в-к Лечител
в-к Лечител
 

ПЕТ/КТ скенерът – бъдещето на туморните изследвания

Брой: 52, 28 декември 2023 - НОВА ГОДИНА – НОВ КЪСМЕТ
Д-р Георги ГАЙДАРОВ е завършил с отличие Медицински университет – София, випуск 2020 г. Работи като специализант в Клиника по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска“ от месец май 2021 г., а  преди това, като студент в 6-ти курс, полага доброволен стаж в клиниката. Освен работата в КНМ е асистент и докторант към Катедрата по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на МУ – София.

ПЕТ/КТ скенерът е определен през последните години като най-надеждното средство за диагностика. При какви диагнози за потвърждаване или стадиране най-често се назначава?

– ПЕТ/КТ е целотелесно изследване, намиращо широко приложение при почти всички видове злокачествени солидни тумори, както и при редица хематологични заболявания. Основните индикации за провеждането му са предтерапевтично стадиране на заболяването след проведена биопсия, проследяване ефекта от системна или локална терапия, диагностика на рецидиви при покачване на туморните маркери след радикално лечение, търсене на първичното огнище при установена метастатична болест и определяне място за биопсия. Освен при онкоболни ПЕТ/КТ има приложение и при някои заболявания в неврологията – например пациенти с епилепсия и болест на Алцхаймер, в кардиологията – за оценка на виталния миокард при пациенти с исхемична болест на сърцето или при клинични съмнения за инфекциозен ендокардит, особено след клапно протезиране или имплантация на пейсмейкър. ПЕТ/КТ се прилага и при неясно фебрилно състояние, свързано с инфекциозни или възпалителни процеси, които не могат да се идентифицират с конвенционалните образнодиагностични методи.

• Има ли състояния или хронични заболявания, които налагат ограничаването на този диагностичен метод?

– Основното противопоказание за провеждане на ПЕТ/КТ е бременността. Жени, които кърмят, могат да се подложат на изследване, но трябва да преустановят кърменето в рамките на един ден. ПЕТ/КТ може да се прилага и понякога е единствена алтернатива при пациенти с противопоказания за приложение на рентгенови интравенозни контрастни вещества, например поради алергия или хронична бъбречна недостатъчност. Пациентите с клаустрофобия обикновено имат притеснения преди изследването, но го понасят безпроблемно, като скенирането трае само 10-12 мин.

При този тип образна диагностика пациентите твърде често се страхуват от страничните ефекти. Бихте ли обяснили кои са най-честите нежелани ефекти и до колко болните имат основание за притеснение?

– Изследването е безопасно за пациентите и не води до субективни оплаквания. Всяка партида от радиофармацевтиците, с които работим, преминава през множество тестове за контрол на качеството, което гарантира тяхната безопасност, а описаните в литературата странични реакции след ПЕТ/КТ-изследване като алергични прояви са изключително редки, по скоро изключение. През нашата клиника преминават стотици пациенти всеки месец и до момента не сме наблюдавали такива странични реакции. Ползите от изследването при наличие на съответните индикации многократно надвишават рисковете, поради което то е утвърден метод за диагностика не само при възрастни, но и при деца с онкохематологични заболявания. В допълнение, в голяма част от случаите провеждането на ПЕТ/КТ може да спести на пациента множество други ненужни инвазивни диагностични манипулации.

След провеждане на изследването трябва ли да се спазват някакви правила за безопасност, касаещи здравето на близките или обкръжението на пациента?

– Полуживотът на радиофармацевтиците, които прилагаме при ПЕТ/КТ-диагностиката, е кратък и тяхната активност спада почти напълно в рамките на 10-12 часа след изследването. В този период пациентите могат да извършват ежедневните си задължения, но се препоръчва да избягват контакт с бременни жени и малки деца, въпреки че дозата на облъчване е много ниска.

На какъв интервал от време може да се прилага ПЕТ/КТ скенер?

– Оптималният интервал на провеждане на изследването се определя индивидуално за всеки пациент в зависимост от стадия на заболяването и етапа на провежданото лечение, стойността на туморните маркери, клиничната симптоматика и евентуално данни от други образни или лабораторни изследвания, като в повечето случаи варира от 3-6 месеца до 1-2 години. Обикновено този интервал е по-кратък в началния период на лечение след поставяне на диагнозата, а след приключване на терапията, в рамките на последващо активно наблюдение, пациентите се проследяват с ПЕТ/КТ на по-големи интервали.

Интервюто взе
Мартина ЗИНОВИЕВА

 Брой: 52, 28 декември 2023
 
 
Продукти
 
ПИМАКС С+БИОТИН (PIIMAX C+BIOTIN)
 
Урисан® Проста
 
ЕХИНАМАКС® (ECHINAMAX)
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД