в-к Лечител
в-к Лечител
 

Рака на панкреаса

Брой: 3, 19 януари 2017 - СЪРДЕЧНОТО ЗДРАВЕ
Ранно откриване на болестта

Ракът на панкреаса е четвъртата водеща причина за смърт от злокачествени заболявания в Съединените щати и седмата в света. Той често се диагностира в късен стадий, когато лечението вече е невъзможно. Екип от медицинския център Beth Israel Deaconess (BIDMC) в Бостън откри и валидира прецизен 5-генен класификатор за различаване на ранния рак на панкреаса от здравата тъкан. Това откритие е обещаващ напредък в борбата с тази почти винаги смъртоносна болест.
„Това е
унищожително заболяване със смъртност, близка до заболеваемостта“,
каза старшият съавтор Тоуая Либерман, директор на Центъра за геномика, протеомика, биоинформатика и системна биология при BIDMC и доцент по медицина в Харвардското медицинско училище. „Понеже над 90% от случаите на този рак се диагностират след появата на метастази, когато вече възможностите за лечение са ограничени, по-ранното диагностиране се очаква да има голямо влияние за удължаване живота на пациентите. До момента липсваха надеждни маркери, ранни индикатори и рискови фактори, свързани с болестта, но този нов начин за разграничаване на здравата от злокачествената тъкан дава надежда за по-ранно диагностиране и лечение.“
Изследователите използвали налични колекции от данни за генната експресия при рак на панкреаса и разработили стратегия за повторното анализиране на всички тези колекции заедно, прилагайки строги статистически критерии, за да сравнят различни колекции от данни от различни лаборатории и различни платформи. След това те подбрали подгрупа от данни за създаването на панел за диференциране на туморите и здравата панкреатична тъкан и приложили този „предиктор за рак на панкреаса“ към останалите колекции от данни за независимо потвърждаване точността на маркерите.
След като показали и потвърдили, че 5-генният предиктор за рака разграничава злокачествената от здравата тъкан, учените го приложили и върху други колекции от данни, които включвали и доброкачествени увреждания на панкреаса, в това число панкреатит и ранен стадий на болестта. Предикторът с точност различавал рака, доброкачествените увреждания, ранните злокачествени изменения на панкреаса и здравата тъкан. Той постигнал средно 95% чувствителност и 89% специфичност при разграничаване рака на панкреаса от нетуморните проби при четири колекции и сходна успеваемост (94% чувствителност, 90% специфичност) при други пет колекции от данни за независимо потвърждение.
“Нашите открития може да дадат възможност за по-ранно диагностиране и следователно за по-ранна намеса и по-ефикасно лечение на този смъртоносен рак, което би довело до по-висока преживяемост“, казва старшият съавтор Роя Косрави-Фар, доцент по патология в BIDMC.
Първото диагностично приложение на панела може да бъде за
анализ на тънкоиглени биопсии,
които рутинно се използват за диагностиране на рака на панкреаса и за определяне злокачествения потенциал на предимно доброкачествените панкреатични кисти, които понякога може да бъдат предшественик на рака. Освен че предлага нов диагностичен инструмент, изследването може да даде и нови насоки за това, как се заражда ракът на панкреаса.
„Понеже тези пет гена се „включват“ на толкова ранен етап от развитието на панкреатичния рак, те може да играят роля за появата му и да бъдат обещаваща мишена за терапии“, отбеляза Либерман. Повечето от въпросните гени, наречени TMPRSS4, AHNAK2, POSTN, ECT2 и SERPINB5, бяха свързани с мигриране, инвазия, прикрепяне и метастазиране на панкреатичния и други видове рак.
Като следваща стъпка учените планират да оценят точните роли на петте гена и да потвърдят валидността на своя диагностичен анализ при проспективно клинично изследване. Те ще проучат и възможността за трансформиране на тази тъканна диагностика в неинвазивен тест на кръвта или урината.
„За да увеличим още повече диагностичната способност на този биомаркер, ние планираме да го разширим, като включим некодиращи РНК, протеини, метаболити и мутации, свързани с рака на панкреаса. Това ще доведе до разработването на първия по рода си биомаркер, който измерва раковите изменения на панкреаса от множество геномни ъгли за поставяне на изключително точни диагнози“, казват авторите. Подобен прост и евтин тест би могъл да преобърне ситуацията, свързана с рака на панкреаса, и да спомогне за предот­вратяване на много от около 330-те хиляди смъртни случая в света, които той причинява ежегодно.

Превод от английски
Елица ТАНЧЕВА


Брой: 3, 19 януари 2017
 
 
Продукти
 
АБИСАН
 
ВИЗИОБАЛАНС® (VISIOBALANCE)
 
Стоп Диария
 
Lechitel.BG :::
 
САМЕНТО
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД