в-к Лечител
в-к Лечител
 

АСПИРИНЪТ НОСИ ЛИ ПОВЕЧЕ ВРЕДА, ОТКОЛКОТО ПОЛЗА?

Брой: 8, 25 февруари 2021 - АСПИРИНЪТ
Медицинските стандарти в целия свят препоръчват ежедневен прием на ниски дози аспирин (ацетилсалицилова киселина) на хората с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания. В тази група влизат хората, които по-рано вече са прекарали инфаркт или инсулт, хората, страдащи от захарен диабет и хипертония, а така също пациентите със стабилно високо ниво на „лош” холестерол в кръвта.
Тъй като аспиринът разрежда кръвта, той пречи на образуването на тромби и развитието на инфаркти и инсулти, в това число - повторни. За такива групи пациенти (прекарали веднъж вече инфаркт или инсулт) може да се каже, че приемът на този препарат е до известна степен оправдан.
Проблемът е, че много хора днес са убедени: в определена възраст аспирин трябва да се приема просто така, „за профилактика”. И често те дори не се досещат, че аспиринът има многобройни противопоказания.

Все повече изследвания показват, че честото използване на аспирин за профилактика нерядко предизвиква негативни последствия за здравето, такива, например, като вътрешни кръвоизливи, хеморагични инсулти, свързани главно със спукани съдове, а не с блокирани съдове в главния мозък.

Например, при такъв доста разпространен проблем като язва на стомаха или червата, този препарат може да провокира кръвоизлив. Понякога въпросното усложнение дори застрашава живота.

Образуването на язва

на стомашно-чревния тракт е още един от страничните ефекти от приема на ацетилсалицилова киселина. И особено често от него страдат възрастните хора над 70 години.

През 2018 г. в САЩ били проведени три големи клинични изследвания, посветени на аспирина. Техните резултати показали, че „профилактичната” полза от лекарството за сърдечно-съдовата система на практика се нивелира от страничните ефекти.

Получените данни накарали Американската кардиологична асоциация и Американския колеж на кардиолозите да променят принципите на клиничната практика. Така например, експертите препоръчали да не се предписва аспирин на хора над 70 години, а така също на пациентите с повишен риск от кръвоизливи, които не страдат от сърдечно-съдови заболявания.

Но, независимо от най-новите клинични препоръки, аспиринът така и останал изключително популярно средство. Той продължава активно да се назначава от лекарите, но най-лошото е, че хората над 40 години често си „предписват” сами ацетилсалицилова киселина за профилактика на болестите на сърцето.

Във връзка с това учени от медицинския център Bet Israel Deaconess в САЩ решили да проведат голямо изследване, използвайки данните от мащабно национално допитване (NHIS). Специалистите искали да изяснят колко разпространен е приемът на аспирин сред американското население.

Резултатите показали, че около четвърт от възрастните над 40 години, нямащи проблеми със сърцето и съдовете  (а това са примерно 29 милиона души), приемали аспирин, смятайки, че той ще им помогне да избегнат сърдечно-съдови заболявания. При това около 6,6 милиона души приемали ацетилсалицилова киселина без лекарско предписание.

Оказало се също, че почти половината от възрастните над 70 години, в чиято анамнеза нямало болести на сърцето или инсулт, съобщили, че ежедневно приемат аспирин „за всеки случай”. Авторите на изследването отбелязали, че дори язвената болест не намалила честотата на употребата на това лекарство, както би могло да се очаква.

„Предишните ръководства на Американската кардиологична асоциация и Американския колеж на кардиолозите препоръчвали прием на аспирин само на хората без повишен риск от кръвоизливи. В препоръките от 2019 г. е записано, че

приемът на аспирин е противопоказан за хората над 70 години,

нямащи заболявания на сърцето или инсулт. Нашите резултати показват, че значителна част от възрастните приемат аспирин без консултация с лекар и, може би, дори без негово знание”, отбелязала водещият автор на изследването Кристина Вий.

Получените данни показват колко важно е да се разпитват пациентите за това, дали приемат аспирин. Необходимо е лекарите да консултират хората и по повод на ползата и по повод на възможните рискове.

Особено внимание следва да се обръща на възрастните пациенти и хората, страдащи от язвена болест, и щателно да се преценяват всички „за” и „против”, назначавайки им профилактични дози от това лекарство.

Междувременно специалисти от Университета в Уорик, Англия, също настояли, че медиците трябва да прекратят да назначават аспирин с профилактична цел в толкова големи мащаби.

Учените от Университета в Уорик провели научно изследване с глобални мащаби, в хода на което анализирали всички съществуващи потвърждения, както за ползата, така и за вредата от аспирина. В резултат експертите стигнали до следното заключение: този препарат е по-добре да не се приема.

Ръководителят на изследването Ейлин Кларк разказал за съществуването на изключително тънка граница между благоприятното и неблагоприятното въздействие на аспирина при ежедневен прием. Ето защо професорът препоръчал да се проявява максимална предпазливост.

Аспирин е опасно да се предписва на всички пациенти при липса на точно разбиране за негативните ефекти, възникващи при неговата ежедневна употреба.

Необходимо е да се търси алтернатива на аспирина

С това, че приемът на аспирин от здрави хора с профилактична цел е опасен, са съгласни и други изследователи. Резултатите от най-голямото изследване на тази тема били публикувани в British Journal of Clinical Pharmacology. Изучавайки 67 изследвания на приема на аспирин, авторите направили извод, че действително, приемът на препарата в ниски дози от пациенти без сърдечно-съдови заболявания бил свързан със снижено със 17% развитие в тях на „сърдечно-съдови събития”, такива като сърдечни пристъпи и други.

Но има и друга страна. При същите пациенти се наблюдавал по-висок риск от развитие на стомашно-чревен кръвоизлив – с 47%, и така също вътречерепен кръвоизлив – с 34%.

По този начин, приемът на аспирин от здрави хора за профилактика може да бъде опасен.

Обзорът, в който основно внимание било обърнато на рисковете и предимствата от ежедневния прием на ниски дози аспирин, показал, че рискът от голям кръвоизлив в резултата на действието на препарата превишава ползата от него.

„Нашите резултати потвърждават, че няма никакви показания за приема на аспирин за първична профилактика, т. е. от здрави хора”, констатирали учените. Но, както подчертали те, получените данни не се отнасят за пациентите, които вече имат сърдечно-съдово заболяване и приемат аспирин по лекарско предписание.

Още едно голямо изследване разгледало влиянието на аспирина на честотата на сърдечно-съдовите и цереброваскуларните събития при пациенти с умерен сърдечно-съдов риск, и при това непрекарали по-рано инфаркт на миокарда или инсулт на главния мозък.

Изследователите се опитали да изяснят, дали ежедневния прием на 100 мг аспирин понижава честотата на инфарктите и инсултите в сравнение с плацебо при пациенти с наличие на два до четири рискови фактора за сърдечно-съдови заболявания. Тези рискови фактори включвали повишено ниво на холестерол, тютюнопушене, хипертония, наличие на сърдечно-съдови болести в близки роднини.

При това били изключени пациентите със захарен диабет и хората с висок риск от кръвоизливи. Участниците могли да продължат да приемат препарати, снижаващи холестерола и/или високото кръвно налягане.

Изследването, в което участвали 12 546 души (жени над 60 години и мъже над 55), било проведено в Германия, Италия, Ирландия, Полша, Испания, Великобритания и САЩ от 2007 до 2016 г.

И така, според резултатите от това изследване, аспирин в денонощна доза от 100 мг не намалява дългосрочния риск от възникване на сърдечно-съдови или цебреброваскуларни събития (т. е. възникване на инфаркт или инсулт) в сравнение с плацебото. Но неговият ежедневен прием повишавал риска от стомашно-чревни кръвоизливи, въпреки че такива случаи били малко в изследването.

Въпреки това, аспиринът може да бъде полезен за пациентите с наличие на съпътстваща исхемична болест на сърцето (каквито не били включени в изследването) и в редица други ситуации.

Но масовото му назначаване на всички пациенти само с хипертония или висок холестерол може да се смята за необосновано.

При наличие в арсенала на лекарите на голям избор от съвременни хипотензивни препарати, може да се осигури по-безопасно и ефективно понижаване на рисковете от възникване на сърдечно-съдово събитие в определена част от пациентите без използване на аспирин.

Безспорно е, че все повече изследвания показват: ежедневният прием на малки дози аспирин от хора, които не страдат от сърдечно-съдови заболявания, не намалява риска от инфаркт и инсулт, а така също смъртността, при това, обаче, повишавайки риска от опасни за живота кръвоизливи.

„Резултатите от изследванията показват, че аспиринът не е средство за първична профилактика, и ако той има някакъв положителен ефект в профилактиката на инфаркта, той е много малък. От хиляда души, приемащи аспирин, инфаркт избягва само 1 човек, заявил председателят на Израелската асоциация на кардиолозите професор Дорон Загер. – И за този неголям ефект се налага да се разплащаме с риска от кръвоизливи. Едно изследване показало, че ежедневният прием на аспирин от здрави хора понижавал риска от инфаркт с 15%, но в абсолютни цифри разликата била малка. А друго изследване установило, че в групата, приемаща аспирин, инфаркт се наблюдавал в 2% от случаите, а сред приемащите плацебо – в 2,3%. При това нараснала честотата на кръвоизливите, а показателите за смъртността не се променили, така че няма причини да се използва аспирин като средство за първична профилактика”.

Всички тези данни могат да сложат край на дискусиите струва ли си да се предписва аспирин за предпазване от първи инфаркт. Според професор Загер в наше време тази цел се достига с други средства – прием на лекарства за понижаване на холестерола, отказ от тютюнопушене и физически упражнения.

Бел. ред. Аспиринът разрежда кръвта, но очевидно е необходима негова алтернатива. Боровинките съдържат антоцианини - флавоноиди, чието действие се проявява основно чрез подобряване на периферното кръвообращение. Виждате на фолиото хранителната добавка на „Лечител“ ВИЗИОБЛУ СТРОНГ с антоцианини.

Аспиринът често е назначаван като съпътстващо лечение за облекчаване на симптомите на ревматоидния артрит. На стр. 23 можете да прочетете за хранителната добавка ДЯВОЛСКИ НОКЪТ – една добра алтернатива на аспирина при такива случаи.

Владимир ЙОНЕВ
Брой: 8, 25 февруари 2021
 
 
Продукти
 
ДИАБЕТИЧНА СЕРИЯ „ДИЕТ НАТУР”
 
Колоник плюс® перила
 
Евония® Хеър Бустър
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД