТАМИН С
От Здравноосигурителната институция поясняват, че с нея, ако се наложи, ще получите безплатна медицинска помощ. За целта може да се обърнете към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие, като му представите здравноосигурителната си книжка. НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ на лица, които не фигурират в пациентските им листи. Ако в лечебното заведение, където търсите инцидентна медицинска помощ по време на почивка и ваканция, поискат да заплатите, трябва да изискате от лекаря финансов документ за платените суми.
При необходимост от спешна и неотложна помощ
Ако се наложи да ползвате спешна или неотложна медицинска помощ, обърнете се към центровете за спешна помощ на мястото, където пребивавате. Предоставената услуга не се заплаща.
Ако сте хронично болен
За улеснение на здравноосигурените граждани рецептите, с които са предписани лекарствени продукти за остри и хронични заболявания, лекарствени продукти с протоколи IВ и IС, както и рецептите за медицински изделия и диетични храни се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК на територията на цялата страна. Изключение правят лекарствата по протокол 1А и лекарствените продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества. Тези рецепти може да се изпълняват само в аптеки, сключили договор с районна здравноосигурителна каса, намираща се на територията, на която е направен избор на личен лекар.
Ако се наложи да ползвате стоматологични услуги
Може да посетите всеки зъболекар, който е сключил договор за работа с НЗОК, за да получите необходимата ви първична дентална помощ. За целта трябва да предоставите своята здравноосигурителна книжка, в която зъболекарят да впише извършените от него дейности.
Ако се налага да постъпите в болница
Може да се обърнете директно към най-близката болница, където ще ви прегледат и ще ви издадат направление за постъпване в болницата по необходимата клинична пътека. Заплащате само потребителска такса от 5.80 лв. за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни в годината.
Ако ви се налага да пребивавате в друг здравен район (на територията на друга РЗОК в страната) за срок от един до пет месеца, трябва да направите временен избор на общопрактикуващ лекар. За целта попълвате регистрационен формуляр за временен избор, който може да се „изтегли“ от сайта на НЗОК.  При извършване на временен избор вие се ползвате с всичките си права по реда на здравноосигурен. Избраният лекар може да извършва прегледи, да издава направления за консултация с лекар специалист, да издава направления за изследвания или за хоспитализация и да ви изписва лекарства.
Ако почивката ви е свързана с пътуване в друга държава -  членка на Европейския съюз
Трябва предварително да си извадите европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или временно удостоверение, което замества ЕЗОК.
• ЕЗОК се издава във всеки клон на банка ДСК в срок от 15 дни.
• Временно удостоверение се издава от РЗОК в срок до 2 дена.
Тези документи не са задължителни, те са препоръчителни, но ни осигуряват безплатен достъп до спешна и неотложна помощ в страните от ЕС, в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Задължително условие при тяхното издаване е изрядният ви здравноосигурителен статус.

Елица ПАЛОВА


Брой: 31, 4 август 2016
 
 
Продукти
 
РЕМАСАН® (REMASAN)
 
ФЕМИУЕЛ® (FEMIWELL)
 
Евония – анти сива коса
 
Lechitel.BG :::
 
Книга Лечител
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД