в-к Лечител
в-к Лечител
 

Ако единият съпруг е с болно сърце, в риск е и другият

Брой: 39, 28 септември 2023 - Особености на вкуса
Твърдението, че е голяма вероятността партньорите на мъже или жени със сърдечно-съдови заболявания също да развият такъв здравен проблем, е докладвано от китайски учени на научна конференция на Американската колегия на кардиолозите.

Те анализирали данни на 5000 хетеросексуални двойки с възраст на партньорите не по-ниска от 45 години. Участниците в изследването предоставили информация за своите болести, а също за теглото, кръвното налягане, физическата активност, употребата на цигари и на алкохол – все рискови фактори за развитието на сърдечно-съдови заболявания. „Ние установихме, че рисковете са свързани не само с начина на живот и социално-икономическите условия, които също бяха взети предвид, а и със състоянието на здравето и начина на живот на съпруга или съпругата – казва Чи Вонг от Центъра за сърдечно здраве в Пекин, съавтор на изследването. – Стресът, в резултат на грижите за болния партньор, е също фактор, който може да доведе до сърдечно заболяване и на другия партньор.“
Данните от изследването показали, че при мъже, чиито жени са със сериозни проблеми на сърцето, аналогични болести възникват в 28% от случаите, докато този процент е 12% при мъже, чиито жени нямат сърдечно-съдови патологии. Особено висок бил рискът за мъже, чиито жени са пушачки, с наднормено тегло и прекарали инсулт. Съответно 21% от жените с болни от сърце съпрузи също развивали сърдечно-съдови заболявания, срещу 9% в семейства, където такива проблеми отсъствали при партньора.
Изследователите правят извода, че здравеопазването трябва да се ориентира така, че в семейства на сърдечно болен човек лекарите трябва да следят и за здравето на съпруга/та, който/която се грижи за него.

Лия ЕМИЛОВА
Брой: 39, 28 септември 2023
 
 
Продукти
 
Колоник плюс Ливър клийнър
 
Витатабс - витамин D на капки
 
Евония – анти сива коса
 
Lechitel.BG :::
 
Книга Лечител
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД