в-к Лечител
в-к Лечител
 

Бенките – кога се превръщат в рак?

Брой: 13, 30 март 2023 - СМЕХЪТ
На въпросите отговаря проф. Георги ЧЕРНЕВ

(Продължение от миналия брой)

• Как се поставя диагнозата рак на кожата?
– Диагнозата се поставя на базата на клинична оценка по определени правила и алгоритми, последвана от оценка с дерматоскоп, като се търсят, най-общо казано, нехомогенни и хомогенни зони и се оценява тяхната морфология: дали са симетрични, диаметърът им, издадеността над кожната повърхност, цветът им и т.н.
Дерматоскопията доизяснява тази находка с регистрирането или отсъствието на определени образци, характеризиращи понятието малигненост или склонността за преминаване към такава: ахроматични, регресионни или розови ареали, нарушена меланоцитна мрежа или определен тип разположение на съдовата мрежа.
Модерната ехографска диагностика позволява определянето на туморната дебелина или дебелината на самата бенка, а конфокалната микроскопия може да помогне за доизясняване на нейната морфология: доброкачествена или злокачествена.
Модерните апаратни методики на визуализация и оценка на първоначалната бенка включват до три апарата едновременно и дават безценна информация за съответната бенка: Raman спектроскопия, комбинирана с кожна ехография и оптична кохерентна томография. Въпросният уред позволява едновременното определяне на дигнитета и туморната дебелина дори за лезии с дебелина под 1 мм. За жалост, не е наличен у нас.
Модернизацията на иновативните центрове навсякъде по света предоставя редица предимства в това отношение.
Като цяло оценката на тренираното професионално око на дерматолога не би следвало да се излъже при първоначалната клинична и дерматоскопска оценка.
Благодарение именно на тези критерии се поставя диагнозата меланом на кожата, променена – диспластична бенка, или нормална бенка. Най-сигурно диагноза меланом се поставя чрез хистопатологичен анализ на отстранената вече тъкан, като се спазват определени отстояния от бенката! Следва стандартна хистология и анализиране на няколко специфични имунохистологични маркера, които са с потвърдителен характер.
Това е златният стандарт в дерматохирургията, но прогресивните методики започват да изместват неговата значимост.
Новото време и препоръки трудно разбиват схоластичната догма на остарялото мислене! Въпреки това те вече са налични и приложими.
За жалост, тези методики не са достъпни повсеместно и тяхното приложение създава предимства при лечението само на определени групи от пациенти: частни пациенти в специализирани центрове и звена, към които здравната каса няма отношение.
Тези предимства се състоят основно в редуциране на броя на интервенциите за хирургично лечение на меланомите и се практикуват само във високотехнологични специализирани центрове за персонализирана медицина. Целта ни е изграждане на такова съоръжение и в България!
• Какво е най-съвременното лечение на меланома?
– Ранното лечение на меланома е хирургичното. Извършва се най-често в рамките на две фази и по препоръките на AJCC или EJC.
Иновативното хирургично  лечение на меланомите обединява тези две фази в една и е в състояние при висок брой пациенти да доведе до редуциране на фактора стрес, като редуцира операциите от две до една.
Този подход отваря вратата на персонализираната медицина в България и по света и се предполага, че в близките години ще е приоритетен и ще измести актуалните или стандартни към момента  препоръки.
В България лекуваме успешно такива пациенти и по двата метода. Срещат се известни затруднения по отношение на понятия като: чуваемост и възприемчивост. Независимо от това положителните резултати са налице и са официализирани и одобрени на световно научно ниво.
Напредналите меланоми подлежат на стадиране и таргетна или химиотерапия. Прогнозата при тях като цяло не е окуражителна, но при висок брой пациенти заболяването се държи в шах за период от около 3 години. Има случаи и на пълни ремисии, но са рядкост или по-скоро изключение.
Ранната превенция се състои в ранното хирургично лечение на така наречените бенки. Кога и коя от тях ще премине към меланом е неясно.
Персонализирането на медицината и индивидуалните решения често остават най-сериозната предпоставка за прогрес и в крайна сметка – за доволни пациенти! Когато обаче са съпроводени с трезва преценка и професионализъм.

Интервюто взе
Мартина ЗИНОВИЕВА


Брой: 13, 30 март 2023
 
 
Продукти
 
Меноуел® Салвия
 
Витамар 1000
 
СЕЛЕСАН® (SELESAN)
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД