в-к Лечител
в-к Лечител
 

Здравето на българите се е подобрило?

Брой: 52, 28 декември 2017 - ЩАСТЛИВА 2018
Бяха изнесени данни от обзорно изследване на Световната здравна организация (СЗО) за България - „Обзор на състоянието на здравеопазването и благосъстоянието на населението“, в което е направено сравнение с 53 държави от европейския регион и 13-те страни, присъединили се към ЕС след 2004 г.
Анализът на СЗО за България сочи, че страната ни е постигнала значителен прогрес по здравния статус на населението по редица здравни показатели през последните десетилетия. Положителното е, че детската смъртност у нас драстично е намаляла -  наполовина, през последните години. Тенденция към намаляване има и при смъртността при новородените и родилките.
Средната продължителност на живота се е увеличила - за мъжете стига до 71,4 г. и 78,7 г. за жените през 2013 г.,
но трябва да догонваме останалите страните в ЕС. Добрата новина е, че са се увеличили годините, прекарани в добро здраве – до 63,8 г. при мъжете и 69,2 г.
при жените, обясни д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор по време на пресконференция, дадена за медиите в Министерството на здравеопазването.
Разпространението и смъртността по заболявания на органите на кръвообращението в България е над средната за страните от Европейския съюз (ЕС) и за новоприсъединилите се държави  - членки на общността. Много по-високо е разпространението на двата вредни навика – тютюнопушене и употреба на алкохол. Изключително висок е и делът на собствените средства, изразходвани от домакинствата за здраве – от 2000 г. насам делът на личните разходи за здраве се е увеличил с 13% и сега едно домакинство отделя 44,2% от общите разходи за здравеопазване. „Неприемливо е хората да бъдат бедни вследствие на лошо здраве. Необходим е мултисекторен подход  - държавата да обърне специално внимание на високите нива на тютюнопушене и на консумацията на алкохол в страната, на затлъстяването и на нарастващата финансова тежест от незаразни заболявания и на високите нива на доплащане от страна на пациентите“, коментира Скендер Сила, ръководител на офиса на СЗО за България.
Данните сочат, че продължава обезпокоителната тенденция младите хора на възраст до 14 години да са по-малко и населението у нас да застарява – приблизително 20% от българите са на възраст над 65 г. Най-много ни разболяват хронични неинфекциозни болести като рак, диабет и ХОББ, т.нар. болест на пушачите. Тенденцията и при тях в последните години е да намаляват.
В заключението се посочва, че чрез своята здравна политика, стратегия и приоритети България цели да гарантира на своите граждани здравно благополучие и високо качество на живот, пише в доклада на СЗО. „Този обзор, който направихме, бе изпълнен успешно благодарение на ангажиментите, които българската страна пое и изпълни. Това е доказателствен материал, на основание на който ще се изготвят политиките на България в областта на здравеопазването“, посочи д-р Клаудия Щайн от регионалния офис за Европа на Световната здравна организация.

Тони МИЛЧЕВА


Брой: 52, 28 декември 2017
 
 
Продукти
 
РЕМАСАН® (REMASAN)
 
Глюко Баланс + хром
 
Фосфохолин Актив Мемори
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД