в-к Лечител
в-к Лечител
 

В България 97% от хората с ХИВ/СПИН са на терапия

Брой: 1, 2 януари 2020 - ТАЙНИТЕ НА СЕКСА

За поредна година международната общност отбеляза Световния ден за борба със СПИН. Тази година беше под надслов „Промените се правят от общностите“.

В света по данни на Глобалната програма за СПИН близо 38 милиона души живеят с ХИВ/СПИН, като само през 2018 г. броят на новите случаи е 1,7 милиона. Повече от половината от всички нови инфекции са сред уязвими групи и техните партньори.

До края на 2018 г. близо 24 милиона лица, живеещи с ХИВ/СПИН, са получили лечение.

През 2018 г. в Европа са регистрирани нови 142 000 души (12 000 повече от предходната година), от които 26 000 в страните от Европейския съюз. За страните от ЕС данните показват, че 49% са открити в късен стадий на инфекция, а 64% от късно диагностираните са на възраст над 50 г.

В България за периода 1986 г.–15.11.2019 г. са регистрирани общо 3244 души с ХИВ инфекция. От началото на 2019 година са открити нови 218 ХИВ-позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новоинфектираните мъже да е многократно по-голям от този на новоинфектираните жени. Съотношението мъже/жени през настоящата година е 5:1 (182 мъже и 36 жени).

Общо 242 000 лица са изследвани за ХИВ през първите десет месеца на годината, като 22% от тях са открити в КАБКИС.

Относно начина на инфектиране – запазва се тенденцията от последните години. И през настоящата година 84% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път (51% са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже, и 33% са лица с хетеросексуални контакти). От всички новорегистрирани 16% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици, като има ръст на увеличение с 3-4% в сравнение с предходните години.

И тази година най-засегната е възрастовата група 30-39 години - 40%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 23%. През последните няколко години се наблюдава тенденция на увеличение и във възрастовата група над 50 години.

Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София – 94 души, в област Пловдив – 22, Варна – 15, Пазарджик – 13, Русе – 8 души, в областите Велико Търново и Монтана по 7, в областите Кюстендил и Плевен по 5, в областите Бургас, Разград и Стара Загора по 4 души, в областите: Враца, Сливен, Смолян, София и Хасково по 3 лица, в областите Видин, Добрич, Ловеч, Силистра и Ямбол по 2 човека и по един случай в областите Благоевград, Габрово, Търговище и Шумен.

Данните показват, че 7% от новите случаи през 2019 г. са чужди граждани от различни региони на света (от 11 различни държави).

Министерство на здравеопазването осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се, независимо от техния здравноосигурителен статус. Прилагането на терапията удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот.

Към 31 октомври 2019 г. общо 1686 лица с ХИВ се проследяват в петте сектора за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1633 (97%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.

Дейностите за превенция на ХИВ сред лицата от уязвимите групи се предоставят от НПО, с които МЗ е сключило договори.

За последното тримесечие на 2019 г. екипите на НПО са достигнали до общо 3815 души от уязвимите групи, в т.ч. 1550, инжекционно употребяващи наркотици, 1712 мъже, които имат сексуални контакти с мъже, и 553 души, предлагащи сексуални услуги. Раздадени са общо 27 864 пакета за безопасни инжекционни практики, както и 20 735 комплекта предпазни средства. На всички лица е предоставено консултиране за ХИВ и са насочени към лечебни и здравни заведения при необходимост.

В страната функционират и 13 Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС), както и 17 мобилни кабинета, които предоставят здравно-превантивни услуги сред населението и уязвимите групи.

Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население за България е 4,4. За сравнение в страните от ЕС през 2018 г. този показател е 5,1.

Елица ПАЛОВАБрой: 1, 2 януари 2020
 
 
Продукти
 
КУРКУМА (Curcuma)
 
Магнезий Марине (Aquamin™Mg)
 
УРИСАН® (URISAN)
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД