в-к Лечител
в-к Лечител
 

Одобряват лекарство срещу Алцхаймер въпреки сериозни възражения

Брой: 25, 24 юни 2021 - ЕНЬОВДЕН
Адуканумаб, или Aduhelm, е първото ново лекарство за Алцхаймер от 18 години насам и първото, което атакува болестния процес. Но според някои специалисти няма достатъчно доказателства, че може да влияе върху когнитивните симптоми.

Агенцията по храните и лекарствата (FDA) в САЩ одобри първия нов медикамент за болестта на Алцхаймер от близо две десетилетия насам – спорно решение, което беше взето въпреки противопоставянето от страна на независимия консултативен комитет на Агенцията и някои специалисти по Алцхаймер, според които няма достатъчно доказателства, че медикаментът може да помага на пациентите.

Адуканумаб, който ще носи търговското име Aduhelm, е ежемесечна интравенозна инфузия (вливане), предназначена да забавя когнитивния спад при хора с леки проблеми с паметта и мисленето. Това е първият одобрен лек за атакуване на болестния процес на Алцхаймер, а не просто за повлияване на дементните симптоми.

Производителят му Biogen обяви, че

препоръчителната цена на дребно ще е 56 000 долара годишно

В допълнение най-вероятно ще има десетки хиляди долари разходи за диагностично тестване и образно изследване на мозъка.

Признавайки, че клиничните изпитвания на медикамента не са дали пълни доказателства за демонстриране на ефективност, FDA одобри използването му, но изиска от Biogen да проведе ново клинично изпитване. Ако новото изпитване, което се води Фаза IV, не успее да покаже, че лекарството е ефективно, Агенцията може (но не е задължена) да анулира одобрението му.

Около 6 млн. души в САЩ и приблизително 30 млн. в света имат Алцхаймер – брой, за който се очаква да се удвои до 2050 година. В момента пет медикамента, одобрени в Съединените щати, могат да забавят когнитивния спад с няколко месеца в различни стадии на болестта.

Пациентски групи пламенно лобираха за одобрение поради ограничения брой на терапиите за инвалидизиращото състояние. Някои други лекарства, върху които се провеждат клинични изпитвания, са по-обещаващи, но най-вероятно ги делят още три или четири години от евентуално одобрение.

Консултативният комитет на FDA, заедно с независима експертна група и няколко изтъкнати специалисти – в това число лекари, участвали в изпитванията на адуканумаб, казаха, че

данните пораждат съществени съмнения относно ефективността на медикамента

 Те заявиха също, че дори той да може да забави когнитивния спад при някои пациенти, ползата, предполагана от доказателствата, би била толкова слаба, че не би превишила риска от оток или кървене в мозъка, които лекарството е причинило при изпитванията.

„Данните, включени в заявлението на кандидата, бяха изключително сложни и оставяха след себе си несигурност относно клиничната полза“, написа на уебсайта на Агенцията директорът на нейния Център за оценка и изследване на медикаменти, д-р Патриция Кавазони.

Но, каза тя, Агенцията е решила да одобри лекарството посредством така наречената програма за „ускорено одобрение“, която е предназначена да „осигури по-ранен достъп до потенциално ценни терапии за пациенти с тежки заболявания, при които има незадоволена потребност и когато има очаквания за клинична полза въпреки известна остатъчна несигурност относно тази полза.“

Мишел Вунацос, изпълнителният директор на Biogen, приветства одобрението и каза в изявление: „Ангажираме се да споделяме своите бъдещи прозрения за Aduhelm с научната общественост с постъпването на повече данни от действителната употреба на това лекарство.“

Акциите на компанията скочиха с 38%, добавяйки 16 млрд. долара към нейната пазарна стойност. Тези на други компании, които разработват медикаменти срещу Алцхаймер, също се покачиха.

Макар че клиничните изпитвания бяха проведени върху определени групи пациенти – тези с леко когнитивно нарушение или ранен стадий на Алцхаймер, в чийто мозък има по-високи от нормалните нива на амилоид, етикетът на FDA за медикамента не съдържа никакви подобни ограничения. В него просто се казва, че той е „за лечение на болестта на Алцхаймер“.

През 2012 година Агенцията отмени одобрението си за медикамента Avastin като средство за лечение на рака на гърдата, след като допълнителните изпитвания не показаха достатъчна полза. Но някои други антиракови лекарства запазиха одобрението си, макар че допълнителните изследвания не потвърдиха ползата от тях. В миналото FDA беше критикувана и за това, че не следи за провеждането на последващите изпитвания.

Провеждането на изпитванията за Алцхаймер и бездруго е предизвикателство, защото често е трудно да бъдат набрани достатъчно участници. Понеже състоянието може да напредва много бавно, изпитванията трябва да бъдат мащабни и да продължават много месеци, за да може да се види дали едно лекарство забавя когнитивния спад.

Няколко експерти изразиха скептицизъм, че Biogen би успял да набере голям брой участници в Съединените щати след пускането на лекарството в продажба, защото пациентите, които могат да получат медикамента от лекарите си, често не желаят да поемат риска да получат плацебо при клиничното изпитване.

„Веднъж щом продуктът бъде одобрен, котката излиза от торбата, а конят отива в реката – каза д-р Дж. Кейлъб Елигзандър, член на консултативния комитет на FDA, който е специалист по вътрешни болести, епидемиолог и експерт по лекарствена безопасност и ефективност в Училището за обществено здравеопазване „Блумбърг“ при университета „Джонс Хопкинс“. - Няма начин да се върне възможността да разберем дали продуктът наистина работи или не, след като одобрението вече е получено.“

 

Aduhelm е моноклонално антитяло, което атакува протеин – амилоид, който образува плаки в мозъка на пациентите с Алцхаймер и се смята за биомаркер за болестта. Едно нещо, за което критиците и поддръжниците на одобрението са съгласни помежду си, е че медикаментът съществено понижава нивата на амилоида. FDA обяви, че ефектът му върху биомаркера го квалифицира за програмата за ускорено одобрение.

При все това намаляването на амилоида не е същото като забавянето на дементните симптоми. В течение на повече от две десетилетия клинични изпитвания голям брой понижаващи амилоида лекарства не са успявали да повлияят на симптомите, което според някои специалисти прави изключително важно данните за адуканумаб да бъдат убедителни.

 

„Макар че данните за Aduhelm са сложни по отношение на клиничните му ползи, FDA определи, че има съществени доказателства, че той намалява бета-амилоидните плаки в мозъка и че това намаляване е доста вероятно да предсказва важни ползи за пациентите“, написа още д-р Кавазони на уебсайта на Агенцията.

От Biogen казват, че медикаментът дава дългоочаквана подкрепа на теорията, че атакуването на амилоида може да помогне, ако това стане достатъчно рано. Според поддръжниците на одобрението също така е възможно ранното прочистване на амилоида да помогне за обуздаването на болестта по-нататък, предлагайки и допълнителни ползи отвъд леко забавения ранен спад. Но специалистите по Алцхаймер отбелязват, че това предположение е абсолютно непроверено.

В центъра на разногласията за медикамента стоят две изпитвания от трета фаза,

които бяха взаимно противоречиви: eдното предположи, че лекарството леко забавя когнитивния спад, докато другото не показа никаква полза. И двете бяха прекратени преждевременно от комисия за надзор на данните, според която от медикамента очевидно не се наблюдаваше полза. Поради тази причина над една трета от 3285-те участници в тези изпитвания така и не успяха да ги завършат.

По-късно от Biogen казаха, че са анализирали допълнителни данни и са стигнали до заключението, че при едно от изпитванията висока доза можела да забави когнитивния спад с 22%, или с около 4 месеца в рамките на година и половина. При първоначалните измервания изглеждаше, че високата доза забавя спада с 0,39 точки по 18-точкова скала, оценяваща паметта, уменията за решаване на проблеми и функцията. По-ниска доза при това изпитване и високи и ниски дози при другото изпитване не демонстрираха статистически значима полза в сравнение с плацебо.

„Има толкова малко доказателства за ефективност – каза д-р Лон Шнайдер, директор на Центъра за Алцхаймер при Южнокалифорнийския университет, който помагал за провеждането на едно от изпитванията на адуканумаб. - Не знам какво се хареса на FDA тук.“

Рисковете при адуканумаб

включват мозъчен оток или кървене, получени от около 40% от участниците в третата фаза на изпитването, които приемали високата доза. Повечето или нямали симптоми, или страдали от главоболие, замаяност или гадене. Но тези ефекти накарали 6% от получаващите висока доза да се откажат. Никой от участниците в третата фаза не умрял от ефектите, но един участник в изпитването за безопасност починал.

Подобни странични ефекти са възниквали и при изпитвания на предишни понижаващи амилоида лекарства, но докторите ги смятат за контролируеми, ако пациентът се преглежда редовно чрез образни изследвания на мозъка. При все това дори поддръжниците на одобрението казаха, че провеждането на такова проследяване е по-трудно извън внимателно контролирания режим на изпитването.

„Това ще е проблем, когато се прилага по-широко, извън рамките на клинично изпитване – казва д-р Стивън Салоуей, директор на неврологията и Програмата за паметта и стареенето в болницата „Бътлър“ в Провидънс, Роуд Айлънд.

Biogen очаква да пусне медикамента на пазара бързо, като се очаква той да се прилага в повече от 600 центъра в страната. Клиниките за пациенти с когнитивни проблеми трескаво се подготвят, предвиждайки наплив от желаещи да се възползват от новото лекарство.

Няколко лекари специалисти по Алцхаймер, които смятат, че основанията за одобряване на адуканумаб са твърде слаби, казват, че сега ще се чувстват морално задължени да го осигурят на пациентите. Според тях много болни, дори когато чуят за проблемните доказателства, биха опитали медикамента, защото ще приемат, че е имало убедителна причина да получи одобрение от FDA.

“Аз водих този разговор с действителен пациент, който много се интересуваше от него – казва д-р Дейвид Кнопман, клиничен невролог от клиниката „Мейо“ и главен изследовател на един от центровете, в които е проведено едното изпитване, който е съавтор на статия, твърдяща, че доказателствата са били недостатъчни за демонстриране на полза. - Аз представих данните на пациентката и нейния съпруг, и те не чуха и дума от това, което казах относно опасенията си. Всичко, което чуха, е че би могло да има полза.“

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА

Скъпи читатели, намерихме за удачно именно тук да припомним кратки откъси от статията на Атанас Цонков - „Коя е първопричината за Алцхаймер?“ (бр. 4 от 2011 г.)
„В края на 2010 г. важна новина привлече вниманието на медицинската общност и на много други хора. Учени от САЩ са открили, че болестта на Алцхаймер се появява не защото хората произвеждат в излишък един протеин, а защото не могат да го изхвърлят.
Резултатите от изследването на екипа от университета „Джордж Вашингтон” в Сейнт Луис ще помогнат да бъде намерено обяснение за натрупването на бета-амилоидните плаки. Очаква се на негова основа фармацевтичните компании да разработят нови ефикасни лекарства.
Страдащите от болестта на Алцхаймер имат от 100 до 1000 пъти повече амилоид в мозъка си.
***
В научната медицина се цитират десетки рискови фактори за възникване на Алцхаймеровия синдром и други подобни дементивни състояния.
Засега няма установена и общоприета една-единствена причина за развитието на „алцхаймеровата болест“. Изброяват се множество етиологични първопричинители като интоксикация с тежки метали, най-вече алуминий (особено при хемодиализно лечение), черепно-мозъчни травми, наследствени гени и пр.
***
През 2005 г., с помощта на създадения от него Комплексен метод за оптимално диагностиране, медицинският консултант на в. „Лечител” Атанас ЦОНКОВ установи, че състоянието, определяно като „болест на Алцхаймер“ (по-правилно е да се казва „синдром на Алцхаймер“), се предизвиква най-често от неидентифицирани хронични инфекции и преди всичко от Лаймската бактериална инфекция Борелия бургдорфери.
***
Цялата статия може да прочетете и в сайта на „Лечител“ на секция ОРИГИНАЛИ или директно да използвате линка https://www.lechitel.bg/lechitel/data/File/Alchaimer_Prichina.pdf.
Забележете, драги читатели, че американските учени не са установили кой е причинителят на амилоидните плаки, за които се приема, че причиняват... Алцхаймер! Тези изследователи са стигнали само до извода, че боледуването настъпва поради неспособността на тялото да се самоочиства от плаките.
Учените се канят тепърва да намерят „обяснение за натрупването на бета-амилоидни плаки” и въз основа на това несъстояло се още „обяснение” фармацията да разработи нови, ефикасни лекарства (?!).
***
И ТЕЗИ ПЛАКИ СЕ ПРИЧИНЯВАТ НАЙ-ЧЕСТО ОТ ХРОНИЧНИ ИНФЕКЦИИ И НАЙ-ВЕЧЕ ОТ ХРОНИЧНАТА ЛАЙМСКА ИНФЕКЦИЯ, за която във в. „Лечител” сме писали неведнъж - по-подробно и по-вярно, отколкото в което и да било медицинско издание по света!
За жалост и американските изследователи, и българските им колеги очевидно не четат вестник „Лечител” или пък се водят от неизвестни, но явно немедицински съображения, за да не поемат подадената им съвсем безкористно ръка.
Нито пък се забелязва някакъв опит да опровергаят моите аргументирани твърдения...?! Изглежда, че здравето на болния от Алцхаймер не е най-важната им цел! И продължават да практикуват „наука” заради самата „наука” или заради нещо друго, твърде далечно на медицината...“
И до днес, 11 години по-късно, първопричината за Алцхаймер не е установена от официалната медицина, но се произвеждат нови, опасни и прескъпи „лекарства“, които се борят с тази неоткрита първопричина...
Изводите оставяме на Вас!

 

Превод от английски

Нели АЛЕКСАНДРОВА


Брой: 25, 24 юни 2021
 
 
Продукти
 
БЕТУЛИК (BETULIC)
 
МуудМедикс™
 
Околоочен гел с Ройбос
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД