в-к Лечител
в-к Лечител
 

Експанзията на соята в Бразилия е свързана с увеличаване на смъртните случаи от левкемия при невръстните

Брой: 51, 21 декември 2023 - КОЛЕДА И САМОТАТА
През последните десетилетия Бразилия стана водещият производител на соя в света, както и водещият потребител на пестициди. Въпреки тревогите относно последиците за общественото здраве, не се знае много за ефектите от излагането на пестициди при населението като цяло. Ново изследване на Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн в сътрудничество с Денвърския университет и Университета на Уисконсин-Медисън разглежда как разширяването на производството на соя и увеличената употреба на пестициди в бразилските природни зони Серадо и Амазония са свързани с увеличена детска смъртност вследствие на рак.

„Районът на бразилска Амазония е в процес на преход от нискодобивно производство на едър рогат добитък към засилено отглеждане на соя с висока употреба на пестициди и хербициди. Експанзията настъпи наистина бързо и изглежда усилията за образоване и обучение на прилагащите пестицидите специалисти не съответстваха на ръста в употребата на тези химикали. Когато не се използват правилно, има последици за здравето“, казва Марин Скидмор, асистент в Катедрата по селскостопанска и потребителска икономика на Колежа по селскостопански, потребителски и екологични науки (ACES) на Университета на Илинойс. Тя е водещ автор на доклада, който беше публикуван в PNAS, списанието на американската Национална академия на науките.
„По време на този преход имаше документирани случаи на отравяне с пестициди на земеделски работници и доказателства за химикали в кръвта и урината на неземеделски работници от околните общности – отбелязва Скидмор. – Това показва, че въвеждането се е случило по потенциално опасен начин, който е оставял хората изложени.“
Учените изследваха последиците за общественото здраве от излагането на пестициди, фокусирайки вниманието си върху децата като най-уязвима група. По-специално те разгледаха смъртните случаи от остра лимфобластна левкемия (ALL), най-разпространения рак на кръвта в детска възраст.
Изследването се базирало на данни за здравните изходи, използването на земята, повърхностните води и населението в природните зони Амазония и Серадо. Извадката се състояла предимно от райони, които се класифицират като „селски“ и имат минимум 25% земеделска площ.
Производството на соя в Серадо се е утроило от 2000 до 2019 година, а в Амазония се е увеличило 20 пъти – от 0,25 на 5 милиона хектара. Употребата на пестициди в изследвания регион е нараснала от 3 до 10 пъти през този период. Бразилските фермери, отглеждащи соя, прилагат пестициди в 2,3 по-големи дози на хектар в сравнение със Съединените щати.
„Нашите резултати показват съществена връзка между бразилската соева експанзия и броя на децата, умиращи от ALL в региона – подчертава Скидмор. – Те предполагат, че около половината от смъртните случаи от левкемия при деца в рамките на 10-годишен период може да са свързани с интензификацията на земеделието и излагането на пестициди.“
Скидмор и колегите й демонстрират, че всеки 10% увеличение на производството на соя са свързани с допълнителни 0,4 смъртни случая от ALL при деца под 5 години и допълнителни 0,21 смъртни случая при деца под 10 години на 10 000 души население. Общо екипът изчислява, че 123 деца под 10-годишна възраст са починали от ALL във връзка с излагане на пестициди между 2008 и 2019 година, от общо 226 докладвани смъртни случая от ALL за този период.

...

Цялата статия може да прочетете във в. Лечител

Превод от английски
Дима КОЛАРОВАБрой: 51, 21 декември 2023
 
 
Продукти
 
ДИНАФОРС® (DYNAFORCE)
 
МАКА органик (Organic Maca)
 
Витатабс Мега В
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД