в-к Лечител
в-к Лечител
 

ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЙОНИ – „ВИТАМИНИТЕ” НА ВЪЗДУХА

Брой: 10, 5 март 2020 - ХРЕМАТА
В края на XVII век английските учени енциклопедисти Робърт Бойл и Робърт Хук чрез поредица забележителни и остроумни опити успели да докажат ролята на въздуха в двата уникални процеса – дишането на живите същества и горенето. През втората половина на XIX век французинът Антоан Лоран дьо Лавоазие установил, че всъщност ключова роля в тези процеси има една от съставките на въздуха – кислородът, открит неотдавна от английския пастор Джозеф Пристли и, независимо от него, от шведския химик и фармацевт Карл Шееле. Много скоро обаче учените стигнали до заключението, че освен кислород, белият дроб на човека поглъща от въздуха и „нещо друго”, което оказва съществено въздействие върху протичащите в човешкия организъм процеси. В определени случаи това въздействие е положително, благотворно, а в други отрицателно, вредно. През 1780 г. в своята книга „За електричеството на болното и здравото човешко тяло” френският физик Пиер Бертолон изказва революционната мисъл, че „всички болести имат пряка връзка с електрическото състояние на въздуха”.

Почти сто и петдесет години невероятното прозрение на французина, изпреварило далеч развитието на науката, остава без сериозно внимание в научната общност. В началото на XX век идеите на Пиер Бертолон намират продължение в Русия, където младият, едва 21-годишен биофизик Александър Чижевски я прегръща с цялото си сърце. Основополагаща идея на талантливия учен е, че еволюцията на живите организми на нашата планета, в т.ч. и на човека, е протекла в атмосфера, наситена с електричество, ето защо напълно вероятно е те да разполагат с развити механизми за взаимодействие с електрически натоварените частици в нея, както и да изпитват влияние от тях. Тази мисъл намира бляскаво потвърждение в поставените от него експерименти, в които са получени удивителни резултати. В тези експерименти Чижевски по категоричен начин

доказва, че отрицателните йони стимулират жизнените процеси

и оказват благотворно въздействие върху живите организми, докато положителните оказват негативно въздействие – понижават жизнения им тонус и дори могат да доведат до тяхната гибел.

Изследванията на Александър Чижевски разкриват нови хоризонти пред науката и показват за пореден път колко тясна е връзката на човешкия организъм със средата на обитаване. Връзка, която е генетично закодирана в него. За жалост, талантливият учен попада в месомелачката, действаща безмилостно в СССР преди и по време на Втората световна война, преследваща и наказваща безмилостно „враговете на народа”. След скалъпено обвинение Чижевски прекарва осем години в трудов лагер в далечен Урал, след което – принудително заточение в Казахстан. Реабилитиран е посмъртно.

Последвалите изследвания недвусмислено доказват, че йоните на въздуха (аеройоните) оказват съществено влияние върху функционирането на нервната система, кръвното налягане, обмяната на веществата, телесната температура, кръвотворния апарат, съдържанието на кръвна захар и пр. Повече от очевидно е, че аеройоните въздействат на основни физико-химични процеси, протичащи в човешкия организъм.

В основната си част аеройоните се образуват в атмосферата под действието на присъстващите в нея радиоактивни изотопи на радия и тория, гама-лъчите на съединенията на радия, съдържащи се в почвения слой и скалите, слънчевата радиация, космическите лъчи, електричните разряди в атмосферата, движенията на големи водни маси (водопади, морски прибой, морски бури), триенето на твърди частици (пясък, прах, лед), множеството химични реакции, протичащи в атмосферата и почвата, и т.н.  Всъщност, аеройоните са газообразни атоми или молекули, които са се сдобили, или изгубили един или повече електрони. Устойчиви отрицателни аеройони могат да образуват главно кислородната молекула и озонът, но също така въглеродният атом, азотният диоксид, серният диоксид, въглеродният диоксид, водната молекула, хлорът и т.н. Безспорно, химичният състав на отрицателните аеройони зависи от състава на въздушната среда.

Положителните аеройони се образуват главно от молекулите на въглеродния диоксид и азота

Подвижността на отрицателните аеройони е около сто пъти по-голяма от тази на положителните, а техният „живот” – около 60 секунди (в чист въздух – до 100 секунди).

Съдържанието на аеройони, както и тяхното съотношение в природата и в жилищните помещения, е коренно различно. Животът на съвременния, урбанизиран човек протича в обкръжението на огромен брой източници и приемници на електровълни – мобилни телефони, компютри, таблети, радио- и телевизионни апарати, хладилници, фризери, микровълнови печки, сешоари, аспиратори, високоволтни линии, трамваи, електромобили, всевъзможни електрически инструменти и т.н., и т.н., генериращи огромно количество положителни аеройони, които оказват пагубно въздействие върху човешкия организъм. Редица изследвания през последните години убедително доказват, че продължителното съществуване в среда, богата на положителни йони, води до раздразнителност, понижение на вниманието и способността за концентрирация, отслабване на паметта и имунитета, главоболие, хрема и пр. Смята се, че положителните йони са съществена причина за  сърдечно-съдовите заболявания, както и за

„болестта на века” – нервното изтощение

В затворените помещения, в които пребивават повече хора, нивото на отрицателните аеройони достига застрашигелно ниски нива – 20-50/куб.см., докато това на положителните нараства чувствително. С 1 куб.см. издишван от белия дроб въздух се отделят 300 хиляди положителни йони! Всъщност, човекът е попаднал в доброволен плен на положителните аеройони още тогава, когато е построил първото си жилище, в което се е изолирал от живителния въздух на околната среда и по същество е влязъл в жесток конфликт със собствената си природа. Около 90% от времето си жителите на градовете прекарват в затворените помещения на зданията, в резултат на което постепенно губят своите витални сили, заболяват, стареят бързо и умират преждевременно.

Изключително богат на отрицателни йони е въздухът около водопадите (до 50 хиляди/куб.см.), планинският (8-12 хиляди/куб.см.), морският (4 хиляди/куб.см.),  както и този след буря (1,5-4 хиляди/ куб.см.). Само

20-минутен престой в среда с високо съдържание на отрицателни йони има чудодейно въздействие

върху човешкия организъм, извиквайки неочакван и мощен прилив на жизнена енергия, оптимизъм и отлично разположение на духа. Още древногръцкият лекар Хипократ за лечение на множество заболявания препоръчвал... разходка край морето или в планината.

Положителните йони стимулират свръхпроизводството на невротрансмитера серотонин, което се проявява с тахикардия, повишено кръвно налягане, спазъм на бронхите, включително до астматичен пристъп, засилена чревна перисталтика, както и с повишена агресивност. Регулирайки нивото на този важен невротрансмитер, отрицателните йони премахват изброените негативни ефекти.

В промишлените градове съдържанието на прахови частици, които са заредени положително, нерядко достига умопомрачително високи стойности – няколко милиона/куб.см! Те буквално „изяждат” отрицателните йони в атмосферата, поради което жителите на такива градове постоянно се оплакват от отпадналост, главоболие, нервно напрежение, лошо храносмилане, високо кръвно налягане, сривове в когнитивните функции и пр. Земното магнитно поле влияе съществено на миграцията на аеройоните в атмосферата – положителните се привличат към земната повърхност, а отрицателните се отблъскват от нея. Ветровете, бурите и другите метеорологични процеси в атмосферата също влияят на съдържанието и съотношението на аеройоните, което се отразява съществено на жизнения тонус на хората.

Неотдавна японски учени, професорите Кендзи Тадзава и Нобору Хируито, установиха, че под влияние на отрицателните йони човешкият организъм синтезира убиквинол – мощен антиоксидант, който участва активно в синтезата на аденозинтрифосфата (АТФ) – главния енергиен източник в човешкото тяло. Това обяснява подема в жизнения и психическия тонус на човека в тази среда. Оказа се, че убиквинолът е близък родственик на друго магическо вещество в човешкия организъм – коензим Q10. Според японските учени убиквинолът участва активно в антирадикаловата защита на организма и оказва мощно антиканцерогенно и кардиопротекторно действие. (Бел. ред. На тази страница виждате Убикапс® - убиквинол. На стр. 23 ви очаква и талон за намаление.) Още през 1931 година французинът Ф. Влес установява, че отрицателните аеройони намаляват около десет пъти вероятността от спонтанното развитие на тумори в опитни животни.

В търговската мрежа могат да се открият множество генератори на отрицателни йони – както битови, така и под формата на бижутерийни аксесоари. Но далеч по-благотворно на човешкия организъм се отразява пребиваването в планината, край планинските водопади, реки и езера, както и край морето. 

 Доц. д-р Димитър ПОПОВ


 Брой: 10, 5 март 2020
 
 
Продукти
 
Хормонален баланс за жени
 
Витатабс®D10 джуниър
 
ТИКВЕНО СЕМЕ
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД