в-к Лечител
в-к Лечител
 

Пациенти оценяват българските болници

Брой: 33, 16 август 2018 - ЛАЙМСКАТА БОЛЕСТ
В края на юли в София се проведе дебат на тема „Прозрачност и здравеопазване“, като акцентът на събитието беше първият по рода си „Индекс на болниците”

„Индекс на болниците“ предоставя обективни данни за дейността на лечебните заведения по НЗОК в някои социално значими специалности - онкология, инвазивна кардиология и неврология, както и за субективните усещания на пациентите от досега им с лечението в болница. Целта на проекта е да даде повече прозрачност, увеличавайки възможностите за извършване на по-добър информиран избор за лечение при пациентите и заостряйки вниманието на специалистите и институциите върху някои тенденции в системата, коригирането на които би могло да доведе до постигането на по-добри резултати при осъществяването на медицинската дейност.
Основни изводи, които очерта „Индексът на болниците“:
- Увеличаване на броя на лечебните заведения, които предоставят терапия в посочените по-горе направления.
- Липса на комплексност на предоставяните медицински услуги.
- Неравномерно покритие на 28-те области с предоставяне на медицински услуги.
- Сериозни различия в обема на извършените медицински дейности от болници.
- Сериозни различия в себестойността на медикаментозната онкотерапия в отделните лечебни заведения.
- Нисък процент на предоставяне на иновативно лечение в областта на исхемичните инсулти.
- Проблем с достъпността на медицинските услуги заради наличието на доплащане.
- Доверие в лекарите и труда им, но недоверие в здравната система и ценообразуването в нея.
ОНКОЛОГИЯ
40 са били болниците и диспансерите, в които са се лекували пациентите през изминалата година у нас. В единайсет от тях, или в по-малко от 25%, са се извършвали и четирите дейности по лечението на онкологичните заболявания – химиотерапия, лъчелечение, диспансерно наблюдение и палиативни грижи.
През 2017 г. пациентите на химиотерапия са били 31 878. В страната ни е имало и 21 онкологични центъра, където се провежда лъчелечение. През миналата година през тях са минали 15 601 души. В същото време броят на диспансерните прегледи, които са извършени на хора с онкологични заболявания в страната, са били 11 005. Диспансерни прегледи са се реализирали в 30 от 40-те лечебни заведения по онкология, като в 12 от тях за цяла година са направени по-малко от сто. Онкоклиниките с договор с Касата за палиативни грижи са били 20, а броят на пациентите, които са преминали по нея, са едва 2181. По данни на Националния раков регистър на година от онкологични заболявания умират над 17 000 души.
НЕВРОЛОГИЯ
Над 130 са лечебните заведения, където се настаняват хора с исхемични инсулти. През миналата година в тях са били приети 50 304 случая.
В 36 от болниците се е осъществявало лечение на исхемичните инсулти с тромболиза. Общо 428 са били тромболизите през миналата година, или 0.8% от всички случаи. В същото време в страните от ЕС тази цифра е над 3.5, като в някои достига и над 12%.
КАРДИОЛОГИЯ
Общо 59 са лечебните заведения в страната, които са имали инвазивна кардиология през 2017 г. Гъстотата им е най-голяма в столицата, където има 13 инвазивни лаборатории. Около 77 000 са процедурите, които са били направени в тях през миналата година. Броят на диагностичните е бил 39 231, а на лечебните – 34 373. Отделно от тях са били поставени 4 324 пейсмейкъри. Обемът на извършените процедури в лечебните заведения обаче е доста различен – от под 500 до над 1000. Електрокардиостимулация се извършва в 22 от всички 59 клиники. Още по-малък е броят на лабораториите, които поставят кардиовертер - 13, а не само антибрадикарден пейсмейкър.
Общо около две трети от пълнолетните българи, които са били в болница през последните пет години, са „много доволни” или „по-скоро доволни” от грижата, която са получили. Разбира се, в този отговор се оглежда и общото задоволство, че е постигнато лечение (само в петнайсетина процента от случаите се е наложило по-късно да се влиза в болница за същото). Една трета обаче не са останали удовлетворени от грижите, които са получили.
Повече от половината оценяват разходите от болничния си престой като по-скоро високи или много високи
Заради очакването именно за подобни отговори беше зададен и още един въпрос по темата: дали сумата е била справедлива. Мненията са на практика поделени, което показва противоречивостта на общите становища на българите за болничната помощ.
Данните подсказват, че обществото ни харесва медицинските грижи и уважава лекарите и труда им, но явно не е убедено в цялостната коректност на системата и най-вече в ценообразуването. Доплащането, например, остава един от основните проблеми за пациентите. Чувствителен дял от лежалите в болница в последните години – двама от всеки петима - споделят, че са се наложили плащания, които смятат за извънредни, допълнителни и необосновани. Все пак, повече от половината не са се сблъскали с такава необходимост, но размерът на проблема очевидно не е малък.

Елица ПАЛОВА


Брой: 33, 16 август 2018
 
 
Продукти
 
МАГНЕЗИЕВ ЦИТРАТ (Magnesia citrate)
 
КОМПЛЕКС при РАЗШИРЕНИ ВЕНИ
 
АГАРИК БЛАЗЕЙ
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД