в-к Лечител
в-к Лечител
 

Кривите зъби не са просто естетически проблем

Брой: 49, 8 декември 2022 - ХОМОЦИСТЕИНЪТ
Д-р Светлана СТОЯНОВА завършва висшето си образование по дентална медицина в МУ–София през 2013 г., а от 2014 г. е в екипа на д-р Младен Камбов и водеща столична клиника. Професионалните й интереси са насочени в областта на ортодонтията, ендодонтията и естетичните възстановявания, като за своето самоусъвършенстване и повишаване на квалификацията посещава редица курсове.
Сред най-значимите е нейното преминаване през петте нива на дисциплината „Алекзандър“, водени от д-р Иван Горялов. Там тя задълбочено изучава лечение на дълбока и отворена захапка при подрастващ пациент, директно и индиректно залепяне на брекети, екстракционно лечение, нетипично лечение с миниимпланти и други. Освен като слушател в неговите курсове, взема участие и като лектор на тема „Анализ на телерентгенография на keynote“, състояла се през 2018 г. на срещата на българския изследователски клуб „Алекзандър“.

Неправилната захапка води до редица здравни проблеми

• Здравейте! Вярно ли е, че отпечатъкът от захапката е толкова специфичен за всеки човек, че може да се използва за идентифициране, както се използват пръстовите отпечатъци?

– Зъбите не са пръстови отпечатъци. Те по своята същност не са уникални, но могат да се използват от съдебната дентална медицина като начин за идентифициране на хората по зъби, както и по захапка, а така също по състоянието на зъбите може да се научи много за начина на живот и навиците на човека. За целта криминалистите използват снетия от зъболекаря амбулаторен лист със зъбен статус (пломби, коронки, импланти и др.). Рентгенови снимки в случай на инцидент могат да се използват за идентификация.

Какви са най-честите изменения/изкривявания в захапката и на какво се дължат те?

– Ортодонтските деформации (изкривявания) се причиняват от редица фактори като най-чести са вредните навици в детска възраст. Такива са дишане през устата, инфантилно преглъщане (поставяне на езика между зъбите), смучене на пръст, на устна или други предмети, гризане на нокти. Някои деца притискат с юмруче едната или двете страни на лицето си. Всяко едно от изброените има своето влияние върху подреждането както на зъбите, така и на челюстите. Най-често срещаните изменения са: отворена захапка – липса на контакт между зъбите в горната и долната челюст, дълбока захапка – горните предни зъби покриват  напълно или почти изцяло долните предни зъби, кръстосана захапка – в предния или задния участък – долните зъби покриват горните зъби, струпване на зъбите в двете челюсти или т.нар. криви зъби, протрузия (изместване  напред) на горните предни зъби, ретрузия (изместване назад) на долните предни зъби. В каква степен ще се прояви съответното изменение (изкривяване) зависи от честотата, силата и продължителността  на вредния навик.

До каква степен могат да се изравнят зъбите, щом човек има неправилна захапка?

– Съществуват редица методи и средства, за да се изравнят (изправят) зъбите. Тук от значение е в кой момент пациентът е решил да проведе ортодонтско лечение, дали е в активен растеж или той вече е приключил, има или няма вредни навици. От първостепенно значение е вредният навик да се отстрани своевременно. Дават се редица упражнения за езика с цел корекция на инфантилното преглъщане. Консултация с УНГ-специалист се налага в случай на затруднено дишане през носа поради изкривена носна преграда, увеличени сливици и т.н. Съществуват и апарати, които са така конструирани, че подпомагат правилното подреждане на зъбите и отстраняват вредния навик. Това играе ключова роля в дългосрочното запазване на получения резултат. В противен случай дори подредени зъбите имат вероятност от рецидив (връщане на предишната позиция напълно или частично).

Какви са най-новите методи за коригиране на неправилна захапка? Брекети, шини, фасети?... И какво представлява всеки един от тях?

– Съществуват редица методи и средства за коригиране на неправилната захапка. Кой точно ще изберем зависи от възрастта на пациента (в активен растеж или възрастни пациенти, при които растежът е приключил). Най-правилният момент за провеждане на ортодонтско лечение е когато децата са в активен растеж (при момичета между 10-12 г. и при момчета между 12-14 г.). Тогава освен подреждане на зъбите, имаме възможност правилно да направляваме и растежа на горната и долната челюст. В случай че растежът е приключил възможностите на ортодонтията са по-ограничени – вече посредством ортодонтското лечение можем да подреждаме само зъбите, но не можем да направляваме челюстния растеж. Тогава в някои случаи се налага екстракция (вадене на зъби), в други се налага използване на скелетни опори, мини импланти и др., за да се коригира неправилната захапка, а много рядко се налага и ортогнатна хирургия (хирургична експанзия – разширение, хирургично репозициониране на горна, долна или и на двете челюсти, така че да се възстанови захапката, функцията и естетиката). Съществуват различни видове брекети – метални, сапфирени, като най-съвременният метод за подреждане на зъбите е посредством невидимата система – Invisalign. Чрез нея се постига бърз, предвидим и високоефективен резултат. Системата Invisalign включва сет от индивидуални прозрачни шини (алайнери), които са изработват с помощта на иновативна дигитална технология след предварителен компютърен анализ. Лечението се характеризира с изключителна прецизност и възможност пациентът да види крайния резултат от него. Алайнерите се изработват от биосъвместим, фин, прозрачен материал, което ги прави практически невидими и комфортни за пациента. Носят се в рамките на 20-22 часа на ден, като се сменят всяка седмица. Свалят се единствено, когато човекът се храни или мие зъбите си. Голяма част от ортодонтските лечения при възрастни пациенти са само подготовка за последващо имплантологично и/или протетично лечение. Има пациенти с липсващи зародиши на постоянните зъби или такива с големи разстояния между зъбите и редица други проблеми, които налагат последващо протетично лечение. Рядко един ортодонтски проблем може да се реши единствено и само протетично - като например с поставяне на фасети. Фасетите са тънки порцеланови люспи с дебелина 0,3-0,5 мм., които се поставят по предната повърхност на зъбите след предварително минимално изпиляване, което е изключително щадящо, но с много добър естетичен резултат. На кой вариант ще се спрем и ще изберем зависи от конкретния проблем, както и от нуждите и желанията на пациента.

До какви други здравни проблеми може да се стигне, ако един човек е с неправилна захапка? Ако има такива, разбира се.

– Неправилната захапка води до редица проблеми, един от които е затрудненото почистване на зъбите. Това от своя страна е предпоставка за появата на гингивит, пародонтит и кариеси. Някои ортодонтски деформации водят до смущения в храненето, говора, дишането, като не е изключено и появата на травматични състояния в долночелюстната става от типа – щракане, пукане. Ортодонтското лечение води до подреждане на зъбите, корекция в захапката, направлява правилния растеж на челюстите, което съответно повлиява както естетиката и самочувствието на пациентите, така и улеснява оралната хигиена и предотвратява появата на бъдещи здравни проблеми.

Всички зъбни нарушения ли подлежат на лечение или има и невъзможни?

– Всички зъбни нарушения подлежат на лечение, като в зависимост от проблема и възрастта на пациента подходът, методите и средствата за лечение са различни. Всеки случай е строго специфичен, със своите тънкости и особености, както и ограничения, но  не и невъзможен.

До навършаването на каква възраст брекетите и шините са от полза?

– Няма възрастови ограничения за провеждане на ортодонтско лечение. Докато при децата посредством ортодонтското лечение можем освен да подреждаме зъбите и да направляваме челюстите, при възрастни пациенти можем единствено да подреждаме зъбите, без да влияем на челюстния растеж, което прави лечението по-трудно и съответно по-бавно за изпълнение, но не и невъзможно. Възрастовата ортодонтия си има своите специфики. Пациентите обикновено имат множество коронки, пломби, липсващи зъби, пародонтални проблеми, което има значение за конкретния план на лечение. Зъбите се движат много по-бавно, отколкото при децата. Силите, които се използват, са по-слаби. Често пъти ортодонтската намеса всъщност е само подготовката за последващо имплантологично и/или протетично лечение.

 Интервюто взе
Мартина ЗИНОВИЕВАБрой: 49, 8 декември 2022
 
 
Продукти
 
Натокиназа
 
ТОСТА ФИБРА
 
СЕЛЕСАН® (SELESAN)
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД