в-к Лечител
в-к Лечител
 

НЕ ПО МОИ

Брой: 48, 2 декември 2021 - ЛИКОПЕНЪТ

Наши сънародници, които са християни, по-точно имат се за такива и ради широки възгледи към нещо тясно, междукрачийните разновидности на мъже, жени, мъжени, женомъже и други полове, а и за да не изостават спрямо еди що, явно или мълком подкрепят хомосексуализма. Понеже изживях от игла до кюнéц диктатурата на пролетариата, иде ми по-сгодно да турна хомосексуалиата. Пък и заменката съответства точ в точ и коч на историческата истина: изчезна обществената прослойка пролетариат, яви се обществената прослойка хомосексуалиат. Дори бойкият химн, започващ с „На крак, о парии презрени“ могъл би с едно щипване да остане в сила: „На крак, о хомита презрени“. Но да се не отплесвам стихово-мелодийно, друго е скромейшото предназначение на тия редовце: да улесня казаните християни в ролята им на подгряваща група в сексконцерта. Не знам дали те листят Библията и нали времето е пари, тук им го спестявам с бегла справка:

 Не лягай с мъж като с жена: това е мръсотия (Трета книга Мойсеева – Левит 18:22).

 Затова Бог ги предаде на срамотни страсти: жените им замениха естестевното употребление с противоестестевно; също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти едни към други и вършеха срамотии мъже на мъже, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда. А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум – да вършат онова, що не прилича (Послание на св. ап. Павла до Римляни 1:26-28).

 Ни блудници... ни прелюбодейци... ни мъжеложци... няма да наследят царството Божие (Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни 6:9-10).

 Любознателен може да научи защо и как Бог изличава от лицето на земята Содом:

 А содомските жители бяха лоши и много грешни пред Бога. (Битие 13:13).

 И рече Господ: голям е поплакът против Содом и Гомора, и грехът им е твърде тежък; ще сляза и ще видя дали постъпват тъкмо тъй, какъвто е поплакът против тях, който стига до Мене, или не; ще узная (Битие 18:20-21).

Двама ангели отиват по Негова заръка в Содом, отсядат в Лотовия дом, и:

 Още не бяха легнали да спят, и градските жители, содомци, млади и стари, целият народ от всички краища на града, заобиколиха къщата, извикаха Лота и му думаха: де са човеците, които дойдоха при тебе да нощуват? Изведи ни ги да ги познаем. Лот излезе при тях до входа, заключи вратата подире си и рече (им): братя мои, не правете зло; ето, имам две дъщери, които още мъж не са познали; по-добре тях да изведа при вас, и правете с тях каквото искате, само на тия човеци не правете нищо, понеже са дошли под покрива на къщата ми. Но те (му) казаха: дръпни се оттука. И рекоха: пришелец е, а иска да съди; сега ще постъпим с тебе по-лошо, отколкото с тях. И навалиха силно върху тоя човек, върху Лота, па се приближиха да строшат вратата. Тогава ония мъже протегнаха ръце и вкараха Лота при себе си вкъщи, па заключиха вратата (на къщата); и поразиха човеците, които бяха при вратата на къщата, от малък до голям, със слепота, тъй че те се изпомъчиха да търсят къщата. (Битие 19:4-11).

 Тогава Господ изля върху Содом и Гомора като дъжд жупел и огън от Господа от небето (Битие 19:24).

 Разковничето е в желанието да ги познаем: мъже да вършат съвокупление с мъже, и то небожители. От старозаветната случка тръгва понятието содомит. Пояснения в най-обемистия „Речник на чуждите думи в българския език“ (Българска академия на науките, 1982): Содомит – м. (нем. Sodomit) – Човек, отдаден на содомия, содомитски прил. Содомúя – ж. (нлат. Sodomia по собств. евр. Содом, библейски град, известен с развратния живот на жителите му). 1. Вид полова извратеност, като педерастия, скотоложество. 2. Разврат. Содомски прил.

Е, и? Да бъдат гонени лесбогейвете, както езичниците римляни гонели първите християни, що ли? А, не, съвсем не, даже никак не. Само напомням, че който се брои за християнин добре би било да е на ясно с неща две:

 1. Какво дума Свещеното писание по въпроса за подмяната на естествената употреба.

 2. Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия се привърже, а другия ще презре (Матей 6:24).

 Кой прочете настоящите редове, нито е малолетен, ни малоумен, още по-малко неграмотен, нека постъпва съобразно своя ум, разбирания, съвест, Вяра, не по мои.Брой: 48, 2 декември 2021
 
 
Продукти
 
Витатабс Мега В
 
Колоник плюс® перила
 
КОРДИЦЕПС
 
Lechitel.BG :::
 
Книга Лечител
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД