в-к Лечител
в-к Лечител
 

БЕЛИЯТ ТРЪН ЗАЩИТАВА ОТ ПАСИВНО ПУШЕНЕ

Брой: 15, 15 април 2021 - Астаксантинът

По данни на Центровете за контрол и профилактика на заболяванията в САЩ (CDC) „не съществува безопасно ниво на пасивно въздействие на тютюневия дим, дори карткотрайното въздействие може да бъде вредно за здравето”.

Фактически, пасивното пушене било определено като канцероген от Агенцията за охрана на околната среда в САЩ и Националната токсологична програма (NTP).

Вторичният цигарен дим съдържа дълъг списък от опасни отровни химически вещества и газове, в това число въглероден оксид, бутан, водороден цианид, амоняк и толуол. В него има още арсен, олово и кадмий.

Когато непушачите се подлагат на въздействието на вторичен дим, те също пушат, тъй като вдишват много от същите тези предизвикващи рак химически вещества, които попадат в дробовете и на самите пушачи.

Примерно 2 500 000 непушачи са умрели от проблеми със здравето, предизвикани от пасивно пушене между 1964 и 2019 г. Това са 2,5 милиона непушачи, изгубили живота си поради вредния навик на други хора.

Но, несъмнено, пушенето и неговият пасивен вариант са най-опасният рисков фактор за развитие на хронична обструктивна болест на белите дробове.

В САЩ ХОББ е третата по значение причина за смърт от болести. В целия свят от това заболяване ежегодно умират около 3 милиона души, което е примерно два пъти повече, отколкото от белодробен рак.

Цигареният дим, съдържащ хиляди токсични съединения и химикали, предизвиква възпаление и увреждане на дихателните пътища. Въпреки че симптомите на ХОББ могат да се лекуват, малко може да се направи, за да се намали предизвиканото от дима възпаление на белите дробове и да се предотвратят измененията, свързани с хроничната обструктивна болест на белите дробове.

Няколко изследвания показали, че силимаринът, съединение, получено от растението бял трън, притежава защитни свойства, които могат да помогнат за намаляване на възпалителните реакции, предизвикани от пушенето, а така също да предотвратят възпаление на дихателните пътища, свързано с ХОББ.

Както посочили изследователите, тази информация е важна за 12% от американците над 65 години, които все още пушат, независимо от известните рискове, а така също за милиони хора, чието здраве е заплашено от въздействието на вторичния дим.

Изследвания показали, че пасивното пушене повишава риска от възникване на белодробен рак, сърдечни пристъпи, инсулт, депресия и слабост, които увеличават риска от ранна смърт. Животът редом с пушач може да увеличи риска от белодробен рак с цели 30%. В действителност, повече от 20% от хората с ХОББ не пушат.

Как силимаринът може да помогне за защита от ХОББ?

Силимаринът и неговият основен компонент, силибинин, са най-важните биологично активни съставки в белия трън. Екстрактите от бял трън се използват повече от 2000 години в качеството на традиционна терапия при чернодробни заболявания. Причината, поради която съставките в силимарина са полезни при болести на черния дроб, в значителна степен е обусловена от неговата способност да се бори с химическия стрес и възпалението, което допринася за развитие на чернодробни заболявания, такива като неалкохолната мастна болест на черния дроб, цирозата и някои видове хепатит.

Неотдавна учените започнали да проучват противовъзпалителните свойства на силимарина и при други заболявания, разширявайки сферата на потенциално използване на това древно лекарство. Тези изследвания установили мощна способност на силимарина да се бори с причините за ХОББ, предизвикани от пушенето.

В едно изследване учените подложили мишки на въздействието на цигарен дим в продължение на четири седмици. Независимо от това, че четири седмици са много по-малко, отколкото времето на въздействие, което изпитват повечето възрастни пациенти с ХОББ, това ограничено въздействие на дима все едно предизвикало силно възпаление в мишките. Но когато животните били предварително обработвани със силимарин, всички възпалителни изменения, предизвикани от цигарения дим, рязко намалявали. Наблюдавано било също снижаване на секрецията на противовъзпалителни сигнални молекули (цитокини), такива като TNF-алфа и IL-8 (интерлевкин 8).

Освен това, по-високата доза силимарин предотвратявала намалението на един от защитните ензими на организма, наречен супероксидисмутаза (SOD), предизвиквано от цигарения дим. Учените определили това като „мощна демонстрация на естествените лечебни свойства на силимарина”

При друго изследване били използвани човешки бронхиални клетки в култура, за да се изясни, как силимаринът дава такива поразителни противовъзпалителни предимства. Учените установили, че силимаринът намалява секрецията на възпалителните цитокини, предизвиквана от цигарения дим, чрез модулиране на сигналния път, представляващ по същество естествена клетъчна система за реакция на стреса, предизвикващ възпаление.

Тези противовъзпалителни ефекти на силимарина били толкова впечатляващи, че изследователите предположили, че това съединение може да бъде „идеално средство” за лечение на възпалителни белодробни заболявания, такива като ХОББ.

Изследване, публикувано през 2017 г., също дало поводи за оптимизъм. То не само потвърдило способността на силимарина да намалява възпалението в бронхите, но и открило, че той намалява щетите, причинявани от възпалението.

Според учените резултатите от проведените изследвания демонстрират, че терапията със силимарин може да намали опасните за живота белези в белите дробове на пушачите, които нарушават сериозно нормалната въздушна обмяна. Това в крайна сметка прави дишането толкова трудно, че пострадалите често изпитват проблеми дори с говоренето, храненето или пиенето.

Бел. ред. На следващата страница в рубриката „Медицински речник“ ще имате възможността да прочетете как може да се откажете от вредния навик и защо е особено важна тази стъпка при онкопациентите. А на стр. 23 ще откриете информация и талон за намаление на Ливерин® - екстракт от бял трън.

 Симеон НИКОЛОВ

 Брой: 15, 15 април 2021
 
 
Продукти
 
ДЯВОЛСКИ НОКЪТ
 
БРОКОЛИ
 
МЕЙТАКЕ
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД