в-к Лечител
в-к Лечител
 

Всяко телесно страдание може да се яви като маска на депресията

Брой: 16, 21 април 2016 - МАЛАРИЯТА
Д-р Владимир НАКОВ, психиатър, доктор по социална медицина, е главен експерт в сектор “Психично здраве” към Националния център по обществено здраве и анализи. Научните му интереси са в областта на афективните разстройства, суицидологията и стигмата от психичната болест.

• Д-р Наков, относно психичното здраве на българите ежедневно се сблъскваме с много мрачни статистики. Реални ли са тези факти, че всеки трети е с психичен проблем или че все по-млади хора се самоубиват...?
- Има епидемиологично проучване, което е проведено в България за периода 2003-2007 г. и установява, че всеки четвърти човек през живота си е имал епизод от психично боледуване. Но искам да отбележа, че както не може да се каже колко души в този момент боледуват от хрема, така не може да се конкретизира и за психичните заболявания. Хората, които страдат от тях, не са във всеки един момент извън системата. Затова въпросът и неговият отговор са много трудни за формулиране. Но така или иначе това са данните – всеки четвърти е имал епизод на психичен проблем. Това се случва донякъде и заради подобряването и влизането на все повече знания за психичните разстройства, за възможностите за тяхното лечение. В миналото психичноболни в истинския смисъл не е могло да бъдат срещани, защото са били изолирани в приюти извън обществото, далеч от погледите. Малко по-късно тези приюти започват да се доближават до населените места и този проблем започва да нараства. В някои от тези места са се издържали, като пускат публика да гледа пациентите. За пръв път през 1792 г. са свалени оковите от психичноболните от Филип Пинел във Франция. Постепенно тежестта се премества от психичната болест към личностовите и честите психични разстройства. Увеличава се и броят на хората, които страдат от тях. От друга страна, подобряването на условията в исторически аспект и възможностите за лечение и помощ увеличават и броя на хората, които търсят помощ. Затова в сегашно време се установяват тези честоти на психичните разстройства.
Дали все по-млади хора се самоубиват? Това също е относително. Едно от нещата, което твърде често се пропуска и е удобно, че в медицината много малко от лекарите наистина се занимават с математика и с науките, които са биостатистика и епидемиология... и поради това много лесно могат да бъдат манипулирани. И тук може да говорим за определени периоди от време в годините. Ако погледнем данните, с които разполага нашият център за периода 2009-2013 г., възрастта е относително константа. Но ако сравним този период с други достоверни данни от 2004 г., то намаляването на средната възраст на хората, които посягат на живота си, е около 10 години. Т.е. през 2004 г. е била 52-53 години, а през 2009-2013 г. - около 40.
Относно самоубийствата винаги има скрита част от информацията. Когато няма наказателна отговорност, невинаги случаят се определя като суицидно действие. Мога да дам прост пример. Много от автопроизшествията се случват без видима причина, без нарушения в автомобила или от водача и в същото време на прав участък и без спирачен път той се блъска в препятствие. Това се регистрира като автопроизшествие.
• Кои са най-честите психиатрични диагнози в България?
- Според епидемиологичното изследване EPIBUL най-висока е пожизнената болестност от тревожни разстройства (11,4%), следвани от афективните разстройства (5,6%) и злоупотребата с психоактивни вещества (3,3%). Последният показател е деликатен момент, защото в годините, когато това изследване е провеждано, имаше наказателно преследване. И тъй като оценката за преживяното психично разстройство е на базата на интервю, част от хората може да са спестили тази информация, смятайки, че тя може да бъде използвана срещу тях. Това донякъде обяснява по-ниските стойности.
• Ако се спрем на депресията, кои са основните симптоми, по които може да се разпознае?
- В медицината терминът депресия има поне три различни значения. От една страна, той може да се отнася за настроение, чувство, емоция, афективно състояние, от друга - може да е симптом на афективно разстройство, а от трета - да се отнася за самото депресивно разстройство.
Често хората, боледуващи от депресия, изпитват тревога или тъга, смятат се за нещастни, безпомощни и забравени. Те са раздразнителни и недоволни от случващото се с тях и около тях, не изпитват радост от нищо. При целенасочено клинично интервю при тях могат да бъдат открити следните оплаквания: липсващ или понижен апетит; нарушен сън – това включва трудности при заспиване, ранно събуждане, повърхностен сън или сън с кошмари; неудовлетвореност от обичайни физиологични дейности, неспособност за изпитване на радост; загуба на интерес към обкръжаващото; липса на сила и желание за „действена активност”, което се съпровожда и с постоянна умора; невъзможност за концентрация - дори в обичайните житейски ситуации; усещане за безпомощност и ненужност; чувство за вина.
Практически при всички, страдащи от депресия, са налице множество телесни симптоми – главоболие, световъртеж, замаяност, неприятно усещане в областта на сърцето или корема, болки в ставите. Възможно е да имат запек или диария, нарушения на менструацията, липса на желание за сексуални контакти. Всички тези симптоми могат да бъдат проява на депресията.
Няма телесно страдание, което да не може да се яви като „маска” на депресията. Поради тази причина в психиатрията влиза и терминът „маскирана” или „ларвирана” депресия за случаите, когато депресията се „крие” под формата на телесно заболяване. Често такива пациенти се лекуват неуспешно при специалисти от областта на гастроентерологията, кардиологията, гинекологията, ендокринологията, хирургията. По статистически данни повече от една трета от пациентите, търсещи извънболнична помощ, страдат от такъв тип депресия.
Най-голямата опасност за тези, които страдат от някаква форма на депресия, е, че в най-тежкия момент на заболяването, когато отчаянието и тъгата са най-големи, те могат и извършват опити за самоубийство.
В България ежедневно двама души приключват живота си със самоубийство в резултат на депресивно заболяване. Само автопроизшествията са причина за такъв брой непредвидена смърт. Най-ефективният механизъм за справяне със самоубийството е ранното откриване и лечение на депресивното заболяване.
• Участието на личните лекари в диагностирането на психичните състояния – какво е и какво трябва да е?
- Обикновено един лекар веднъж на две години има извършено самоубийство сред пациентите си. Депресията може да се лекува ефективно, при това много по-ефективно от множество заболявания. Лечението е успешно, ако се извършва от обучени професионалисти. Основа на това лечение трябва да бъде приравняването на депресията към останалите телесни заболявания. Например при артериалната хипертония е нарушен механизмът на регулация на кръвното налягане, а при депресията – механизмът, регулиращ настроението. Друг важен момент е вярата в лекуващия лекар и максимална откровеност с него. Необходимо е детайлно описание на състоянието, което помага на лекаря да избере правилния медикамент. Ако лечението се провежда амбулаторно, то част от терапията е спазването на графика на посещенията.
Лечението на депресията е успешно при комбинирането на психофармакологични средства с психотерапия и социална терапия.
Водещ за лечението е психофармакологичният подход. Налице е богат избор от антидепресанти. Всеки от тях има своите показания и противопоказания. Твърде често се налага комбинация с медикаменти от други групи – транквилизатори, невролептици, тимостабилизатори, ноотропни. При психотерапията е важно умението на терапевта да изслушва, да дава оптимистични съвети, да избира правилните думи. Това е част от изкуството за лечение на депресията. Налице са множество психотерапевтични техники, но всяка от тях е основана на вниманието към пациента, на неговата поддръжка в трудни ситуации. Началото на тази терапия започва още при запознаването на терапевта и пациента и приключва при оздравяването.
Много често боледуващите смятат, че редовният прием на медикаменти, комбиниран с психо- и социотерапия, ще доведе до бързо овладяване на симптомите и ликвидиране на депресията. Задължително условие за успеха на терапията е активното участие на пациента. В началото на страданието това е сложно, почти невъзможно, но с всеки изминал ден се постига възстановяване на силите, повишаване на увереността, че ще настъпи оздравяване.
Част от успешното лечение включва и спазването на определен режим на прием на медикаментите. Съвременните антидепресанти обичайно въздействат бързо, но въпреки това е необходим период от около седем до четиринайсет дни до прояви на ефекта им. Следването на лечение се налага през цялото време на боледуване. Не бива да се спират медикаментите поне шест месеца след пълното изчезване на симптомите.
При неуспех на лечението с антидепресанти е възможно приложението на други методи на лечение – електроконвулсивна терапия, транскраниална електростимулация.
В заключение – депресията е заболяване с множество различни симптоми и синдроми. Те не могат да отшумят без лечение. Поради това е необходима своевременна консултация с професионалист, който да назначи и контролира антидепресивното лечение.
Една от основните цели на проект „Подобрени услуги за психично здраве“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм и Европейското икономическо пространство, е обучение на личните лекари. Общата сума за проекта е 1 млн. евро и почти половината от тези пари ще отидат за обучение на общопрактикуващите лекари. Те няма да бъдат обучени да стават психиатри, а да разпознават симптоми, който имитират телесни болести, а всъщност са резултат от депресивни и/или тревожни разстройства. Очакваните резултати са повишаване „правилното“ насочване и така да се ограничат излишните кардиологични, гастроентерологични или други изследвания и консултации. В рамките на проекта ще бъдат обучени около 2000 лични лекари, психолози и социални работници от четири региона на страната - Югозападен, Южен централен, Североизточен и Югоизточен.

Интервюто взе
Ели ВЕРГИЛОВА


Брой: 16, 21 април 2016
 
 
Продукти
 
Пикногенол - регенериращ гел (PYCNOGENOL)
 
Гарлимакс 5000 – екстракт от чесън
 
Бодифлекс® Супер Колаген
 
Lechitel.BG :::
 
Книга Лечител
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД