в-к Лечител
в-к Лечител
 

НОВИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА В ЧУЖБИНА СА КАЧЕНИ НА САЙТА НА НЗОК

Брой: 35, 29 август 2019 - ЕКЗЕМАТА

На официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са публикувани нови образци на заявления за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права в чужбина.

• Заявление за издаване/изискване на формуляр S041 (формуляр Е 104) – секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Сумиране на здравноосигурителни периоди, придобити в различни държави от ЕС“.
Заявление за издаване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава – формуляр S1/S072 – секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Пребиваване на здравноосигурените лица в друга държава от ЕС“.
Заявление за изискване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава – формуляр S1/S072 – секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Пребиваване на здравноосигурените лица в друга държава от ЕС“.
Заявление за издаване на разрешение за планирано лечение извън държавата по осигуряване/пребиваване в ЕС – формуляр S2 – секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Планово лечение в друга държава от ЕС“.

Декларация при кандидатстване на осигурени лица за получаване на разрешение за планово лечение в друга държава от ЕС за сметка на НЗОК – формуляр S2 - секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Планово лечение в друга държава от ЕС“.

Заявление за издаване на удостоверение за временно заместване на Европейска здравноосигурителна карта - секция от основното меню „Международни въпроси“, подменю „Европейска интеграция“, линк „Заявление за издаване на европейска здравноосигурителна карта“.

Елица ПАЛОВАБрой: 35, 29 август 2019
 
 
Продукти
 
Мелатосел® ЛОНГ 1,9 mg
 
ХЛОРЕМАКС® (CHLOREMAX)
 
ЕВОНИЯ (EVONIA)
 
Lechitel.BG :::
 
Биомаре Имуно
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД